Fridhem

Lästext

|91||230|

Fridhem.

(Till Prinsessan Eugenie.)

lemma startDet hem, hvars herde Herren är,

Skall intet, intet fattas.kommentar

Om sorg, om glädje Han beskär,

Allt vittne om Hans kärlek bär,

5Ju mer det rätt uppskattas.

Att på Hans vilja bygga bo,

Försaka, älska, hoppas, tro,

Det är i verldens bölja

Ett fridhem på en klippas grund,

10Det skall oss från vårt lifs sekund

Till evigheten följa.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Inget manuskript är känt.

  Dikten är tillägnad prinsessan Eugénie (1830–1889), dotter till kung Oscar I. Den är i diktsamlingen daterad Gotland den 15 augusti 1881. Topelius var då i Visby där hustrun Emilie enligt läkarordination hade tillbringat sommaren. Hans besök uppmärksammades på orten, bland annat blev han bjuden till prinsessan Eugénie som hade sommarvillan Fridhem söder om Visby. Hemmet blev genom hennes sociala engagemang ett centrum för humanitära insatser och hon grundade även ett barnhem intill Fridhem. År 1885 instiftade prinsessan Eugénie Sveriges första djurskyddsförening med den av Topelius grundade Majföreningen (1870) som förebild. Han medverkade också i den kalender som hon utgav till förmån för djurskyddet, Bilder ur djurens lif för skolan och hemmet (1883). – Prinsessan Eugénie dog i Stockholm den 23 april 1889.

  Versen är jambisk med taktschemat 4–3–4–4–3–4–4–3–4–4–3 och rimflätningen aBaaBccDffD.

  Punktkommentarer

  vers – textställe – kommentar

  1–2 Det hem, hvars herde [...] intet, intet fattas. »Herren är min Herde, mig skall intet fattas» (Ps. 23:1). Prinsessan Eugénie hade bibelversen på väggen över sin bädd, uppger Topelius i brev till dottern Eva.

  Bibliografi

  Nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 488 f.

  Faksimil