Esipuhe

Zacharias Topelius Skrifter XXI,
Dagböcker, digitaalinen editio

Zacharias Topelius piti nuoruudessaan ahkerasti päiväkirjaa. Hän kirjoitti yli 1 000 käsikirjoitussivua vuosina 1832–1840 eli pääasiassa opiskellessaan Keisarillisessa Aleksanterin-Yliopistossa Helsingissä. Päiväkirjojen yhteydessä julkaistaan »Den Svartgröna Sommaren 1842», aiemmin julkaisematon päiväkirjavihko, jossa on merkintöjä sekä parhaan ystävän Henrik Backmanin kuolemasta että Topeliuksen suhteesta Emilie Lindqvistiin, tulevaan vaimoonsa.

Päiväkirjat julkaistaan sekä painettuna että digitaalisessa muodossa. Päiväkirjojen kontekstia valaiseva johdanto ja tekstikriittinen selonteko vastaavat kirjaversiota. Itse lukuteksti on myös sama lukuun otamatta avainsanoja ja marginaaliin merkittyjä tiivistelmiä, jotka näytetään vain digitaalisesti. Digitaalisessa editiossa näkyvät myös toimittajan tekemät muutokset ja tulkinnat sekä Topeliuksen itsensä käsikirjoitukseen tekemät muutokset ja poistot, kun ne aktivoidaan näytettäviksi. Tämän lisäksi digitaaliseen editioon sisältyvät täydelliset hakemistotoiminnot, yksityiskohtaiset kuvaukset käsikirjoituksista ja faksimileversio käsinkirjoitetuista sivuista.

Tämä editio on syntynyt useiden henkilöiden työn tuloksena (ks. Nimiölehti). Suuret kiitokset myös asiantuntijoille, joilta toimituksella on ollut mahdollisuus kysyä neuvoa käännöskysymyksissä: Päivi Lappalaiselle suomea, Christopher Schmidtille ja Oliver Winklerille saksaa, Ben Hellmanille venäjää, Erkki Siroselle latinaa ja kreikkaa, Raija Sarasti-Wileniukselle latinaa ja Antti Laatolle hepreaa koskevissa ongelmissa. Zacharias Topelius Skrifter -toimitusneuvosto on lukenut johdannon ja kommentit. Edition on tarkastanut kaksi Svenska litteratursällskapetin julkaisulautakunnan nimittämää asiantuntijaa. Esitän tässä lämpimät kiitokseni heille ja jäljessä mainituille kollegoille.


Pia Asp