Mars (28.–)

Lukuteksti

|69|[43]

1 Journal
för
Martii, April, och Maji Månader.
4. Häftet
7:de och 8:de Månaderne.
1833
Helsingfors Den 1 April 1833.

[44] |1||70||45|

Mar-tii.

2 28. Var med Elfvinguttolkad personkodoriginal: X18 till Pettersonuttolkad personkodoriginal: O25 och derifrån gick jag till academienProfessor Bonsdorfs publika collegium uti Kemien, och betracktade med intresse flere kemiska experimenter – derifrån hem – patiance – sent om afton grälade jag med Barck och gaf honom stryk för att han var lemma startowettigkommentar på säng –

3 29. Fredag. Gick på posten med ganska litet hopp, hvilket Castren strax på Mariegatan skingrade i luften – der fans ej ens lemma startkartakommentar ifrån NyCarleby, och så kom jag nedslagen och grublande hem – läste obetydligt Euclides – patiance. – e. m. var med Logrenuttolkad personkodoriginal: X16Bonsdorfs Collegium – till Pettersonuttolkad personkodoriginal: O25 och sedan på spectaklet hvarest upfördes: lemma startHerr Sölströmkommentar och en pantomime, lemma startAli Pascha af Janinakommentar, hvarest herr och fru Magito fäktade, och fästningen ögonskenligen sprang i luften – det sista var verkeligen rätt skönt med fyrverkerier och Bengaliska eldar tillagt av utgivaren

4 30. Läste jag upp 6 boken för mag. – f. m. läste jag ingenting utan blott lade patiance och pappersfigureruttolkat piktogramillustration – spelte piquet med C. Krabbeoriginal: C. Krabbe. och med Barck – e. m. satt Elfving här, – äfven Wigelius – skref – spelte piquet och satt up till kl. ½ 2.

|2||71|

5 31. Söndag. steg upp kl. 10 – pappersfigureruttolkat piktogramillustration – spelte piquet och lade patiance. – e. m. läste smått EuclidesElfving war här – det var ett förskräckeligt lemma starturväderkommentar så att på gatorna måste man vada till knäs i drifworna – war till thejungfrun – piquet och Cucu – sotade alla och mig – och satt upp till 12 –

 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  2 owettig oförskämd.

  3 karta förteckning över ankommande försändelser som vanligen fanns till påseende på postkontoren

  3 Herr SölströmHerr Sölström, eller Hvad tiden går fort, översättning av L-B. Picards komedi från 1803.

  3 Ali Pascha af Janina J. L. Magitos pantomim om grekiska frihetskriget, Tyrannen Ali Paschas död, eller Janinas förstöring. Stor heroisk Pantomime i 2 Akter, fäktningar, maneuvrar till häst och fot.

  5 urväder snöyra.

  Faksimile