On m’a trompé

Lästext

|142||112|

lemma startOn m’a trompékommentar.språk: franska

Jag styrde dock ett stolt och mäktigt rike,

Och stolt och tappert var det folk mig följde.

Bland jordens herrskare fanns ej min like,

Och lemma startCæsars lyckakommentar mig med lagrar höljde.

5On m’a trompé!språk: franska

lemma startJag var den stumma Sfinx,kommentar som sågs från thronen

På tidens oupplösta gåtor rufva.

lemma startJag slog i fjettrar revolutionen,kommentar

Och lemma startgamen var förvandlad till en dufvakommentar.

10On m’a trompé!språk: franska

Ett stormigt haf, som städs mot stranden larmar,

Det lättast rörda folk, som jorden ammat,

Det bar jag som ett barn i mina armar,

Och knappt en blixt har ur dess öga flammat.

15On m’a trompé!språk: franska

En pyramid, och jag dess topp, var staten,

Och sex millioner röster voro basen.

Åt massan gaf jag lemma starturnans lekkommentar och maten,

lemma startIntelligensenkommentar gaf jag lyxen, frasen.

20On m’a trompé!språk: franska

Hur rördes för min tråd marionetten!

Hur var ej äran ett försilfradt bete!

|143|

Ogenomskådlig, stödd på bajonetten,

Begrof jag ordets frihet djupt i lemma startLethekommentar.

25On m’a trompé!språk: franska

Hvad båtar ljus? Blott mörkret vet att tiga.

Ett dunkelt öde oss beherrskar alla.

Jag visste, att min stjerna skulle stiga,

Jag glömde, att en dag hon kunde falla,

30On m’a trompé!språk: franska

|113|

Var äfven hon ett bländverk af demoner?

Ve, att mig allt, allt, allt, allt, allt bedragit!

lemma startO, Varus, gif mig mina legioner!

Arminius har dem i spillror slagit.kommentar

35On m’a trompé!språk: franska

Hvar äro dessa fala legoknektar,

Som nyss för lemma startCæsarskommentar örn sig hesa skrikit?

Omkring mig ser jag blott ett folk, som fäktar,

Som dör; – och mig har sjelfva döden svikit.

40On m’a trompé!språk: franska

Och detta folk, så lätt som hafvets bölja,

Det har dock burit mensklighetens fana.

Om det förgås, hvem skall det efterfölja?

Skall tidens tornur ryckas ur sin bana?

45On m’a trompé!språk: franska

Finns dock en Gud, ej blott det blinda ödet,

Som slumpvis leder menskans steg till målet?

Och måste alla riken söka stödet

I rätt och sanning, starkare än stålet?

50On m’a trompé!språk: franska

|144|

Skall man förstå uti en framtids dagar,

Att folken hafva hjertan, ej blott magar,

Att kärlek styrker och att hat försvagar? ...konsekvensändrat/normaliserat

Då stirrar häfden på min graf och klagar:

55lemma startIl s’est trompé!språk: franskakommentar

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Inget manuskript är känt.

  Dikten refererar till Napoleon III (1808–1873), Frankrikes president 1848–1852, därefter landets kejsare. – Frankrike förklarade Preussen med allierade tyska stater krig den 19 juli 1870. Vid slaget vid Sedan den 1 september 1870 tillfångatogs Napoleon III och den franska regeringen utropade därefter republik. – I dikten antyds att orsaken till Napoleons nederlag var att han inte beaktade folkets egentliga behov (vers 52–53; se Alhoniemi 1969, s. 217).

  Topelius såg kejsaren vid flera tillfällen i Paris 1856 och beskriver honom i ett resebrev bl.a. som en »ovanlig» man med »stark karaktär» och »personligt mod» och som skriftställare en »mycket lycklig stilist». I ett brev till modern bedöms han några år senare som »en stor lurifax» (4/12 1863) och i Självbiografiska anteckningar sägs han vara en »osympatisk personlighet» lik »en korsikansk bandit» (dikterat 1884; 1922, s. 176).

  Stroferna består av fyra verser jambisk pentameter och ett omkväde (koriamb). Rimflätningen är ABABx, i sista strofen AAAAx.

  Punktkommentarer

  vers – textställe – kommentar

  Titel On m’a trompé Jag är bedragen (man har lurat mig).

  4 Cæsars lycka d.v.s. samma lycka som gjorde Cæsar till kejsare i en f.d.republik.

  6 Jag var den stumma Sfinx, Napoleon III kallades »sfinxen vid Seine» för sina ibland dunkla uttalanden.

  8 Jag slog i fjettrar revolutionen, Napoleon, som 1848 hade valts till Frankrikes president, avsatte den sittande regeringen 1851, ersatte den med bonapartister och gjorde en statskupp som innebar att presidenten gavs oinskränkt makt.

  9 gamen var förvandlad till en dufva gamen kan symbolisera kriget, duvan freden.

  18 urnans lek syftar på s.k. kulissval utan politisk betydelse.

  19 Intelligensen de bildade, intelligentian.

  24 Lethe glömskans flod.

  33–34 O, Varus, gif mig mina legioner! / Arminius har dem i spillror slagit. År 9 e. Kr. lurades den romerske fältherren Varus av cheruskerfursten Arminius i ett bakhåll i Teutoburgerskogen i nordvästra Tyskland. Hans tre legioner massakrerades och Varus tog sitt liv.

  37 Cæsars kejsaremblemet.

  55 Il s’est trompé! Han bedrog sig!

  Bibliografi

  Alhoniemi, Isänmaan korkeat veisut 1969, s. 217; Topelius, »Söder om Östersjön», HT 18/4 1857, ZT–ST 4/12 1863 och Självbiografiska anteckningar 1922, s. 176

  Faksimil