Nyårshelsning

Lukuteksti

Nyårshelsning.

Det nya år, som Gud oss gaf,

Det är ett barn ännu.

Hvad skall det bli en dag deraf

Ja det vet ingen nu.

Skall det få vexa opp i frid?

Skall det ha sorg, skall det ha strid?

Skall det oss glädje ge?

Ja det kan ingen se.

Men Gud, som hafver barnen kär,

Han skall det bäst förstå.

Hans barn det lilla året är,

Han skall vid vaggan stå.

Och det skall vexa i hans hägn,

I vintersnö och sommarregn.

Gud signe dina spår,

Du kära nya år!

Gud signe eder, far och mor!

Må jag er glädje bli.

Gud signe syster kär och bror!

Så godt förlikas vi.

Gud signe dem som lida nöd

Och ej ha far och mor och bröd!

Och dem som glade gå,

Gud signe dem också!

Gud signe dig, vårt fosterland,

I alla framtidsdar!

Gud signe hvarje redlig hand

För dig arbetat har!

Och dina trogna hyddors hem.

Och dina barn. – Gud signe dem!

Gud signe dem också,

De stora och de små!

Z. T.

 

 

    Kommentaari

    Kommentar

    Dikten publicerades i Eos 2/1 1854.

    Faksimile