Esipuhe

Zacharias Topelius Skrifter XVI,
Academica

Zacharias Topeliuksen yhteys yliopistoon kesti yli 65 vuotta, vuodesta 1833 hänen kuolemaansa vuonna 1898. Academica-editioon on koottu 135 akateemisiin yhteyksiin liittyvää tekstiä. Aineistoon kuuluu muun muassa aineita, puheita, juhlarunoja, promootiotekstejä, työluonnoksia ja päiväkirjoja. Kokonaisuus osoittaa, kuinka Topelius siirtyi akateemisessa ympäristössään ylioppilaan ja maisterin maailmasta viimein tarkastelemaan yliopistopiirejä professorin, rehtorin ja lopulta emeritusprofessorin näkökulmasta.

Johdannon on kirjoittanut fil. tri h.c. Rainer Knapas. Latinan lehtori Robert Luther on laatinut analyysin Topeliuksen käyttämästä latinasta sekä ruotsintanut kolme tekstiä latinasta.

Edition eri työvaiheisiin on osallistunut useita Zacharias Topelius Skrifter -sarjan tekijöitä (ks. Nimiölehti). Zacharias Topelius Skrifter -sarjan toimitusneuvosto on esittänyt näkemyksellisiä kommentteja edition teksteistä ja jäsentelystä. Kaksi Svenska litteratursällskapetin julkaisulautakunnan nimittämää ulkopuolista asiantuntijaa on tarkastanut tekstin ja esittänyt rakentavia ehdotuksia. Lämmin kiitos kaikille jotka ovat osallistuneet edition tekemiseen ja eri tavoin avustaneet julkaisutyössä. Erityinen kiitos dosentti Reijo Pitkärannalle, jolta ruotsintaja on voinut kysyä neuvoa latinankielisen tekstin erityisen hankalissa kohdissa, sejä päätoimittaja Carola Herbertsille, jolla on ollut aina aikaa auttaa ongelmien ratkaisemisessa ja edition punomisessa yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.


Katarina Pihlflyckt