De gamlas kadrill på de ungas bröllopp

De gamlas kadrill på de ungas bröllopp

Lästext

|206|

De gamlas lemma startkadrillkommentar på de ungas bröllopp.

Han. Min fru, er hand för en kadrill!

Förlåt; det är visst länge sedan …

Hon. Åh ja, med nöje, om ni vill.

Det var den sextonde April,

5lemma startI lifvets nykommentar. Nu ha vi nedan.

Han. Den sextonde? … Ah, jag förstår.

Hur snabb oss tidens bölja jagar!

|299|

Vi mötas efter tretti år

Med våra första gråa hår,

10Och ni, Marie, ni räknar dagar!

Hon. Man glömmer tårar och förtret,

Man glömmer löjen, tankar, tycken;

Men hjertats första hemlighet,

Dess första dröm, som ingen vet,

15Den glömmes ej, fast sprängd i stycken.

|207|

Han. Ni fyllde sjutton år. Jag såg

Er, och blott er, på glada balen.

Er fot var vind, er barm var våg;

Er skira hvita klädning låg

20Lätt som en dimma öfver dalen.

Hon. Med söndertrasad fåll, ack jo!

Det fanns ju lemma startsporrarkommentar i salongen.

Med raknad lock och lemma startkippad skokommentar,

Varm, yr af glädje, blind af tro,

25Flög jag att andas på balkongen.

Han. Jag följde er. En qväll så ljum,

Så tjusande i ljus och skugga.

Så ensligt tyst, så drömlikt skum,

Så rik på känslor, fast så stum,

30Som vårens första dofter dugga.

Hon. I lugna vikens dunkla sköt

En stjerna spilt sin rena flamma.

Hon kysste spegeln, log och slöt

Sitt silfveröga, när hon flöt

35I aftonmolnet med detsamma.

Han. Osedd, oanad, oåtspord,

Såg jag bakom er stjernan stiga

Och hviskade ett enda ord,

Det ljufvaste på denna jord …

|300|

40Hon. Nog, nog, min herre!

Han. Jag skall tiga.

|208|

Det var ju blott en kort minut

Af långa år i strid och vaka;

Men intet, intet plånar ut,

Från denna stund till lifvets slut,

45Den blick ni sände mig tillbaka.

Hon. Ni skämtar. Var ni icke fri?

En flamma här och der den andra.

Ni gjorde snart ett godt parti …

Han. Min fru, det gjorde också ni!

50Är det väl ni, som bör mig klandra?

Hon. Ni lekte eld. Ni skördat brand.

Han. De unge slösa kungariken.

Hon. Ni sökte lust, men skydde band.

En qvinna säljer ej sin hand,

55Om hon förut ej känt sig sviken.

Han. Hvad? … Om den sextonde April

Jag vid mitt enda ord ej stannat,

Så hade ni … ni hört mig till?

Hon. Allt är dock bäst som Gud det vill;

60Det vore synd att tänka annat.

Han. Ett ord för litet! … Dåre jag!

Hur sällsamt falla lifvets lotter!

Hon. Nej, klandra ej en högre lag!

Då vore ej min son i dag

65En lycklig brudgum åt er dotter.

|209|

Han. Må sällare bli deras band!

Hon. Och ingens hjerta sönderslitet!

Kadrillen börjar. Här min hand.

Ett ord för mycket är ibland

70För lifvets lugn ett ord för litet.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Ett manuskript är känt, daterat 8/7 88. Dikten publicerades i Jul-rosor 1888 (Köpenhamn) med teckning av Albert Edelfelt, och avtrycktes i Wasa Tidning (23/12 1888) och Åbo Underrättelser (29/12 1888). Jul-rosors redaktör Ernst Bojesen hade efterfrågat bidrag av Topelius, och därefter bett Edelfelt illustrera poemet.

  Dikten är formad som en dialog. Versen är fyrtaktig och jambisk med rimflätningen aBaaB.

  Punktkommentarer

  vers – textställe – kommentar

  Titel kadrill kadrilj; kontradans, utförd av minst fyra par med fyrsidig uppställning.

  5 I lifvets ny i början av livet; textstället upptas i SAOB.

  22 sporrar Ridstövlar försedda med sporrar bars ofta till uniform.

  23 kippad sko sko där bakkappan trampats ned; textstället upptas i SAOB.

  Bibliografi

  Ernst Bojesen–ZT 12/9 1888

  Faksimil