Januari

Lukuteksti

|25||26||1||27|[17]

1 Dagbok
För år 1833. (adertonhundradetrettiotre yxtuhatta kahdesan sataa kolmekymmda kolmespråk: finska)
Helsingfors Den 7 Januarii 1833.
Zachris Topelius.

[18]|2||28||3||29||19|

Januarii Månad.

2 1 Januarii Nyårsdagen – åt frukost i Krabbarnes kammare – gick derpå ut och träffade Blankuttolkat piktogramillustration – Vi gingo till skattudden och drucko liqueur hos Fru Wikstedt – fick veta att Professorskan Tengström var död – – träffade camrerskan Tengström på gatan – lemma startpappersfigurerkommentaruttolkat piktogramillustration var hemma hela e. m. som var rätt tråkig – jag var endast till théjungfrunuttolkat piktogramillustration och drack två kopparuttolkat piktogramillustration samt betalte henne 1 R. tillagt av utgivaren afton Fryxell – läste lemma startFlickorne i Askersundkommentar.

3 2 Januarii. Onsdag – f. m. Fryxell och Flickornea i Askersund – spelte lemma startCamphiokommentar med Krabbarneuttolkat piktogramillustration och vann 20 ʄ – e. m. lekte med Mirka – Staudinger [?]uttolkat piktogramillustration, Reuteruttolkat piktogramillustration, sagoperioden och Wilskman [?]uttolkat piktogramillustration kommo hit – spelte Camphio och förlorade en br kopputtolkat piktogramillustration – var med de andra till thejungfrun och drack tre kopparuttolkat piktogramillustration. – Fryxell. Pappersfigureruttolkat piktogramillustration tillagt av utgivaren

4 3 Januarii Marie var illa sjuk, och det var tämmeligen bedröfligt här – Magistern tänkte på att låta mig flytta i saln och Marie i ytre kammarn – var ut att skrinna på förmiddagen, och seglade med utspänd kapprock till andra landet eller nära lemma starten virstkommentar med vindens hastighet, och Mirka var med – e. m. var jag åter ute att skrinna och seglade ehuru ej så hårdt som förra gången till andra landet – Mirka var med och hade roligt på återvägen – var om afton ut att handla papper samtoriginal: sam drack en kopputtolkat piktogramillustration hos théjungfrunuttolkat piktogramillustration – träffade Blankuttolkat piktogramillustration

5 4 Januarii. gick klockan ½ 10 på posten och fick bref af mamma och systerLogrenuttolkat piktogramillustration mötte mig på vägen och ljög mig midt i synen – var ut att skrinna, men jernet föll af min skrinnsko, och den war så envis att jag måste gå hem – middag åts i ytre kammarn – spelte lemma startcucukommentaruttolkat piktogramillustration med Krabbarneuttolkat piktogramillustration och vann 12 ʄ – e. m. intet synnerligt – Fryxellpappersfigureruttolkat piktogramillustration – åt först ensam om afton – sedan med Krabbeuttolkat piktogramillustrationlemma starttog afkommentar Mirka tillagt av utgivaren

6 5 Januarii. gick kl. 10 till Finska Casernuttolkat piktogramillustrationBlankuttolkat piktogramillustration var hemma, och vi gingo först till Lind där jag besåg flere porträtter, och sedan till Borgströms contoir – där lyfte jag 200 R. R. och gaf quitto – Blankuttolkat piktogramillustration var hit till oss och sökte M. Runeberg. Pappersfigureruttolkat piktogramillustration – isen hade lemma startsnögat eller rimmatkommentarhunden Mirkauttolkat piktogramillustration blef bort förd till Sveaborg – e. m. betalte mitt quartaloläsligt p.g.a. skada åoläsligt p.g.a. skadat Magister Runeberg, och fick 20 R. tillbaka.|4||30| gick derpå ut att skrinnade och for omkring flere holmar; det var litet snö på isen, och min skrinsko föll 4 gånger utaf mig – Lindegren var här som hastigast – – drack två kopparuttolkat piktogramillustration hos théjungfrunuttolkat piktogramillustrationpappersfigureruttolkat piktogramillustration om afton och Fryxell – – var ut att köpa litet bly, samt stöpte sedan här hemma 7 stöp af hvilka jag behöll blott tre – –

|20|

7 6 Januarii Trettondedag och Söndag – gick klockan 11 till Finska Casernuttolkat piktogramillustration för att efter aftal gå med J. G. Petterssonuttolkat piktogramillustration i kjörkan, men lemma starthast du mir gesehen!språk: tyskakommentar den syltfoten hade gått redan – pappersfigureruttolkat piktogramillustration lemma startun peuspråk: franskakommentar, och skref ganska ifrigt bref hem – – e. m. kl. 4 kommo Reuteruttolkat piktogramillustration och Staudinger [?]uttolkat piktogramillustration hit – vi spelte Camphio, och gingo sedan tillsammans på spectaklet. – lemma startטטיֵללבׅ למׇמגׇspråk: hebreiskakommentar, hebraia rätt skrifvit – det upfördes lemma startJohanna af Montfauconkommentar – kom hem ½ 11 –

8 7 Januarii – Måndag steg upp kl. 7 och skref hem – Castren var här inne, och lånte 2 R. B:co – var med Krabbepostcontoret och fick in mitt bref – var på ditvägen in till Menn och växlade samt åt en lemma starttortakommentarpappersfigureruttolkat piktogramillustration – läste en half bok i lemma startTelemaquekommentar – e. m. firade brasa – pappersfigureruttolkat piktogramillustration – sedan kom Staudingeruttolkat piktogramillustration och Reuteruttolkat piktogramillustration hit, och jag gick med dem ut att spatsera – var till Logren. hade några små äfventyr, och träffade Stjerncreutsz och Frosterus på ett oförmodadt ställe – kom hem kl. 9. – man åt redan då jag kom tillagt av utgivaren (Mirka kom hem igen hit)

9 8 Januarii f. m. ingenting annat än var att normaliseringoriginal: att skrinna, och hade hunden Mirkauttolkat piktogramillustration med – pappersfigureruttolkat piktogramillustration – läste un peuspråk: franska lemma startRegnerkommentar – fick om middagen veta när vi skulle begynna läsa – e. m. hade jag något ledsamt och tråkigt – – – sökte Levelius, som ej var hemma – sluteligen kommo Törnudd [?]uttolkat piktogramillustration och Reuteruttolkat piktogramillustration hit och suto här en stund – pappersfigureruttolkat piktogramillustration och Fryxell – – –

10 9 Januarii. Onsdag. f. m. lekte med Mirka – spelte cucuuttolkat piktogramillustration med Krabbarneuttolkat piktogramillustration och vannoriginal: vannn 16 ʄ – läste un peuspråk: franska EkelundSandman var här. – e. m. pappersfigureruttolkat piktogramillustration sökte sagoperioden som dock ej var hem – kl. 4 kommo hit Logrenuttolkat piktogramillustration, Sandmanuttolkat piktogramillustration och Pettersson [?]uttolkat piktogramillustration – spelte cucuuttolkat piktogramillustration och vann 14 ʄ – vi gingo sedan (Pettersson [?]uttolkat piktogramillustration och jag) på spectaklet, men voro på vägen alle sammans in till thejungfrunuttolkat piktogramillustration – drack två kopparuttolkat piktogramillustration – –

11 På theatern upfördes lemma startSiri Brahe och Johan Gylloläsligt p.g.a. skadaenstjernakommentar, samt lemma startDon|5||31| Mikko och Lesbinakommentar. Jag lemma startslapp inkommentar för 12 ʄ – kom hem kl. nära elfva tillagt av utgivaren

12 10 Januarii. Thorsdag – f. m. läste Ekelund – var Logrenuttolkat piktogramillustration och Danielson efter mina skor – satt en stund der och rökte, samt såg ett bref ifrån illustrationotytt piktogram till Logrenuttolkat piktogramillustration hvari stod märkvärdiga saker – först litet om Mathilda [?]uttolkat piktogramillustration – sedan beskyllningar på mig att hafva squallrat. Hos honom och af honom fick jag höra dåliga saker om illustrationotytt piktogram samt hans intagande bland vår nation – e. m. pappersfigureruttolkat piktogramillustration och läste Ekelund – var åter till Logrenuttolkat piktogramillustration om mina dansskor, och fick dem i jämmerligt tillstånd – blef examinerad i historien – gick kl. 5 i dansskoln. Där var få cavaljerer, men tillräckligt damer – hade roligt –

|21|

13 11 Januariipappersfigureruttolkat piktogramillustration och Ekelund litet – Logrenuttolkat piktogramillustration kom hit. Krabbeuttolkat piktogramillustration han och jag spelte cucuuttolkat piktogramillustration och jag hade sådan otur att jag förlorade 1 R. 30 ʄ – e. m. spelte cucuuttolkat piktogramillustration med Sandmanuttolkat piktogramillustration och vann 10 ʄ – var i dansskoln, och gick derifrån, med möda bortsläpt, till spectaklet. Det Speltes. lemma startPrins Tekelikommentar och lemma startOlle Nötbomkommentar – träffade många kamrater – kom hem kl. 11 och fick mat –

14 12 Januarii Fick veta att hunden Mirkauttolkat piktogramillustration blifvit bortförd till Sveaborg – Stackars Mirka! nog blir du dränkt – sades att en viss man fått ordres att hålla fästningenuttolkat piktogramillustration i ordning – Castren var inne hos mej – reparerade mina söndriga klädesplagg – skref i dagboken – och läste historie – Krabbeuttolkat piktogramillustration kom hit in, vi spelte cucuuttolkat piktogramillustration och jag vann 32 ʄ tillbaka af min gåriga förlust – e. m. lät köpa blanksmörja och lemma startcarduspapperkommentar – läste historie – gick kl. ½ 5 i dansskoln. – på vägen drack jag två kopparuttolkat piktogramillustration hos théjungfrunuttolkat piktogramillustration och såg en lemma starttorrakkakommentar på bordet – i dansskoln var rätt roligt, och jag dansade ifrigt – kom hem kl. 9, och skref sedan samt läste –

15 13 Januarii. Lördag Söndag – steg sent upp – var hos Castren och lånte flere historier – intet pappersfigureruttolkat piktogramillustration – gick till Finska Casernuttolkat piktogramillustration att söka Blankuttolkat piktogramillustration för att med honom gå i kjörkan, men han var efter vanligheten ej hemma – satt där en stund – Denna dag var det 20:de dag Knut – läste historie – samt Livius – e. m. drack man caffe och läste historie. Kl. 4 kom Sandmanuttolkat piktogramillustration|6||32| till mig – vi woro inne hos Krabbe, och gingo sedan ut att spatsera – på wägen veko wi in till théjungfrunuttolkat piktogramillustration och drucko två kopparuttolkat piktogramillustration – därpå gick jag till Sandmansuttolkat piktogramillustration logis och derifrån återigen ut i sällskap med flera andra, hvaribland Törnudd [?]uttolkat piktogramillustration – denna gången höllo vi på att komma i gräl med Herr Baron Flemming, likväl aflopp det bra – var in till Cajan som låg sjuk, samt till B. Cajanus – – – – – – kom hem kl. 8 och åt afton N:o 1 hos mamsell Björkström [?]uttolkat piktogramillustration samt N:o 2 här hemma – spelte cucuuttolkat piktogramillustration med Törnudd [?]uttolkat piktogramillustration, Sandmanuttolkat piktogramillustration och Fontell och vann 3 ʄ –

16 lemma start14 Januarii 1832.kommentar Födelsedag – fyllde 15 år – steg upp kl. ½ 7 och lemma startläste öfverkommentar historie till 8 då vi gingo in till magistern, och å nyo gudskelof började läsa – var på posten men hade lemma start0kommentar. – läste Regner och Livius. cucuuttolkat piktogramillustration med Krabbarneuttolkat piktogramillustration och förlorade 16 ʄ – e. m. läste LiviusStaudinger [?]uttolkat piktogramillustration kom hit sedan äfven Pettersson [?]uttolkat piktogramillustration och Wilskmanuttolkat piktogramillustration. – två kopparuttolkat piktogramillustration hos théjungfrunuttolkat piktogramillustrationbestodoriginal: vestoduttolkad chifferskrift 2 – gick derpå i dansskoln där det var ganska roligt – derifrån till illustrationotytt piktogram och sedan till Cataniuttolkat piktogramillustration och tog lemma starten klarkommentar – derpå hem – satt länge upp och läste –

17 15 Januarii steg upp ½ 7 och läste öfver historie, kl. ½ 9 till Runeberg der jag kunde temmeligen – läste sedan Livius – – Krabbarneuttolkat piktogramillustration kommo hit in.|22| cucuuttolkat piktogramillustration och förloradeuttolkat piktogramillustration 5 ʄ – e. m. läste Livius – då kommo illustrationotytt piktogram och Sandmanuttolkat piktogramillustration hit, och suto här en stund – skref un peuspråk: franska och gick kl. 5 i dansskoln där man dansade rätt mycket, och sluteligen höll rådplägning om slutdansen – Krabbarneuttolkat piktogramillustration suto här un peuspråk: franskaMag. hade några herrar hos sig –

18 16 Januarii steg upp kl. ½ 7 och läste historie. Sagoper. kom hit – vi gingo in och läste – Wilskmanuttolkat piktogramillustration – kunde bra nog – illustrationotytt piktogram voro här – var ganska arguttolkat piktogramillustrationKrabbarne [?]uttolkat piktogramillustration – läste Livius – fick bud efter mig till Mamsell Wahllund där jag träffade borgm. Calamnius från Ny Carleby – emottog ett kort bref – hemuttolkat piktogramillustration – e. m. var inne hos Krabbarneuttolkat piktogramillustration – var till illustrationotytt piktogram och träfoläsligt p.g.a. skadafade illustrationotytt piktogram|7||33| läste Livius och gick kl. ½ 6 i dansskolndertoriginal: därt var en lögn jag var ej der utan jag skref hem och Logrenuttolkat piktogramillustration var här och skref ett bref till sin patron – satt uppe till kl. 11 skrifvande 3 bref – äfven till H. B. och A. D. men ej denna gång till Mathildauttolkat piktogramillustration

19 17 Januarii. – uppe kl. 7 och läste litet öfver RegnerLogren [?]uttolkat piktogramillustration och P.svårtytt k. h.kommo hit – var med mitt paquet till illustrationotytt piktogram illustrationotytt piktogram var hemma – åkte med lemma startIsvoschikkommentaruttolkat piktogramillustration till Mamsell Wahlund – träffadde borgm. illamående – åkte derpå hem – lemma startläste uppkommentar svenska historien för magistern och kunde bra – Stauding Ruter och Elfving voro här. Cucuuttolkat piktogramillustration och vannuttolkat piktogramillustration 5 ʄ – sedan cucuuttolkat piktogramillustration med Krabbarneuttolkat piktogramillustration och förloradeuttolkat piktogramillustration 12 ʄ – e. m. läste lemma startSlaget vid Navarinokommentarhunden Mirkauttolkat piktogramillustration kom alldeles emot förmodan och fru Runebergsuttolkat piktogramillustration önskan tillbaka – gick kl. 5 i dansskoln – var på vägen in till théjungfrunuttolkat piktogramillustration och drack en kopputtolkat piktogramillustration – åkte med Isvoschikuttolkat piktogramillustration Matte ifrån s.torget – i början war det roligt i dansskoln, fru Wikstedt kom dit, men sedan började några främmande illustrationotytt piktogram – så blef arguttolkat piktogramillustration och gick bort –

20 18 Januarii steg upp ½ 7 och läste öfver logiken med Elfving – kl. ½ 9 gick in – läste upp för mag. och kunde passabelt – kl. ½ 11 gick på posten der lemma startnollkommentar fans och derifrån, wägledd af trumman till salutorget där jag hade tillfälle att åskåda något nytt nemligen en högtidlig rysk gudstjenstoriginal: gudstjentlemma startRyssarnes trenttondagkommentar – deras sång ljuder beständigt för mina öron – där träffade jag åtskilliga bekanta som: Logrenuttolkat piktogramillustration, Sandmanuttolkat piktogramillustration, Pettersson [?]uttolkat piktogramillustration, illustrationotytt piktogram, illustrationotytt piktogram, ochsåvidare – gick derifrån hem med Krabbeuttolkat piktogramillustration – e. m. var in till illustrationotytt piktogram där var illustrationotytt piktogram – läste Liviuspappersfigureruttolkat piktogramillustration – gick kl. 5 i dansskoln, där det var nästan den roligaste afton det någonsin varit – dansade alla gånger, och hade fyr med flickorna – åkte hem med Isvoschikuttolkat piktogramillustration Matte i sällskap med Reuteruttolkat piktogramillustration numro 2 – skref i dagboken och läste logik på säng –

21 19 Januarii Lördag. steg man åter tidigt upp och läste för magistern|8||34| hvarvid jag kunde tämmeligen – läste Tucydides – spelte cucuuttolkat piktogramillustration med Krabbarneuttolkat piktogramillustration och vannuttolkat piktogramillustration 2 ʄ – e. m. pappersfigureruttolkat piktogramillustration och firade brasa – Reuteruttolkat piktogramillustration|23| n:o 2 kom hit – gick kl. ½ 5 i dansskoln och var på vägen till théjungfrunuttolkat piktogramillustration samt drack två kopparuttolkat piktogramillustration – i dansskoln var lemma startbien bonspråk: franskakommentar roligt samt dansades 10 – junker C. som igår aftse illustrationotytt piktogram gjorde jag en långer näsa – sedermera företogo vi oss danslekar, och sist bestormade man Arpe med pock, och ordspråket: trägen vinner, slog in – kom hem klockan 11 –

22 20 Januarii sömnig – läste lemma startLichtensteinarnekommentarillustrationotytt piktogram kom hit – sedan illustrationotytt piktogram, Stenrothuttolkat piktogramillustration och Logrenuttolkat piktogramillustration hit – äfven H. T. tillagt av utgivaren gick till Stenrothuttolkat piktogramillustration, emottog bref hemifrån – därifrån till Finska Casernuttolkat piktogramillustration träffade Blankuttolkat piktogramillustration, satt der en stund och for hem med Isvoschikuttolkat piktogramillustration Matte – e. m. läste Lichtensteinarne, drack caffe och firade brasa – var kl. 6 till théjungfrunuttolkat piktogramillustration och drack två kopparuttolkat piktogramillustrationpappersfigureruttolkat piktogramillustration och läste logik – illustrationotytt piktogram var här – läste Tucydides samt logikan på säng – –

23 21 Januarii steg upp kl. 7 ogck började kl. ½ 9 att läsa upp logiken – kunde bra nog – lemma startsatte kläder i tvättkommentarpappersfigureruttolkat piktogramillustration. läste Tucydides – skref – bespisade hunden Mirkauttolkat piktogramillustration med snus – e. m. pappersfigureruttolkat piktogramillustration och Fryxell – sof middag – illustrationotytt piktogram kom hit och vi gingo till Elfvinguttolkat piktogramillustration men han var ej hem utan illustrationotytt piktogram och Wilskmanuttolkat piktogramillustration voro der – grälade med den sednare – gick med illustrationotytt piktogram till théjungfrunuttolkat piktogramillustration och drack två kopparuttolkat piktogramillustration – ut på lemma starttsavat natag och stanes tegrotkommentar samt på Annika – hemuttolkat piktogramillustration – lekte med hunden Mirkauttolkat piktogramillustrationpappersfigureruttolkat piktogramillustrationKrabbeuttolkat piktogramillustration var sjuk – läste en roman samt logik på säng.

24 22 Januarii steg upp ½ 7 – spelte Forte piano – pappersfigureruttolkat piktogramillustration skref – läste ½ bok i TelemaqueMagistern hade ej tid med Elfving och mig – – cucuuttolkat piktogramillustration med Krabbeuttolkat piktogramillustration och vannuttolkat piktogramillustration 2 ʄ – e. m. var i Krabbes kammare, läste lemma startGilblaskommentar och firade brasa – då kom illustrationotytt piktogram hit tillika med illustrationotytt piktogram och Högman – vi gingo till théjungfrunuttolkat piktogramillustration och drucko två kopparuttolkat piktogramillustration – derifrån hemuttolkat piktogramillustration – var inne i saln och drack the – Gilblas, logik och pappersfigureruttolkat piktogramillustration – var till illustrationotytt piktogram och träffade illustrationotytt piktogram

25 23 Januarii 1833. steg upp kl. 7 och läste logiken upp för mgag. kl. ½ 9 – pappersfigureruttolkat piktogramillustration och logik un peuspråk: franska – var sedan spatserandes öfver isen till andra landetoläsligt p.g.a. skada här midt före, och|9||35| klef upp på ett berg för att se utsigten som och var rätt vacker – därifrån hem och pappersfigureruttolkat piktogramillustration samt Fryxell – roade mig med Mirka – e. m. logik och Gilblasdrack två kopparuttolkat piktogramillustration extra hos théjungfrunuttolkat piktogramillustration – var i sällskap med Sohlberguttolkat piktogramillustration i Krabbarnesuttolkat piktogramillustration kammare – spelte lemma startMyllykommentar med Elfvinguttolkat piktogramillustration och illustrationotytt piktogram – var inne i sällskap med några damer – illustrationotytt piktogrampappersfigureruttolkat piktogramillustration och Gilblas samt logik –

26 24 Januarii Thorsdag – slutade logiken för magistern – var hos Krabbeuttolkat piktogramillustrationpappersfigureruttolkat piktogramillustration och cucuuttolkat piktogramillustration med Krabbeuttolkat piktogramillustration samt vannuttolkat piktogramillustration 2 ʄ – Mylly med Elfvinguttolkat piktogramillustration – e. m. var ut att söka Reuteruttolkat piktogramillustration N:o 2, men förgäfves – sof middag|24| – klädde om mig och for kl. 5 tillika med Krabbeuttolkat piktogramillustration till Finska Casernuttolkat piktogramillustration med Isvoschik – Blankuttolkat piktogramillustration var litet arguttolkat piktogramillustration – därifrån till dansskoln – där dansade man 5 Sv. Quadriller, 2 ryska, 1 masurka, 2 lemma startpotpourikommentar, 2 walser, 1 cottiljon och 1 liten rysk quadrill af hvilka lemma startjag absenterade blott den sistakommentar – drack och drack och drack brorskål med alla dansskolskamrater och 1 par, 3 andra – gjorde man en liten dame förtörnad – slut, o ve, kl. ½ 1 då vi förfogade oss hem – Reuteruttolkat piktogramillustration N:o 2 låg hos mig – var temmeligen trött och sömnig – godnatt –

27 25 Januarii Wilskmanuttolkat piktogramillustration och Elfvinguttolkat piktogramillustration voro här som hastigast – steg upp ½ 10 – gick med Reuteruttolkat piktogramillustration N:o 2 ut i staden lemma startpullitnatsynkommentar till Janson. på vägen var jag in till Menn och drack öl samt på posten där jag hade bref – gick ifrån Jansons ut att spatsera i sällskap med äldre Janson, Schyb.ssvårtytt., Orädder och Reuteruttolkat piktogramillustration N:o 2hemuttolkat piktogramillustration Reuteruttolkat piktogramillustration N:o 2 var här samt Krabbeuttolkat piktogramillustration – skref – e. m. läste lemma startThucydideskommentarElfvinguttolkat piktogramillustration kom hit – läste Geographie i yttre kammarn – sedan Reuteruttolkat piktogramillustration N:o 2 – vi gingo till spectaklet och på vägen drucko en kopputtolkat piktogramillustration hos théjungfrunuttolkat piktogramillustration – – lemma startetlateb flot gnillikskommentar – På theatern uppfördes lemma startAxel och Walborg eller trohet i dödenkommentar samt lemma startArlequin och Tunnbindarenkommentarillustrationotytt piktogram en liten bortman – var i buffetten och kom hem kl. 11 aftonen –

28 26 Januarii. f. m. steg upp ½ 8 och läste sedan för magistern i sällskap med Wilskman och Elfving – kl. ½ 11 kom Blankuttolkat piktogramillustration hit och var ledsen på mig visserligen ej utan orsak – åkte med isvoschikuttolkat piktogramillustration|10||36| var på posten och uttog bref hemifrån – från Mathildauttolkat piktogramillustrationlemma startla chiffrespråk: franskakommentar – gick sedan till Mamsell Arpe och betalte der 32 R. 16 ʄ sed hon var förbålt höflig och artig – sedan till Janson och betalte 8 R. 12 ʄ – derifrån med Reuteruttolkat piktogramillustration N:o 2 till illustrationotytt piktogram men njetspråk: ryska och sedan hem gåendes förbi illustrationotytt piktogram – dechiffrerade – e. m. läste Thucydides och rökte af ny lemma startkarduskommentarReuteruttolkat piktogramillustration N:o 2 kom hit – sedan Stenrothuttolkat piktogramillustration äfvensom illustrationotytt piktogram – for ifrån lemma startstanes tegrotkommentar med Reuteruttolkat piktogramillustration N:o 2 på Issvoschik Matte – åkte förbi illustrationotytt piktogram och derifrån till illustrationotytt piktogram der illustrationotytt piktogram var hemma – der två koppar [?]uttolkat piktogramillustration – och var inne hos fruntimmerna samt såg på trädkarl – hemuttolkat piktogramillustration – Mirka var med och höll väsen – hem kl. ½ 9 – Reuteruttolkat piktogramillustration N:o 2 kom hit – rökte – skref – pappersfigureruttolkat piktogramillustration tillagt av utgivaren

29 27 Januarii. Söndag. om natten drömde man Mathildauttolkat piktogramillustration – f. m. Reuteruttolkat piktogramillustration N:o 2 kom hit på morgonquisten – sedan Elfvinguttolkat piktogramillustration och illustrationotytt piktogram – rökte ut lemma startun peuspråk: franskakommentar lemma startzu spatsiren aber Matte, der sakermenskede Knabe, er kam nichtspråk: tyskakommentar – åt Hvetbröd – e. m. Elfving kom hit och vi läste Geographie – – – sedan rutertvåan – gick kl. 7 till senatstorget och for derifrån till Casern i sällskap med illustrationotytt piktogram och derifrån tillika med Blankuttolkat piktogramillustration på maskrad uppå rådstugan|25| der man dansade rätt dugtigt,original: daxgtigt, lemma startstora vinter men ej lillauttolkad chifferskriftkommentar illustrationotytt piktogram voro der – var in der buffett – illustrationotytt piktogram N:o 2 – wals efter damernas bortgång – kom hem kl. ½ 1 i sällskap med ruter 2 – som låg här –

30 28 Januarii Carlsdag – morgonen kommo W. m. och E. och Krabbeuttolkat piktogramillustration hade legat i min kammare öfver natten – läste upp geographien för magisternpappersfigureruttolkat piktogramillustrationruter 2 – e. m. kom farbror E. hit och vi bägge läste geographie flitigt – kl. 5 till Cataniuttolkat piktogramillustration där träffade jag många bekanta och ett slagsmål hade passerat kort förän jag kom – drack punsch och åt tortor – samt klingade med 11 hvaribland Forssen från, fordna informatorn – kom hem kl. 9 och träffade lemma starttotaliterkommentar oförmodadt min kära munsjör Bark – spisade russin –

31 29 Januarii. Marknad här i Helsingfors – ut i staden på förmiddagen men kom snart hem igen – kölden var ovanligt sträng. – ruter 2 kom hit, vi spelte mully och lemma startden blefkommentar 8 oläsligt p.g.a. skadanger å rad –|11||37| e. m. kl. 3 kom Reuteruttolkat piktogramillustration 2 åter hit hvarpå vi gingo ut i staden och som vi kommo vid Wasenii hörn så mötte vi lilla och storauttolkad chifferskrift Winter [?]uttolkat piktogramillustration samt lilla Backmanuttolkad chifferskrift – spatserade sedan omkring och låto några damer åka med Issvoschik – köpte lemma startdärpokommentar maskrad billet på theaterhuset, och wandrade sedan hemåt hvarunder jag tittade in i ett stånd – spelade sedan med ruter 2 derhem och förlorade un peuspråk: franskaErvast kom dit in – förut magistern med hvilken jag kom öfverens att vaka i natt – aftonvard – gick kl. 10 in till Krabbeuttolkat piktogramillustration och vakade sedan resten af detta dygn –

32 30 Januarii Onsdag – lade mig kl. 6 morgonen, och steg upp kl. 9 – Barken hade legat på Sveaborg – Det war en grufvelig köld, 25 grader. Var på f. m. kl. 11 ut med reuter, träffade illustrationotytt piktogram och lagade mig snart hem igen – Rutertvåa satt här och spelte lemma startBonapartkommentar med mig – e. m. Camphio – kl. ½ gick ut med illustrationotytt piktogram och åkte med Issvoschik N:o 4 förbi Backmansuttolkad chifferskrift där äfven Hellstenuttolkad chifferskrift var, sedan till Catani som hastigast och derifrån hem – spelte cucuuttolkat piktogramillustration med Barckuttolkat piktogramillustration och ruter samt drack the. Tuden var äfven här – kl. ¼ till 8 kom Isvoschikuttolkat piktogramillustration Matte efter oss och wi foro till theaterhuset – – där var maskrad och tämmeligen kalt i rummet så att man frös – – på logen suto illustrationotytt piktogram jemte illustrationotytt piktogram och stora – hvilka illustrationotytt piktogram bjöd Confect – drack the – på Reuteruttolkat piktogramillustration 2:s cassa – illustrationotytt piktogram såsom maskerad, jag dansade lemma startder lezte quadrillespråk: tyskakommentar med den – äfven illustrationotytt piktogram förde ej litet väsender äfven med illustrationotytt piktogram bland andra – kl. ½ 1 var det slut och barkens hårborste bortstulen – lemma startvar brandvakt på hemvägenkommentaruttolkat piktogramillustration

33 31 Januarii. återigen sträng köld – var med Elfvinguttolkat piktogramillustration till magistern, och läste upp geographie – f. m. tog Elfvinguttolkat piktogramillustration kartan – spelte cucuuttolkat piktogramillustration med Barckuttolkat piktogramillustration|26| Reuter 2uttolkat piktogramillustration och Krabbeuttolkat piktogramillustration – e. m. det samma – gick kl. 4 ut att söka Blankuttolkat piktogramillustration men njetspråk: ryska – – in till Cataniuttolkat piktogramillustration och till théjungfrunuttolkat piktogramillustration att dricka två kopparuttolkat piktogramillustration – skref hem och funderade på ett bref ala lemma starta la hautéspråk: franskakommentar – ej vidare utan satt upp till klockan 11 – –

 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  2 pappersfigurer egenhändigt gjorda pappersdockor, som föreställer militärer och civila, också historiska personer.

  2 Flickorne i AskersundFlickorna i Askersund. Berättelse från Carl XII:s tidehvarf (1832) av Gustaf Henrik Mellin.

  3 Camphio äldre benämning på kille, d.v.s. olika kortspel som spelades med särskild kortlek.

  4 en virst verst, längdenhet som motsvarar en dryg kilometer.

  5 cucu kucku, killespel, d.v.s. olika kortspel som spelades med särskild kortlek av 42 s.k. killekort; SAOB har detta belägg av Topelius.

  5 tog af ritade av.

  6 snögat eller rimmat täckts med snö eller rimfrost.

  7 hast du mir gesehen! (ty.) har man sett på maken! (stående uttryck på svenska, men inte på tyska).

  7 un peu (fra.) litet.

  7 טטיֵללבׅ למׇמגׇ (hebr., pro טטיֵללבׅ למַמגַ) gammal biljett. Topelius skriver hebreiska från vänster till höger istället för det gängse höger till vänster.

  7 Johanna af Montfaucon August von Kotzebues pjäs med undertiteln En romantisk målning från 1300-talet (1800, övers. Gabriel Eurén 1802), uppfördes av C. W. Westerlunds teatertrupp.

  8 torta mindre bakverk, bakelse.

  8 TelemaqueLes aventures de Télémaque fils d’Ulysse (orig. 1699) av François de Salignac de la Mothe-Fénelon.

  9 Regner Gustaf Regnérs kompendium Första begrepen af de nödigaste wetenskaperne (1780 och många senare bearb. uppl.).

  11 Siri Brahe och Johan Gyllenstjerna historiskt drama av Gustav III (1788).

  11 Don Mikko och LesbinaDon Micco och Lesbina, komiskt intermezzo efter italienskt original av P.-F. Biancolelli och J.-A. Romagnesi.

  11 slapp in fick komma in.

  13 Prins TekeliPrins Tekeli, eller belägringen af Montgatz (1803) av R.-C. Guilbert de Pixerécourt.

  13 Olle NötbomOlle Nötboms förtviflan, svensk bearbetning av Mårten Altén 1815 efter tysk adaption av Louis Archambault Dorvignys komedi.

  14 carduspapper grovt, ofta grått omslagspapper.

  14 torrakka kackerlacka.

  16 14 JANUARII 1832. pro 1833.

  16 läste öfver läste på.

  16 0 noll, ingenting.

  16 en klar en sup.

  19 Isvoschik (ry.) hyrkusk.

  19 läste upp redogjorde för.

  19 Slaget vid NavarinoSjöslaget vid Navarino eller Religions-affällingen. Berättelse ur grekiska frihetskriget (1829) av Henri Guillaume Philippe Moke.

  20 noll ingenting; SAOB har detta belägg av Topelius.

  20 Ryssarnes trettondag enligt den julianska kalendern.

  21 bien bon (fra.) riktigt.

  22 LichtensteinarneLichtensteinarne, en berättelse från trettio-åriga kriget (1828) av C. F. van der Velde.

  23 satte kläder i tvätt gjorde i ordning kläder för tvätt.

  23 tsavat natag och stanes tegrot anagram för tavast gatan och senats torget.

  24 Gilblas av Alain-René Lesage, utkom i 4 delar 1715–1735; troligt är att Topelius läste den svenska, förkortade och bearbetade upplagan Gil-Blas’ lefnad och äfventyr, af Le Sage, i sammandrag. Till undervisning och tidsfördrif för ynglingar (1828).

  25 Mylly mjölnarmatte eller mas, ett kortspel.

  26 potpouri potpurrier, (folk)dans i flera turer; SAOB har detta belägg av Topelius.

  26 jag absenterade blott den sista här: jag dansade alla utom den sista.

  27 pullitnatsyn anagram för up till nystan, den s.k. Nyländska förstaden, kvarteren söder om Esplanaden och sydväst om Skillnaden.

  27 ThucydidesPeloponnesiska krigets historia, författades 424–411 f.Kr.

  27 etlateb flot gnilliks anagram för betalte tolf skilling.

  27 Axel och Walborg eller trohet i döden sorgespel i fem akter av Adam Oehlenschläger (övers. Johan Dillner 1811).

  27 Arlequin och TunnbindarenArlequin och Colombine, eller Tunnbindaren, komisk pantomim-balett i musik.

  28 la chiffre (fra.) chiffret.

  28 kardus piptobak.

  28 stanes tegrot anagram för senats torget.

  29 un peu (fra.) litet.

  29 zu spatsiren aber [...] er kam nicht (ty.) att promenera, men Matte, den sakramentskade gossen, han kom inte.

  29 stora vinter men ej lilla förmodligen bekanta flickor från dansskolan (Vasenius I, s. 439).

  30 totaliter fullständigt.

  31 den blef här: förlorade.

  31 därpo pro därpå.

  32 Bonapart variant av kortspelet femkort, högsta budet kallades bonapart; SAOB har detta belägg av Topelius.

  32 der lezte quadrille (ty., pro die letzte Quadrille) den sista kadriljen.

  32 var brandvakt på hemvägen Brandvakterna som nattetid patrullerade staden ropade ut klockslaget varje heltimme och en önskan om Guds beskydd mot brandfaran; att störa brandvakterna var ett återkommande nöje bland studenterna.

  33 a la hauté (fra.) här: högt.

  Faksimile