Zacharias Topelius Skrifter II


Zacharias Topelius


Nya blad och LjungUtgiven av Carola HerbertsSvenska litteratursällskapet i Finland

Helsingfors 2019© Carola Herberts och
Svenska litteratursällskapet i Finland


Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0)


Omslagsbild: Zacharias Topelius fotograferad av Daniel Nyblin, tidigt 1880-tal (Museiverket, Helsingfors).


Ladda ner utgåvan som e-bok eller pdf.

Hänvisa till denna digitala utgåva: URN:NBN:fi:sls-7245-1565781303.Zacharias Topelius Skrifter II
ISSN 2814-5534 (tryckt)
ISSN 2814-5542 (digital)


Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland nr 838
ISSN 0039-6842 (tryckt)
ISSN 2490-1547 (digital)
Medverkande
Utgivare (inledning, textkritisk redogörelse, textetablering, kommentarer) Carola Herberts
Kollationering Catharina Gripenberg
Ville Lindholm
Elisa Veit
Transkribering av manuskript Elisa Veit
Kodning Karin Lund
Elisa Veit
Variantapparat Carola Herberts
Elisa Veit
Korrektur Karin Lund
Frida Wickholm
Skanning av faksimil Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors
OCR-behandling Olli Kinnunen
Den digitala utgåvan Niklas Liljestrand
Anna Movall
Översättning till finska av inledningen och förordet Kari Koski