I Konstnärsgillets Album

Lästext

|145|

I Konstnärsgillets Album.

Att blicka högt mot ädla mål

Och tänka stort om lifvet;

Att bryta väg med viljans stål,

Hvarhelst ett val är gifvet;

5Att vara sann, men se i allt

Dess mening, ej dess nyckgestalt;

Att storma idealets höjd

Med segerns hopp, med ungdomsfröjd

Och, ödmjuk för dess storhet böjd,

10Fläckfri dess fana bära,

Är konstnärns bragd och ära.

 

 

    Kommentar

    Kommentar

    Två odaterade manuskript är kända. – Om Topelius och konsten, se inledningen, s. XXVII f.

    Versen är jambisk med taktschemat 4–3–4–3–4–4–4–4–4–3–3 och rimflätningen aBaBccdddEE.

    Faksimil