För Fredrik Cygnaeus

Lukuteksti

För Fredrik Cygnæus.

studentsång vid grafven den 11 Februari 1881.

Fädernejord, som Sonen återkallar,

Ensliga klippa vid ett haf, som svallar,

Slut kring hans brustna hjerta dina vallar

Moderligt trofast!

5Här skall din sol kulna drifvan släcka,

Här skall din vår hans graf med blommor täcka,

Sörjande konst skall här ånyo väcka

Lagrar och minnen.

Fädernesland, hvars framtid han har anat,

10Land, som han älskat, lyftat högt och manat,

Vex i det spår, som denne Son har banat,

Vex stort i kärlek!

Lof vare Herren, som med stora tankar

Eldar den storm, som genom tiden vankar,

15Lof vare Herren, folkens stöd och ankar,

I sina redskap!

 

 

    Kommentaari

    Kommentar

    Dikten publicerades som separattryck. En omarbetning av dikten intogs i Ljung 1889, se kommentaren i Nya blad och Ljung, ZTS II 2019.

    Faksimile