Gömd och glömd

Lästext

|61|

På grafvarna.

Gömd och glömd.

Mossa vexer på grafvens sten,

Halft utplånad är minnesskriften.

Tolf år död och förgäten ren!

Gömd i lifvet och glömd i griften!

|50|

5Bida, vandrare, du som ilar;

Jag vill säga dig hvem här hvilar:

En ödmjuk qvinna,

En tröstarinna

För sorg och nöd,

10En ömsint dotter,

En trogen maka,

En dygdig moder ...

Gå, fråga ej mer!

Jag har nämnt qvinnans

15Äretitlar.

Hvad fattas här än

För grafvens frid

Och ett älskadt minne?

– Christi kors!

20– Var lugn.

Hon bar det i lifvet,

Hon sofver derunder

I döden.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Ett manuskript är känt.

  Dikten tillägnas Topelius kusin och ungdomskärlek Mathilda (Thilda) Lithén (f. 1817), gift med rådman Albert Dyhr. Hon dog i Nykarleby den 3 december 1857 efter flera års sjukdom.

  Verserna 1–6 är fyrtaktiga, trokeisk-daktyliska och rimflätade, aBaBCCDD, därpå följer fri, orimmad vers.

  Bibliografi

  Enckell i Topelius, 120 dikter 1970, s. 234 f.; Vasenius V, s. 103

  Faksimil