Förord

till den digitala utgåvan av Zacharias Topelius Skrifter II,
Nya Blad och Ljung

Den andra lyrikutgåvan i Zacharias Topelius Skrifter innehåller författarens fjärde diktsamling Nya blad (1870) och hans femte och sista, Ljung (1889). Nya blad utkom samtidigt på Edlunds förlag i Helsingfors och på Albert Bonniers förlag i Stockholm. Topelius skickade dubbla manuskript till förläggarna, och resultatet är att upplagorna skiljer sig betydligt från varandra. Här återges Edlunds upplaga. Ljung utkom också på båda förlagen, men inlagan trycktes denna gång gemensamt på Bonniers.

Arbetet med denna utgåva påbörjades 2010 då textläget för de båda diktsamlingarna kartlades, grundtexterna skannades och OCR:ades och Catharina Gripenberg kollationerade Nya blad. Ett par år senare fortsatte Elisa Veit med att kollationera Ljung och tog därefter itu med den tidskrävande uppgiften att inventera, transkribera och koda manuskripten. Hon har också kodat lästext och varianttryck, uppgjort förteckningarna över tryckta varianter, gjort versanalyser samt publicerat faksimil. Därtill har hon sammanställt bilagorna Manuskript och tryck samt Översättningar och tonsättningar. Detta arbete ligger som en välgjuten och gedigen grund för utgåvan, till alla delar utförd med ovärderlig noggrannhet. Ville Lindholm har assisterat med kollationering av manuskript. Jag har därefter etablerat lästexten, kommenterat dikterna, gjort förteckningar över manuskriptvarianser, författat inledning och textkritisk redogörelse.

Manuskriptet till utgåvan har granskats av Pia Forssell, huvudredaktör t.o.m. 2018, och Clas Zilliacus. Båda har med sin breda epokkunskap och osvikliga språkkänsla förbättrat den redaktionella texten. Redaktionsrådet för Zacharias Topelius Skrifter har gett värdefulla kommentarer, särskilt Barbro Ståhle-Sjönell och Kerstin Thelander som läst hela manuskriptet. Två sakkunniga utsedda av utgivningsnämnden vid Svenska litteratursällskapet har utfört den externa granskningen och bidragit med insiktsfulla observationer. Sebastian Köhler har gjort den tekniska bearbetningen av kommentarerna för trycket. Karin Lund har korrekturläst inledningen och kommentarerna och länkat interna hänvisningar i den digitala utgåvan. Frida Wickholm har slutligen läst det ombrutna korrekturet. Anna Movall har kontinuerligt koordinerat hjälpinsatserna och finslipat visningen av den digitala utgåvan. Till alla nämnda: mitt innerligaste tack!


Carola Herberts