Zacharias Topelius Skrifter X:2


Zacharias Topelius


Övrig barnlitteraturUtgiven av Ina KrokforsSvenska litteratursällskapet i Finland

Helsingfors 2021© Ina Krokfors och
Svenska litteratursällskapet i Finland


Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0)


Omslagsbild: Pärmbild till Annas sommar (1895) illustrerad av Hanna Frosterus-Segerstråle.


Hänvisa till denna digitala utgåva: URN:NBN:fi:sls-7945-1606292277.Zacharias Topelius Skrifter X:2
ISSN 2814-5542 (digital)


Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland nr 853
ISSN 2490-1547 (digital)
Medverkande
Utgivare (textetablering, inledning, kommentarer) Ina Krokfors
Kollationering Karin Lund
Ina Krokfors
Kodning Ina Krokfors
Karin Lund
Utklipp av bilder och bildbehandling Karin Lund
Redigering och korrektur Carola Herberts
OCR-behandling Grepect GmbH, Garbsen
Skanning av faksimil Kungl. biblioteket, Stockholm
Nationalbiblioteket, Helsingfors
Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors
Den digitala utgåvan Niklas Liljestrand
Anna Movall
Sebastian Köhler
Översättning till finska av inledning och förord Kari Koski


Ina Krokfors, fil.mag. (Åbo Akademi) har arbetat med textkritisk utgivning inom Zacharias Topelius Skrifter 2013–2020.