5. Vattenspegeln

Lästext

Skog och sjö.

5. Vattenspegeln.

Engång var jag litet barn,

Skjöt min båt från stranden,

Lade ut mitt fiskegarn

På den grunda sanden.

5Då var sjön ett spegelglas,

Och jag slog min bild i kras

Med de lätta årar

Utan sorg och tårar.

Sista söndags rodde vi

10Hem från kyrkofärden.

Lika lugn och sorgefri

Var den blanka fjärden,

Återgaf hvar bild så klar,

Som i flydda barndomsdar,

15Och der såg jag skrida

Roddarn vid min sida.

|144|

lemma startMellan himlens sky, som gick

Långt inunder slupen,

Såg jag gossens glada blick

20Se på mig ur djupen.

|185|

Åren skar hans bild i tu;

O, hur grymt mig syntes nu,

Att så sönderbryta

Spegelns silfveryta!kommentar

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Se kommentar till diktsviten »Skog och sjö», s. 454 f.

   

  Inget manuskript är känt.

  Maliniemi noterar att dikten påminner om C. M. Bellmans vaggvisa »Lilla Charles, sof sött i frid» (1787), som också kan spåras i flera visor i Läsning för barn. Likheter skönjs både i rytm och motiv: den vemodiga förgängelsemetaforen i slutstrofen där barndomens spegelbild krossas återgår på Bellmans visa, se nedan. Roddarmetaforiken återkommer ofta i Topelius barnvisor (1962, s. 117 f.; 1970, s. 236 f.).

  Versen är trokeisk med taktschemat 4–3–4–3–4–4–3–3 och rimflätningen aBaBccDD.

  Punktkommentarer

  vers – textställe – kommentar

  17–24 Mellan himlens sky, [...] Spegelns silfveryta! Jfr andra strofen och början av den tredje i nämnda visa av Bellman:

  En gång, där en källa flöt
  Förbi en skyl i rågen,
  Stod en liten gosse söt
  Och spegla sig i vågen.
  Bäst sin bild han såg så skön
  Uti böljan, klar och grön,
  Straxt han inte såg´en.

  Så är det med vår lifstid fatt,
  Och så försvinna åren:
  […]

  Bibliografi

  Enckell i Topelius, 120 dikter 1970, s. 236 f.; Maliniemi, »En motivkrets i Topelius’ vaggvisor», HLS 7 1962, s. 117 f., 128 f.;

  Faksimil