Till Magn. v. Wright

Lästext

|91|

Till Magn. v. Wright.

(D. 7 Juni 1865. Melodi af Kjærulf.)

Hör, nu sjunger vårens vind i skogen,

Som du målat glad och frisk och trogen

I de lugna dalar,

I de gröna salar,

Der naturens ljufva stämma talar.

Och nu qvittra fåglar små helt nära,

Vårens barn, som du har haft så kära

I de lugna dalar,

I de gröna salar,

Der naturens ljufva stämma talar.

Och här står vårt land, som återstrålar

Dubbelt skönt ur hvarje bild du målar

I de lugna dalar,

I de gröna salar.

Gifve Gud den frid, som dig hugsvalar!

 

 

    Kommentar

    Kommentar

    Dikten skrevs till Magnus von Wrights 60-årsdag 1865. Den återges här efter Nya blad 1870, se kommentaren i Nya blad och Ljung, ZTS II 2019.

    Se också inledningen, »Konstnärsgillet i Finland».

    Faksimil