Julvisa

Lästext

|232|

Julvisa.

Gif mig ej glans, ej guld, ej prakt

I signad juletid;

Gif mig Guds ära, englavakt

Och öfver jorden frid!

5Gif mig en fest,

Som gläder mest

Den konung, jag har bedt till gäst;

Gif mig ej glans, ej guld, ej prakt,

Gif mig en englavakt!

|314|

10Gif mig ett hem på fosterjord,

En gran med barn i ring,

En qväll i ljus med Herrens ord

Och mörker deromkring!

Gif mig ett bo,

15Med samvetsro,

Med glad förtröstan, hopp och tro;

Gif mig ett hem på fosterjord

Och ljus af Herrens ord!

|233|

Till hög, till låg, till rik, till arm

20Kom, helga julefrid!

Kom barnaglad, kom hjertevarm

I verldens vintertid!

Du ende, som

Ej skiftar om,

25Min Herre och min Konung, kom!

Till hög, till låg, till rik, till arm

Kom glad och hjertevarm!

 

 

    Kommentar

    Kommentar

    Två manuskript är kända, det ena daterat 10 Oktober 1887 och det andra (i brev) odaterat. Dikten publicerades först i Publicist-Klubbens jultidning Jul-qvällen 1887 (Sthlm). Dikten hör till Topelius mest kända genom Jean Sibelius tonsättning från 1909. Den ingår i psalmboken i både Finland och Sverige.

    Versen är jambisk med taktschemat ababcccaa och rimflätningen 4–3–4–3–2–2–4–4–3; verserna ett och åtta inom varje strof är identiska.

    Faksimil