Vid Professor J. L. Runebergs graf

Vid Professor J. L. Runebergs graf

Lukuteksti

Vid Professor J. L. RUNEBERGS Graf,

Sång af Finlands Studenter den 12 Maj 1877.

Dagas, vår, öfver sorgsna sinnen!

Dödens skuggor, bleknen, försvinnen!

För odödliga, stora minnen

Är vår sång vid den tysta graf.

5Fosterland, som oss hör och dömer,

Höga häfd, som ej bragder glömmer,

Jord, som askan af fäder gömmer,

Tag den Son du åt verlden gaf!

Fjerran tid skall hans runor stafva,

10Natt skall icke hans namn begrafva,

Ok skall icke hans folk förslafva,

Seger skall ur hans aska gro.

Allmakts ord, som af höjden talar,

Ljusa vår öfver Finlands dalar,

15Milda kärlek, som allt hugsvalar,

Lys din frid öfver grafvens bo!

 

 

    Kommentaari

    Kommentar

    Dikten publicerades som separattryck 1877. Den intogs i Ljung 1889, se kommentaren i Nya blad och Ljung, ZTS II 2019. Se även talet Topelius höll vid jordfästningen.

    Faksimile