4. Saga på kämpens hög

4. Saga på kämpens hög

Lästext

|130|

Nordiska taflor.

4. Saga på kämpens hög.

Susar med hvita

Väldiga vingar

Vinterns örn

Öfver kämpens hög.

5Klar går en klang af

Klingor derinne,

lemma startHugstorkommentar en höfding

I högen bor.

|167|

lemma startKyrialaskommentar våg vet

10Vikingens bragder,

Vidt går hans ära

Kring lemma startEystrasaltkommentar.

Haglat ha hugg kring

Härjarens brynja,

15Drakarna drucko

Drottens blod.

Nu är han gäst i

Gudarnes gårdar,

Skådar på Skandiens

20Skönhet ned.

lemma startFrejakommentar har kysst allt

Blod från hans kinder,

Saga har söft hans

Sorger till ro.

25Susar med väna,

Vårliga vingar

Sångens svan

Öfver kämpens hög.

Stojande pilt hans

30Storhet stammar,

Tyst faller tärnans

Tår på hans graf.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Se kommentar till diktsviten »Nordiska taflor», s. 440 f.

   

  Inget manuskript är känt, däremot en renskrift av Emilie Topelius hand (se eZTS).

  Topelius upptar här en gammal föreställning i nordisk mytologi (Eddan) om att vindens upphov är en väldig örn i norr (Snorre Sturlason, Gylfaginning, kap. 18). Pettersson noterar att Topelius i flera dikter från 1840-talet beskriver den obändiga stormen som en fågel. Även hos Tegnér uppträder en stormörn (»Frithiof på Hafvet», Frithiofs saga 1825; Pettersson 1952, s. 15).

  Versen är en fri form av fornyrdislag, eddadikternas versmått, med halvverser och stavrim, här huvudsakligen bestående av daktyler.

  Punktkommentarer

  vers – textställe – kommentar

  7 Hugstor moraliskt förträfflig.

  9 Kyrialas Kyrialabottn är en gammal beteckning för inre delen av Finska viken.

  12 Eystrasalt det isländska och fornnordiska namnet på Östersjön.

  21 Freja fruktbarhetsgudinna.

  Faksimil