Katten

Lukuteksti

|55|

Katten.

Det var engång en liten fattig gosse.

Han ägde blott en katt, som hette Mosse.

Så for han till ett fjerran kungarike.

Der var en hungersnöd förutan like.

I detta landet funnos råttor täta,

Som äto allt hvad folket skulle äta.

Der visste ingen råd. Då tog vår gosse

I land med sig sin lilla tappra Mosse.

Der blef en jagt! Så kommo de till korta,

De glupska råttorna. All nöd var borta.

Stort öfverflöd blef der för kattens skuld.

Den köpte kungen för en säck med guld.

Z. T.

 

 

    Kommentaari

    Kommentar

    Dikten publicerades i Eos 1/4 1856 tillsammans med »Hästen» och »Hunden». Även »William Sellsing och hans katt» (1847) berättar om en katt som gör sin ägare rik.

    Faksimile