Ord till cantaten af Rietz

Lästext

|42|

Ord till cantaten af Rietz.

O ljufva sorg! O dyra tår!

O sköna lott, att falla

I grönskan af sin ungdomsvår,

Begråten högt af alla!

5Som aftondagg på blommig strand

I svala perlor duggar,

Så frisk din tår, o fosterland,

Den ädles urna skuggar.

Han föll så varm

10Vid hoppets barm;

Han är ej dömd

Att slockna glömd,

Ty kärlek slöt

Hans unga graf,

15När stormen bröt

Hans krona af,

Och minnet ristar

Hvad hjertat mistar

I häfdernas sköt.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Topelius skrev orden till Julius Rietz kantat »Altdeutscher Schlachtgesang» inför årsdagen av konstnären Werner Holmbergs död 1860. Dikten publicerades i skriften Werner Holmbergs minne 1861. En omarbetning av dikten intogs i Nya blad 1870, se kommentaren i Nya blad och Ljung, ZTS II 2019. Se även kommentaren till föredraget »Minnesord», som Topelius skrev för samma minnesskrift.

  Bibliografi

  Tikkanen, Finska konstföreningen 1846–1896 1896, s. 114 f.

  Faksimil