Johdanto

1 Osaeditioon Övrig barnlitteratur on koottu kokoelmasta Sagor I–IV sekä lastenlehdistä Eos, Trollsländan, Nya Trollsländan ja Sländan valikoima sellaisia teoksia, joita ei julkaistu kokoelmassa Läsning för barn. Sen lisäksi mukana on viisi kuvakirjaa, joiden säkeet on kirjoittanut Topelius, sekä yksittäisiä teoksia, joita on julkaistu ruotsalaisissa lasten- ja joululehdissä. Editio sisältää monipuolisen kokoelman pääasiassa satuja ja runoja mutta myös kertovia kirjoitelmia ja henkilökuvauksia. Valikoimaan kuuluu 118 teosta, joista vanhin on Sagor I -kokoelman esipuhe (1847) ja viimeinen postuumisti julkaistu runo vuodelta 1898 (»Läxor för lifvet»).

2 Kommenttisarakkeessa kerrotaan, missä teokset julkaistiin ensimmäiseksi. Topeliuksesta lastenkirjailijana, ks. johdanto editioon Läsning för barn (ZTS X:1).

Sagor I–IV

3 Topeliuksen ensimmäiset lapsille kirjoittamat kokoelmat, Sagor I–IV, julkaistiin vuosina 1847–1852. Ensimmäinen osa ilmestyi vuosi sen jälkeen, kun hänestä itsestään oli tullut isä. Vasenius olettaa Topeliuksen saaneen inspiraation H. C. Andersenin kirjallisesta tyylistä ja perustaa olettamuksensa siihen, että tämän saduista oli julkaistu myönteinen arvio Helsingfors Tidningarissa joulukuussa 1846.1»Jul-Literatur», Helsingfors Tidningar 23.12.1846. Hän myös toteaa, että Andersenin vaikutus näkyi selvästi monissa Topeliuksen varhaisista saduista, kuten »Kyrktuppen» (Kirkonkukko), »Wirststolpen» (Virstanpylväs) och »Pariser Hatten» (Pariisilaishattu). Topelius julkaisi kolme kirjaa kolmessa vuodessa, mutta sitten seurasi tauko, joka saattoi johtua Michael-pojan kuolemasta vuonna 1850.2Valfrid Vasenius, Zacharias Topelius. Hans lif och skaldegärning. Femte delen 1927, s. 478.

4 Sagor-kokoelman 27 teoksesta kahdeksantoista muokattiin Läsning för barn -kokoelmaan. Muut yhdeksän julkaistaan nyt osaeditiossa Övrig barnlitteratur. Niistä ainoastaan »Företal till alla dem som hålla af vackra sagor» on runo, ja muut kahdeksan ovat pitempiä proosateoksia. Vasenius toteaa, että monet varhaisista saduista, joita Topelius ei ottanut mukaan Läsning för barn -kokoelmaan, perustuvat anekdootteihin (»William Sellsing och hans katt») tai myytteihin ja kansansatuihin (»Sagan om Jättarne och Kung Autio» [Satu jättiläisestä ja Autio kuninkaasta] ja »Allhelgona-natten»), eikä kertomuksia ole sovitettu lapsen kokemusmaailmaan ja lapsenomaiseen tyyliin, jonka Topelius määritti lastenkirjallisuuden ihanteeksi kymmenen vuotta myöhemmin.3Ks. luku »86. Lärospån och mästerskap», Valfrid Vasenius, Zacharias Topelius. Hans lif och skaldegärning. Femte delen 1927, s. 461–503.

Lastenlehdet

5 Topeliuksesta ja lastenlehdistä kerrotaan tarkemmin Sonja Svenssonin artikkelissa »’En barntidning utan ZT är som en kyrka utan prest!’ Zacharias Topelius och nordiska barntidningar» (2008) sekä edition Läsning för barn johdannossa.

Eos

6 Lastenlehti Eos oli ensimmäinen laatuaan Suomessa, ja sitä julkaistiin vuosina 1853–1866.4Ensimmäinen näytenumero ilmestyi joulukuussa 1853. Muutaman vuoden tauon jälkeen Eos syntyi uudelleen vuonna 1893 Alli Trygg-Heleniuksen aloitteesta. Vuodesta 1926 lehteä on julkaissut Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik. Aloitteen lehden perustamisesta teki saksalaissyntyinen Julius Schorning, joka tarvitsi lisää painettavaa Turussa toimivalle kirjapainolleen.5Ks. Sonja Svenssonin artikkeli »’En barntidning utan ZT är som en kyrka utan prest!’ Zacharias Topelius och nordiska barntidningar», Taru ja totuus – Saga och sanning 2008, s. 131. Ennen ensinumeron ilmestymistä Topelius esitteli uutta lehteä Helsingfors Tidningariin kirjoittamassaan artikkelissa.6»Eos. Tidskrift för Barn», Helsingfors Tidningar 10.12.1853. Siinä hän ilmoitti, että Eosin oli määrä ilmestyä kaksi kertaa kuukaudessa ja lehti oli suunnattu 7–14-vuotiaille lapsille. Sen tarkoitus oli toimia vanhempien ja opettajien kanssa »yhteistyössä lapsen ymmärryksen kehittämiseksi ja sydämen jalostamiseksi». Lisäksi Eos pyrki sekä »valitsemaan lapsen näköpiiriin kuuluvia aiheita että esittämään niitä sellaisella tavalla, joka tuo ne selvästi lapsen näkyville». Topelius perustelee hyvän lastenkirjallisuuden tarvetta samoilla teeseillä, jotka hän esitteli sittemmin lastenkirjallisessa ohjelmassaan Helsingfors Tidningarissa syksyllä 1855 julkaistussa artikkelisarjassa »Om läsning för barn».7Ks. johdanto editioon Läsning för barn. Lehti innoitti vuorostaan Linköpingissä toiminutta Carl Anton Wetterberghiä (Onkel Adamia) perustamaan Linnea-lastenlehden.8Sonja Svensson, »Onkel Adams Linnea. Barnens tidning och vän i Linköping», Onkel Adam. Författaren och gården 2016, s. 74.

7 Topelius oli Eosin kantava voima, ja aluksi lehteä toimitti turkulainen lehtori Edvin Reuter. Toimitus kuitenkin vaihtui useaan otteeseen, ja lehden sisältö etääntyi yhä enemmän Topeliuksen ohjenuoranaan pitämästä lastenkirjallisesta ohjelmasta. Siksi Topeliuksen osuus myös pieneni vuosien mittaan.9Valfrid Vasenius, Zacharias Topelius. Hans lif och skaldegärning. Femte delen 1927, s. 508 f.

8 Vuonna 1853 ilmestyneen numeroimattoman näytenumeron alussa julkaistiin Topeliuksen runo »Lilla Emmas Morgonvisa». Tässä osaeditiossa on julkaistu seitsemäntoista teosta vuosilta 1854–1860, sekä »Skolbarnens sång» (Koululaisten laulu) vuodelta 1866.

Trollsländan

9 Topelius oli myös yksi Trollsländanin (1868–1873) taustavoimista mutta tähdensi, ettei kuulunut lehden toimitukseen vaan yksinomaan lähetti siihen materiaalia.10Z. T., »Trollsländan hälsar Sveriges Linnea», Trollsländan 4.12.1869. Näytenumero ilmestyi 14. joulukuuta 1867. Lehti ilmestyi kerran viikossa, ja sitä julkaisi kirjanpainaja Theodor Sederholm.11Sederholm julkaisi myös kirjan Smått folk, joka ilmestyi samana vuonna (1868). Trollsländanin ensimmäisessä numerossa julkaistiin satu »Trollsländan och Solstrålen», ja siinä esiteltiin sudenkorento, joka toimi kertojana aikakauslehdissä Trollsländan ja Nya Trollsländan samalla tavoin kuin Onkel Adam käytti Linnea-lehdessään tonttua.12Myös Topelius käytti myöhemmin »tonttua» tarinassa »Vill du blifva höfding?», Sländan 15.3.1896. Eos ja Trollsländan toimivat osittain samaan aikaan kuin Linnea, joka ilmestyi 1861–1871. Ks. Svensson 2016, s. 75.

10 Tähän osaeditioon sisältyy 21 Trollsländanissa julkaistua teosta. Joukossa on niin runoja kuin itsenäisiä tarinoita ja jatkokertomuksia. Valikoimassa on myös tekstejä Majföreningen-yhdistyksestä, jonka Topelius perusti julkaisemalla yhdistyksen säännöt Trollsländanissa 23. huhtikuuta 1870. Majföreningenistä, ks. edempänä »Majföreningen till små fåglars skydd».

Nya Trollsländan

11 Nya Trollsländan (1885–1892) perustettiin Topeliuksen aloitteesta, ja aluksi sitä toimitti Topeliuksen Toini-tytär yhdessä Alexandra Gripenbergin kanssa. Kaksi viimeistä vuotta Alta Dahlgren huolehti toimitustyöstä Gripenbergin sijaan. Näin lehden toimitus vaikutti Björkuddenissa. Lehteä julkaisi kaksi ensimmäistä vuotta K. E. Holm ja sen jälkeen G. W. Edlund. Sisällöltään Nya Trollsländan erosi aiemmista aikakauslehdistä siten, että siinä julkaistiin kirjoituksia luonnontieteellisistä aiheista, ja monet niistä olivat Topeliuksen käsialaa, kuten »Stjernhimmelen» (1885), »Huru snön värmer» (1885) ja »Nya upptäckter i naturen» (1887). Nämä kirjoitukset on suunnattu hieman vanhemmille lapsille kuin ne jotka otettiin kokoelmaan Läsning för barn. Myös Nya Trollsländanin lukevia nuoria esittävä tunnuskuva viittaa teini-ikää lähestyvään lukijakuntaan. Osaeditiossa Övrig barnlitteratur on Nya Trollsländanista yhteensä 27 tekstiä.

Sländan

12 Muutaman vuoden tauon jälkeen lasten aikakauslehden tekemistä jatkoivat Alta Dahlgren ja Vera Hjelt Sländan-lehdellään (1895–1899).13Tuohon aikaan Suomessa ilmestyi myös muita ruotsinkielisiä lastenlehtiä, kuten Sylvia. Sagor, Sånger och Skildringar för Barn och Ungdom 1879–1880 ja Ljungblomman. Illustrerad tidning för barn och ungdom 1882–1883, mutta Topelius ei kirjoittanut niihin. Kaksi vuotta myöhemmin Hjelt erosi toimituksesta, ja hänen tilalleen tulivat Toini Topelius ja Topeliuksen tyttärenpoika Mikael Nyberg. Zacharias Topelius kirjoitti Sländaniin muutamia teoksia, joista useimmat julkaistiin kokoelmassa Läsning för barn. Sländanissa ilmestyi myös uusintajulkaisuina aiemmin Nya Trollsländanissa ilmestyneitä teoksia. Tähän editioon sisältyy Sländanista kolme teosta, muun muassa vuonna 1854 kirjoitettu »Toinis vaggvisa», joka julkaistiin ensimmäisen kerran Topeliuksen 80-vuotispäivänä tammikuussa 1898 ja aiemmin julkaisematon runo »Läxor för lifvet», joka julkaistiin yhdeksän kuukautta kirjailijan kuoleman jälkeen.

Muut aikakauslehdet

13 Säännöllisesti vuoden mittaan ilmestyvien aikakauslehtien lisäksi Topeliuksen teoksia julkaistiin monissa joululehdissä sekä uudelleenjulkaisuina että uusina teoksina.14Sonja Svensson, »’En barntidning utan ZT är som en kyrka utan prest!’ Zacharias Topelius och nordiska barntidningar», Taru ja totuus – Saga och sanning 2008, s. 136 f. Kahdeksan tämän osaedition teoksista on julkaistu suomalaisissa joululehdissä vuosina 1870–1897, esim. »Amys tanke om ljuset» (Julkalender för de unga 1870), »Guds englars vakt» (Julbudskap för barn 1890) ja »Marias frågor» (Barnens jul 1897).

14 Eos-lehti perustettiin uudelleen vuonna 1893, kustantajanaan Lärarföreningen för Hälsa och Nykterhet ja toimittajana Alli Trygg-Helenius.15Ibid. Tähän osaeditioon sisältyvä runo »Jul» julkaistiin ensimmäisen kerran Eosissa vuonna 1897.16Lisää tietoa Alli Trygg-Heleniuksesta ja Topeliuksesta, ks. Svensson 2008, s. 136 ff.

15 Topeliuksen teoksia luettiin ahkerasti myös Ruotsissa, mistä oli usein kiittäminen lastenlehden toimittajaa Alli Trygg-Heleniusta, joka välitti jo julkaistuja tekstejä pohjoismaisille kollegoilleen.17Ibid. s. 145. Tähän osaeditioon sisältyy runo, joka oli kirjoitettu yksinomaan ruotsalaisille lukijoille »Till Sveriges barn från fattiga barn i Finland» julkaistiin Linneassa vuonna 1863 kiitoksena avusta, jota Suomi oli saanut Ruotsista katovuoden aikana.

Käännökset ja kuvakirjat

Barnträdgården (1853)

16 Ensimmäinen Topeliuksen kääntämä teos oli valikoima vapaasti muokattuja satuja Grimmin veljesten kokoelmasta Kinder- und Hausmärchen (ensimmäinen osa 1812, toinen osa 1815). Käännös ilmestyi nimellä Barnträdgården. Små Berättelser och Dikter för den första ungdomsåldern, vuonna 1853 Waseniuksen kustantamon julkaisemana, ja siinä oli kuusi värillistä kuvataulua. Kirjassa on 20 satua ja runoa sekä kokoelma arvoituksia.

Barndomsbilder (1862) ja Smått folk (1868)

17 Topelius käänsi ja muokkasi myös kuvittaja Oskar Pletschin (1830–1888) läpimurtoteoksen Die Kinderstube vuodelta 1860. Barndomsbilder sisältää 36 kuvitettua runoa, se painettiin F. A. Brockhausin kirjapainossa Leipzigissa, ja sen julkaisivat Waseniuksen kustantamo (Helsinki) ja Albert Bonnierin kustantamo (Tukholma). Runojen kirjoittajaa ei mainita saksankielisessä alkuteoksessa. Pletschistä tuli suuri esikuva sekä Saksassa että ulkomailla, ja hän oli opiskellut Dresdenin kuninkaallisessa taideakatemiassa. Hänet tunnettiin pittoreskista ja romanttisesta tyylistään maalaisidylleineen, ja hän kuvasi elämää vailla tekniikan uusimpia saavutuksia. Tuottelias Pletsch nousi pian suureen suosioon ja julkaisi useita kuvitettuja lastenkirjoja, kuten Kleines Volk 1865.18»Oscar Pletsch», Sächsische Biografie: http://saebi.isgv.de/biografie/Oscar_Pletsch_(1830-1888).

18 Jouluksi 1868 Theodor Sederholmin kustantamo julkaisi kuvakirjan Smått folk, jonka säkeet oli kirjoittanut Topelius. Käännös sisältää valikoiman kuvituksia ja säkeitä Pletschin kirjasta Allerlei Schnik-Schnak vuodelta 1866.19Allerlei Schnik-Schnak. Mit 48 Originalzeichnungen von Oscar Pletsch, Leipzig: Alphons Dürr 1866. Smått folk arvioitiin Helsingfors Dagbladissa ja Trollsländanissa20»Ny barnlitteratur», Helsingfors Dagblad 21.12.1868, »Smått folk», Trollsländan 12.12.1868 ja »Böcker för barn», Trollsländan 19.12.1868.. Kummassakin huomio kiinnittyi siihen, että Smått folk oli ensimmäinen teos, jonka kuvitukset oli kaivertanut kotimainen taiteilija, Oskar Sederholm. Åbo Underrättelser siteeraa Helsingfors Dagbladissa 24.12. julkaistua arviota ja lisää, että on »harmi ettei tämä arvokas lastenkirja ilmestynyt sen verran aiemmin, että se olisi ehtinyt tänne jouluksi». Joulun 1869 alla teoksesta ilmestyi Julius Krohnin (1853–1888, nimimerkki Suonio) suomennos Pienokaiset, joka perustuu teokseen Smått folk.

Barnens sommar på landet I (1878) ja Barnens sommar på landet II (1879)

19 Parhaiten alttaritauluistaan tunnettu Alexandra Frosterus-Såltin (1837–1916) kuvitti kaksi kirjaa: Barnens sommar på landet I (1878) ja Barnens sommar på landet II (1879). Niissä kummassakin on viisitoista piirrosta, ja Topelius kirjoitti niihin runomuotoiset kuvatekstit. Kirjoissa kuvaillaan kaikenlaisia varakkaiden perheiden lasten kesäpuuhia. Åbo Underrättelser luonnehtii ensimmäisen kirjan arvioissaan Frosterus-Såltinin kuvituksia »yleisesti ottaen kauniiksi ja viehättäviksi» sekä Topeliuksen säkeitä »suurenmoisiksi».21»Litteratur», Åbo Underrättelser 23.12.1878. Myös Finsk Tidskriftin arvostelijan mielestä Topelius on onnistunut tulkitsemaan lapsen ajatuksia ja tunteita.22»I Bokhandeln», Finsk Tidskrift 6/1878, s. 493. Toisesta kirjasta kirjoitetaan samassa lehdessä, että kuvittajaa on »saatellut runoilija, joka ymmärtää häntä niin hyvin ja auttaa häntä lausumaan julki sen mikä jäisi köyhemmältä kynältä sanomatta».23»I Bokhandeln», Finsk Tidskrift 6/1879, s. 495 f.

En barndomsdag (1879)

20 Vuonna 1877 kaksi saksalaista hovivalokuvaajaa, M. Scherer ja H. Engler, julkaisivat valokuvilla kuvitetun lastenkirjan Ein Tag aus dem Kinderleben (Dresden 1877), jossa käytettiin ensimmäistä kertaa uutta valopainomenetelmää.24Otto Brunken, Handbuch zur Kinder- und Jugendliteratur. Von 1850 bis 1900 2008, s. 192. K. E. Holmin kustantamo julkaisi kirjan Topeliuksen laatimin säkein vuonna 1879 nimellä En barndomsdag. 6 bilder ur verkligheten. Suomen lehdet kiinnittivät huomiota kirjan hienoon ulkoasuun, »joka kuitenkin sopi paremmin salongin pöydälle kuin lastenkamariin».25»Julbok», Helsingfors 25.11.1879. Valokuvat saivat osakseen paljon kiitosta, vaikka »niiden todellisuus ei ihan [olekaan] vanha tuttu»,26»I Bokhandeln», Finsk Tidskrift 6/1879, s. 495. ja Åbo Underrättelserin arvostelijan mielestä niitä ei ole »piirretty välittömien tilanteiden mukaan kuten Pletschin ja hänen monien hänen seuraajiensa kuvat vaan järjestetty valmiiksi ja sitten valokuvattu».27»Jul-literatur för barn och ungdom», Åbo Underrättelser 8.12.1880. Kuvitukset ovat huomion keskipisteenä, ja Topeliuksen säkeitä pidetään arvokkaana lisänä.

Annas sommar (1895)

21 Annas sommar. Annan kesä (1895) on kaksikielinen portfoliojulkaisu, jossa on kahdeksan taiteilija Hanna Frosterus-Segerstrålen (1867–1946) akvarellia ja Topeliuksen kirjoittama tekstiarkki, jossa on kahdeksanrivinen säkeistö joka kuvasta. Säkeistöt oli suomentanut Kaarlo Forsman. Kirjan julkaisi Werner Söderström, joka oli myös julkaissut Läsning för barnin (1886–1897) suomennoksen. Hanna Frosterus-Segerstråle oli opiskellut Pariisissa ja tunnetaan parhaiten palkituista lapsiaiheisista tauluistaan.

Kirjoitukset eläinsuojeluyhdistysten puolesta

22 Osaeditioon sisältyy kolme satua, jotka Topelius kirjoitti Majföreningeniä varten.

23 Huhtikuussa 1870 Topelius julkaisi Trollsländanissa artikkelin, jonka otsikko kuului »Majföreningen till småfåglars skydd» (Majföreningen pikkulintujen suojelemiseksi).28Trollsländan 23.4.1870. Sen innoittamana Suomessa alettiin perustaa Majföreningen-eläinsuojeluyhdistyksiä. Topelius oli saanut idean C. A. Wetterberghiltä, joka oli kirjoittanut vastaavanlaisen kehotuksen omaan Linnea-lastenlehteensä vuonna 1868.29Trollsländanissa 23.4.1870 julkaistussa kehotuksessaan Z. T. kertoo, että Ruotsin Majföreningen-yhdistykset olivat syntyneet vuotta aiemmin, kun taas Sonja Svensson viittaa Linneassa 7/1868 julkaistuun artikkeliin. Svensson 2016, s. 75. Artikkelissaan Topelius esitteli seitsemän lupausta, jotka lasten oli tehtävä päästäkseen Majföreningeniin, esimerkiksi lupauksen suojella linnunpesiä ja olla pyydystämättä lintuja. Jäsenyyden merkkinä lapset käyttivät sulkia myssyssään ja pientä punaista paperimerkkiä kauluksessa. Yhdistys järjesti joka vuoden toukokuussa juhlan pikkulintujen saapumisen kunniaksi. Jäsenyys oli täysin vapaaehtoista, ja jos lupausten pitäminen tuntui mahdottomalta, yhdistyksestä saattoi erota kirjoittamalla nimensä kirjakaupassa säilytettyyn listaan (ks. esim. »Barnens frågor om majföreningen»).30»Trollsländans nyheter», Trollsländan 17.6.1871, jossa myös kerrotaan, miksi jotkut lapset päättivät erota Majföreningenistä.

24 Yhdistyksestä tuli heti suuri menestys.31Topelius kirjoittaa saman vuoden lopulla lehdessä Tidskrift utgiven av Pedagogiska föreningen i Finland, että ensimmäisenä vuonna Kaisaniemessä pidettyyn toukokuun juhlaan osallistui 3 000 lasta. Lisäksi hän arvioi jäsenmääräksi vähintään 12 000. Ks. Z. T., »Om Majföreningarne», Tidskrift utgifven av Pedagogiska föreningen i Finland 5/1870, s. 288. Seuraavina vuosina Trollsländanissa kerrottiin uusien Majföreningen-yhdistysten perustamisesta myös monilla pääosin suomenkielisillä paikkakunnilla.32Ks. esim. »Majföreningarne i Finland», Trollsländan 29.4.1871. Lilla djurvännen -lehdessä vuonna 1894 julkaistussa artikkelissa Topelius arvioi, että vuonna 1878 Suomessa oli yli sata Majföreingenin yhdistystä, ja niissä oli 30 000 jäsentä. Sen jälkeen kasvu pysähtyi, ja yhdistykset hiipuivat vähitellen.33»Majföreningarna», Lilla djurvännen 1/1894. Kaisaniemessä toukokuun juhlaa vietettiin Topeliuksen mukaan viimeisen kerran vuonna 1879.34Z. T. arveli yhdistyksen hiipuneen siksi, ettei lapsilla ollut enää ketään jota seurata ja että nuorempien ohjaajiksi kaavaillut vanhemmat lapset kyllästyivät. Topelius oli itse jo varhaisessa vaiheessa aavistanut niin käyvän sen perusteella, mitä Onkel Adamin Majföreningeneille oli tapahtunut Ruotsissa. Mainittakoon, että Trollsländan, joka oli toiminut Majföreningenin tiedotuskanavana, lakkasi ilmestymästä jo vuonna 1873. »Näktergalen», Sylvias majblad 1897 ja »Om Majföreningarne», Tidskrift utgiven av Pedagogiska föreningen i Finland 5/1870, s. 293.

25 Myös Sylviaföreningen, toinen niistä yhdistyksistä, joka syntyi Topeliuksen eläinsuojelutoiminnan pohjalta, julkaisi kuukausittain ilmestyvää aikakauslehteä nimeltä Sylvia. Djurskyddstidning för barn och ungdom (1895–1901)35Samankaltaisesta nimestä huolimatta Sylviaföreningenin aikakauslehdellä ei ollut mitään tekemistä avoimesti uskonnollisen Sylvia. Sagor, Sånger och Skildringar för Barn och Ungdom -lehden (1879–1880) kanssa.. Sen toimitukseen kuuluivat Uno Stadius ja Constance Ullner, molemmat tunnettuja eläinsuojeluaktivisteja. Monissa lehden numeroissa julkaistiin Topeliuksen teoksia, joista useimmat olivat kuitenkin uudelleenjulkaisuja. Osaeditio Övrig barnlitteratur sisältää kolme teosta Sylviasta: yhden runon ja kaksi satua. Sadussa »Våra Egna» (1898) Topelius kehottaa lukijoitaan valitsemaan ympäristöstään jonkin elävän olennon, jota he sitten hoitaisivat »omanaan».

26 Kuukausittain ilmestyvän aikakauslehden Finlands djurskydd (1897–1920), jota toimitti niin ikään Constance Ullner, ensimmäisen numeron alussa julkaistiin Topeliuksen teksti. Lehti tai Topeliuksen kirjoitus »En ny tid» (1897) ei ole suunnattu lapsille, mutta teksti on laadittu sadun muotoon. Muutenkin valtioneuvos Z. Topelius mainittiin lehden tekijöiden joukossa jokaisessa hänen elinaikanaan ilmestyneessä numerossa, mutta muita kirjailijan teoksia lehdessä ei julkaistu.

Teosten valinta

27 Tähän editioon on koottu ne Topeliuksen lapsille kirjoittamat teokset, joita ei julkaistu kokoelmassa Läsning för barn. Mukaan ei ole otettu teoksia, joissa Topelius kertoo jonkun toisen kirjoittaman tarinan, esimerkiksi Trollsländanissa 4.6.1870 julkaistua tarinaa »Om en blind, som är döfstum», joka perustuu Linneassa julkaistuun kertomukseen.

28 Majföreningeniä käsitteleviä artikkeleita tai uutisia ei liioin ole otettu mukaan.36Esimerkiksi »Trollsländans nyheter», pikku-uutisia päivänkohtaisista tapahtumista ja eriskummallisia juttuja, jotka saattoivat kiinnostaa lapsia, ks. esim. Trollsländan 6.5.1871. Suuri osa niistä käsittelee pääasiassa yhdistyksen levinneisyyttä maassamme ja sen jäsenmäärää, tai sitten niissä kuvaillaan toukokuun juhlien ohjelmaa.

29 Topelius kirjoitti Trollsländanille nimellään merkityn sarjan otsikolla »Från trollsländans vingar», ja siihen kuului lyhyitä satuja, jotka oli kirjoitettu korennon ja lapsen välisen keskustelun muotoon. Osa numeroiduista mutta erillisistä saduista julkaistiin kokoelmassa Läsning för barn (ks. kommentti). Myös Nya Trollsländanissa julkaistiin tekstejä samalla otsikolla, mutta tekijän nimeä ei ole mainittu, ja todennäköisesti kirjoittaja on toinen toimittajista.

Perustekstit ja painosten kuvaukset

Sagor I–IV-kokoelmassa julkaistut teokset

30 Perustekstit teoksista »Företal», »William Sellsing och hans katt» ja »Sagan om Jättarne och Kung Autio» ovat Åbo Akademin kirjaston omistamasta kirjasta Sagor af Z. Topelius. Första samlingen, Helsingfors: Gröndahl 1847 (1420402889, IV b, Arkivex.). Sivut on leikattu ja niiden koko on 12,8 × 9,9 cm, niin että ne vastaavat kooltaan formaattia 32:o. Kirjassa on 100 sivua, ja sen kollaatiokaava on 8:o π1 π3 1–28 38(33+χ1) 4–68 72. Kirjan väliin on sidottu kaksi paksummalle paperille painettua lehteä, joista kummallakin on neljä pientä kuvitusta. Kappale sisältää useita Calamniuksen perheen nimikirjoituksia.

31 Teosten »Wirststolpen» ja »Allhelgona-natten» perustekstit ovat Åbo Akademin kirjaston omistamasta kirjasta Sagor af Z. Topelius. Andra samlingen, Helsingfors: Gröndahl 1848 (1420402927, IV b 1, Topelius). Kappale on kulunut, ja vihkot ovat osittain irronneet sidoksesta. Sivut on leikattu, ja sivukoko on 14,3 × 8,9 cm, mikä vastaa kokoa 32:o. Kirjan 120 sivua on sidottu kuuteen vihkoon, joista kussakin on kuusi lehteä, ja sen kollaatiokaava on 6:o π1 π1 1–36 46(42+χ1) 56 66(64+χ1) 76(72+χ1) 8–106 χ1. Kokoelman väliin on sidottu neljä kartonkimaiselle paperille painettua lehteä, joilla on värilliset kokosivun kuvitukset. Viimeisen lehden rectopuolella on sisällysluettelo ja versopuolella korjaukset.

32 Teosten »Pariser Hatten» ja »Ljustjufven» perustekstit ovat Åbo Akademin kirjaston omistamasta kirjasta Sagor. Tredje samlingen, Helsingfors: Finska litteratur-sällskapets tryckeri 1849 (1421060314, IV b, Topelius Arkivex). Sivut on leikattu, ja sivukoko on 15,3 × 9,5 cm. Kirjan 130 sivua on sidottu yhteentoista vihkoon, ja sen kollaatiokaava on 6:o π1 1–76 86(83+χ1) 9-106 115 χ1. Kirjan viimeisen lehden rectopuolella on sisällisluettelo ja versopuolella korjaukset. Kirjan kolmesta kuvituksesta on tässä kappaleessa vain yksi, kuvitus satuun »Tomtegubben i Åbo Slott». Kuvitukset on painettu hieman paksummalle paperille, ja ne on osittain väritetty.

33 Teosten »Blomstertinget» ja »Fotspåren i berget» perustekstit ovat Åbo Akademin kirjaston omistamassa kirjassa Sagor. Fjerde samlingen, Helsingfors: Finska litteratur-sällskapets tryckeri 1852 (1420402937, IV b 1, Topelius Arkivex.). Kappale on nidottu. Takapuolelle on merkitty hinta, 50 hopeakopeekkaa. Sivuja ei ole leikattu, ja sivukoko on 17,2 × 10,3 cm. Teokseen sidotut, paksummalle paperille painetut kuvituslehdet ovat hieman pienempiä ja niiden koko vaihtelee hieman mutta on n. 16 × 10 cm. Kirjassa on 122 sivua, ja sen kollaatiokaava on 12:o π1 111(15+χ1) 212 312(36+χ1) 412(43+χ1) 512(59+χ1) 61 χ1. Kirjan väliin on sidottu neljä lehteä, joille on painettu värillisiä kokosivun kuvia. Viimeisen lehden rectopuolella on sisällysluettelo ja versopuolella korjauksia.

Eosissa, Trollsländanissa, Nya Trollsländanissa och Sländanissa julkaistut teokset

34 Lastenlehdissä Eos, Trollsländan, Nya Trollsländan ja Sländan julkaistujen teosten perusteksteinä on käytetty kappaleita, jotka on julkaistu digitaalisesti Kansalliskirjaston digitaalisessa kokoelmassa Finskt Historiskt Tidningsbibliotek.

35 Aikakauslehti Eos (Åbo stentryckeri) koostuu kahdesta taitetusta arkista, ja siinä on kahdeksan sivua. Sivukoko on 26,5 × 19,1 cm. Ensimmäistä sivua koristaa kuva Eos-jumalattaresta auringon noustessa. Jumalattaren olalla on soihtua pitelevä kerubimainen hahmo.

36 Aikakauslehti Trollsländan (Helsingfors, Theodor Sederholm) koostuu kahdeksaksi sivuksi taitetusta arkista, ja sen sivukoko on 20,4 × 12,8 cm. Otsikkovinjetti vaihtelee eri vuosina. Ensimmäisenä vuonna lehteä koristi kuva, jossa kaksi korentoa lentää rannalla. Myöhemmissä numeroissa on kaksi erilaista vinjettiä, toinen vuosina 1869–1870 ja toinen vuosina 1871–1873. Kahdelle jälkimmäiselle yhteistä on se, että molemmat kuvaavat lapsiryhmää ja kummassakin poika yrittää pyydystää korennon myssyynsä.

37 Myös Nya Trollsländan (Helsingfors, Hufvudstadsbladets tryckeri) koostuu kahdeksaksi sivuksi taitetusta arkista. Muilta osin lehden ulkoasu vaihtelee. Ensimmäisenä vuonna lehdessä käytetään samaa vinjettiä kuin Trollsländanin viimeisissä numeroissa, ja sivukoko oli 25,5 × 20,4 cm. Seuraavina vuosina (1886–1889) lehdellä oli Jenny Nyströmin piirtämä vinjetti, ympyrä, jonka keskellä oli kuvattuna pieni lukeva lapsi. Lehti painettiin hieman aiempaa tukevammalle ja valkoisemmalle paperille, ja sen sivukoko oli 24,7 × 16,2 cm. Vuodesta 1890 alkaen käytettiin Anna Vengbergin kuvitusta, joka esitti ylioppilasta lukemassa lehteä kahdelle nuorelle naiselle ja lapselle. Kehän ympärille oli piirretty lentäviä sudenkorentoja. Lehden sivukoko on 25,3 × 17,5 cm.

38 Sländan (Helsingfors, F. Tilgmann) muistuttaa muodoltaan aiempia lehtiä, ja siinä on useimmiten kahdeksan sivua, vaikka poikkeuksiakin esiintyy. Lehden sivukoko on 27,0 × 18,5 cm, ja se on painettu valkoiselle paperille. Vinjetti esittää siivekästä keijua, joka lentää sudenkorennon selässä, ympärillään kukkivia vanamoita. Vinjetin on signeerannut J. A. G. Acke.

Muut

39 »Amys tanke om ljuset», Julkalender för de unga, Helsingfors 1870; Svenska litteratursällskapets bibliotek (Top3/F7894), 92 s., sivukoko 14,1 × 10,5 cm, leikkaamaton keltainen vihko, jonka formaatti on 8:o.

40 Annas sommar. 8 akvareller för barnkammaren af Hanna Frosterus-Segerstråhle, Borgå: Werner Söderström 1895; Svenska litteratursällskapets bibliotek (85 Top); teokseen kuuluu kartongille painettu kansikuva sekä yhdeksän irtolehteä: nimiölehti, kuvatekstit sekä seitsemän värillistä kuvataulua (47,2 × 61,5 cm).

41 Barndomsbilder af Oskar Pletsch. Öfversättning och Bearbetning af Z. T. Med trettiosex bilder, Helsingfors: Wasenius & Co. 1862; Kansalliskirjaston digitoima kappale.

42 Barnträdgården. Små Berättelser och Dikter för den första ungdomsåldern. Fria bearbetningar efter tyskan, Helsingfors: Wasenius & co. 1853; Kansalliskirjaston digitoima kappale.

43 »Barnen och Julgranen», Julhälsning 1897; Kansalliskirjaston digitoima kappale.

44 Barnens sommar på landet I, 1878; Kansalliskirjaston digitoima kappale.

45 Barnens sommar på landet II, 1879; Kansalliskirjaston digitoima kappale.

46 »Den heliga natten», Sländans julblad 1886; Kansalliskirjaston digitoima kappale.

47 En barndomsdag. 6 bilder ur verkligheten af M. Scherer och H. Engler, Helsingfors: K. E. Holm 1879; Svenska litteratursällskapetin kirjasto (Top1/F20475), 7 s., 35,0 × 27,5 cm.

48 »En ny tid», Finlands djurskydd. Tidskrift för djurskyddsföreningarna i Finland 1897; Kansalliskirjaston digitoima kappale.

49 »Guds englars vakt», Julbudskap för barn 1890, Helsingfors: Svenska litteratursällskapetin kirjasto (Top3/F23319), 8 s., 34,7 × 25,2 cm.

50 »Herren är vår helsa», Julhelsning 1891; Kansalliskirjaston digitoima kappale.

51 »Julpsalm», Julhelsning 1889; Kansalliskirjaston digitoima kappale.

52 »Marias frågor», Barnens jul 1897; Kansalliskirjaston digitoima kappale.

53 »Naturens Döttrar», Läsning för barn. Fjärde boken, Helsingfors: G. W. Edlunds förlag 1871; Svenska litteratursällskapetin kirjasto (Top1/F85087).

54 »Näktergalen», Sylvias majblad 1897; Kansalliskirjaston digitoima kappale.

55 »Skapelsen suckan», Sylvia 5/1896; Kansalliskirjaston digitoima kappale.

56 »Sländan och tomtarne», Sländans julblad 1897; Kansalliskirjaston digitoima kappale.

57 Smått folk. 11 teckningar av Oskar Pletsch, Helsingfors: G. W. Edlund 1875; Kansalliskirjaston kokoelma (1201021388), sidottu kappale, kanteen on merkitty nimi, kirjapaino, vuosiluku ja painopaikka; pittoreski kuva kolmesta lapsesta aidan ääressä; 10 lehteä.

58 »Till Sveriges barn från fattiga barn i Finland», Linnea, Norrköping 1863; Kungliga biblioteketin kappale.

59 »Vill du vara vår vän?», Jultomten 1887; Kansalliskirjaston digitoima kappale.

60 »Våra egna», Sylvias Topeliiblad 1/1898; Kansalliskirjaston digitoima kappale.

Kollaatiokappaleet

61 Eosissa, Trollsländanissa ja Sländanissa julkaistujen teosten kollaatiokappaleina on käytetty Åbo Akademin kirjaston omistamia kappaleita. Nya Trollsländanissa julkaistujen teosten kollaatiokappaleina on käytetty Kungliga biblioteketin kokoelmiin kuuluvia kappaleita.


62 Sagor. Första samlingen, Helsingfors: Gröndahl 1847; Kansalliskirjaston digitoima kappale (URN:NBN:fi-fd2017-00012403).

63 Sagor. Andra samlingen, Helsingfors: Gröndahl 1848; Kansalliskirjaston digitoima kappale (URN:NBN:fi-fd2017-00012404).

64 Sagor. Tredje samlingen, Helsingfors: Finska litteratur-sällskapets tryckeri 1849; Kansalliskirjaston digitoima kappale (URN:NBN:fi-fd2017-00012405).

65 Sagor. Fjerde samlingen, Helsingfors: Finska litteratur-sällskapets tryckeri 1852; Kansalliskirjaston digitoima kappale (URN:NBN:fi-fd2017-00012406).

Muita kollaatiokappaleita

66 »Amys tanke om ljuset», Julkalender för de unga, Helsingfors 1870; Åbo Akademin kirjasto.

67 Barnens sommar på landet I, 1878; Svenska litteratursällskapetin kirjasto.

68 Barnens sommar på landet II, 1879; Svenska litteratursällskapetin kirjasto.

69 En barndomsdag. 6 bilder ur verkligheten af M. Scherer och H. Engler; Åbo Akademin kirjasto.

70 »Guds englars vakt», Julbudskap för barn 1890; Åbo Akademin kirjasto.

71 »Marias frågor», Barnens jul 1897; Åbo Akademin kirjasto.

72 »Naturens Döttrar», Läsning för barn 4, Helsingfors: G. W. Edlunds förlag 1871; Svenska litteratursällskapetin kirjasto (Top1/F6969).

73 »Näktergalen», Sylvias majblad 1897; Svenska litteratursällskapetin kirjasto (Top3/F15231).

74 »Sländan och tomtarne», Sländans julblad 1897; Åbo Akademin kirjasto. Sidottu yhteen muiden Sländanin numeroiden kanssa.

75 »Vill du vara vår vän?», Jultomten 1887; Åbo Akademin kirjasto.


76 Seuraavista teoksista on löytynyt vain yksi kappale, ja siksi kollaatio on suoritettu verraten perustekstiin:


77 Barndomsbilder (1862)

78 »Till Sveriges barn från fattiga barn i Finland» (Linnea 1863)

79 Smått folk (1868)

80 »Den heliga natten» (Sländans julblad 1886)

81 »Julpsalm» (Julhelsning 1889)

82 »Herren är vår helsa» (Julhelsning 1891)

83 Annas sommar (1895)

84 »Skapelsens suckan» (Sylvia 1896)

85 »En ny tid» (Finlands djurskydd 1897)

86 »Barnen och Julgranen» (Julhälsning 1897)

87 »Våra egna» (Sylvias Topeliiblad 1898)

Etablointiperiaatteet

88 Tekstin etabloinnissa on noudatettu samoja periaatteita kuin editiossa Läsning för barn, ks. johdanto. Se tarkoittaa, että ilmeiset ladonta- ja painovirheet on korjattu. Fraktuurakirjasinten w on kauttaaltaan muutettu v :ksi (Sagor I–IV), muutoin alkuperäinen kirjoitusasu on säilytetty ennallaan.

Viitteet

 1. 1»Jul-Literatur», Helsingfors Tidningar 23.12.1846.
 2. 2Valfrid Vasenius, Zacharias Topelius. Hans lif och skaldegärning. Femte delen 1927, s. 478.
 3. 3Ks. luku »86. Lärospån och mästerskap», Valfrid Vasenius, Zacharias Topelius. Hans lif och skaldegärning. Femte delen 1927, s. 461–503.
 4. 4Ensimmäinen näytenumero ilmestyi joulukuussa 1853. Muutaman vuoden tauon jälkeen Eos syntyi uudelleen vuonna 1893 Alli Trygg-Heleniuksen aloitteesta. Vuodesta 1926 lehteä on julkaissut Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik.
 5. 5Ks. Sonja Svenssonin artikkeli »’En barntidning utan ZT är som en kyrka utan prest!’ Zacharias Topelius och nordiska barntidningar», Taru ja totuus – Saga och sanning 2008, s. 131.
 6. 6»Eos. Tidskrift för Barn», Helsingfors Tidningar 10.12.1853.
 7. 7Ks. johdanto editioon Läsning för barn.
 8. 8Sonja Svensson, »Onkel Adams Linnea. Barnens tidning och vän i Linköping», Onkel Adam. Författaren och gården 2016, s. 74.
 9. 9Valfrid Vasenius, Zacharias Topelius. Hans lif och skaldegärning. Femte delen 1927, s. 508 f.
 10. 10Z. T., »Trollsländan hälsar Sveriges Linnea», Trollsländan 4.12.1869. Näytenumero ilmestyi 14. joulukuuta 1867.
 11. 11Sederholm julkaisi myös kirjan Smått folk, joka ilmestyi samana vuonna (1868).
 12. 12Myös Topelius käytti myöhemmin »tonttua» tarinassa »Vill du blifva höfding?», Sländan 15.3.1896. Eos ja Trollsländan toimivat osittain samaan aikaan kuin Linnea, joka ilmestyi 1861–1871. Ks. Svensson 2016, s. 75.
 13. 13Tuohon aikaan Suomessa ilmestyi myös muita ruotsinkielisiä lastenlehtiä, kuten Sylvia. Sagor, Sånger och Skildringar för Barn och Ungdom 1879–1880 ja Ljungblomman. Illustrerad tidning för barn och ungdom 1882–1883, mutta Topelius ei kirjoittanut niihin.
 14. 14Sonja Svensson, »’En barntidning utan ZT är som en kyrka utan prest!’ Zacharias Topelius och nordiska barntidningar», Taru ja totuus – Saga och sanning 2008, s. 136 f.
 15. 15Ibid.
 16. 16Lisää tietoa Alli Trygg-Heleniuksesta ja Topeliuksesta, ks. Svensson 2008, s. 136 ff.
 17. 17Ibid. s. 145.
 18. 18»Oscar Pletsch», Sächsische Biografie: http://saebi.isgv.de/biografie/Oscar_Pletsch_(1830-1888).
 19. 19Allerlei Schnik-Schnak. Mit 48 Originalzeichnungen von Oscar Pletsch, Leipzig: Alphons Dürr 1866.
 20. 20»Ny barnlitteratur», Helsingfors Dagblad 21.12.1868, »Smått folk», Trollsländan 12.12.1868 ja »Böcker för barn», Trollsländan 19.12.1868.
 21. 21»Litteratur», Åbo Underrättelser 23.12.1878.
 22. 22»I Bokhandeln», Finsk Tidskrift 6/1878, s. 493.
 23. 23»I Bokhandeln», Finsk Tidskrift 6/1879, s. 495 f.
 24. 24Otto Brunken, Handbuch zur Kinder- und Jugendliteratur. Von 1850 bis 1900 2008, s. 192.
 25. 25»Julbok», Helsingfors 25.11.1879.
 26. 26»I Bokhandeln», Finsk Tidskrift 6/1879, s. 495.
 27. 27»Jul-literatur för barn och ungdom», Åbo Underrättelser 8.12.1880.
 28. 28Trollsländan 23.4.1870.
 29. 29Trollsländanissa 23.4.1870 julkaistussa kehotuksessaan Z. T. kertoo, että Ruotsin Majföreningen-yhdistykset olivat syntyneet vuotta aiemmin, kun taas Sonja Svensson viittaa Linneassa 7/1868 julkaistuun artikkeliin. Svensson 2016, s. 75.
 30. 30»Trollsländans nyheter», Trollsländan 17.6.1871, jossa myös kerrotaan, miksi jotkut lapset päättivät erota Majföreningenistä.
 31. 31Topelius kirjoittaa saman vuoden lopulla lehdessä Tidskrift utgiven av Pedagogiska föreningen i Finland, että ensimmäisenä vuonna Kaisaniemessä pidettyyn toukokuun juhlaan osallistui 3 000 lasta. Lisäksi hän arvioi jäsenmääräksi vähintään 12 000. Ks. Z. T., »Om Majföreningarne», Tidskrift utgifven av Pedagogiska föreningen i Finland 5/1870, s. 288.
 32. 32Ks. esim. »Majföreningarne i Finland», Trollsländan 29.4.1871.
 33. 33»Majföreningarna», Lilla djurvännen 1/1894.
 34. 34Z. T. arveli yhdistyksen hiipuneen siksi, ettei lapsilla ollut enää ketään jota seurata ja että nuorempien ohjaajiksi kaavaillut vanhemmat lapset kyllästyivät. Topelius oli itse jo varhaisessa vaiheessa aavistanut niin käyvän sen perusteella, mitä Onkel Adamin Majföreningeneille oli tapahtunut Ruotsissa. Mainittakoon, että Trollsländan, joka oli toiminut Majföreningenin tiedotuskanavana, lakkasi ilmestymästä jo vuonna 1873. »Näktergalen», Sylvias majblad 1897 ja »Om Majföreningarne», Tidskrift utgiven av Pedagogiska föreningen i Finland 5/1870, s. 293.
 35. 35Samankaltaisesta nimestä huolimatta Sylviaföreningenin aikakauslehdellä ei ollut mitään tekemistä avoimesti uskonnollisen Sylvia. Sagor, Sånger och Skildringar för Barn och Ungdom -lehden (1879–1880) kanssa.
 36. 36Esimerkiksi »Trollsländans nyheter», pikku-uutisia päivänkohtaisista tapahtumista ja eriskummallisia juttuja, jotka saattoivat kiinnostaa lapsia, ks. esim. Trollsländan 6.5.1871.


Kronologinen hakemisto

89 »Företal till all dem som hålla af vackra sagor», Sagor. Första samlingen, 1847

90 »William Sellsing och hans katt», Sagor. Första samlingen, 1847

91 »Sagan om Jättarne och Kung Autio», Sagor. Första samlingen, 1847

92 »Wirststolpen», Sagor. Andra samlingen, 1848

93 »Allhelgona-natten», Sagor. Andra samlingen, 1848

94 »Pariser Hatten», Sagor. Tredje samlingen, 1849

95 »Ljustjufven», Sagor. Tredje samlingen, 1849

96 »Fotspåren i Berget», Sagor. Fjerde samlingen, 1849

97 »Blomstertinget», Sagor. Fjerde samlingen, 1849

98 »Lilla Emmas Morgonvisa», Eos näytenumero, joulukuu 1853

99 »Nyårshelsning af ZT», Eos 2.1.1854

100 »Ainas Vårvisa», Eos 15.6.1854

101 »En Sjöbatalj», Eos 15.8.1854

102 »Julen kommer», Eos 15.12.1854

103 »Nyårsgåfvor», Eos 2.1.1855

104 »Vaggvisa för det nya året», Eos 2.1.1855

105 »Snöfästningen», Eos 15.4.1855

106 »Resan till Lycksalighetens ö», Eos 15.6.1855

107 »Verldens sju underverk», Eos 15.12.1855

108 »Hästen. Katten. Hunden», Eos 1.4.1856

109 »Julpolska», Eos 24.12.1856

110 »Finland grönskar», Eos 1.7.1857

111 »Skrifva rätt och tänka rätt», Eos 1.11.1857

112 »Finland är stort», Eos 1.5.1858

113 »Hvad Inna gav sina små syskon att göra», Eos 15.3.1859

114 »De sjuttio vid Demmin», Eos 15.5.1860

115 Barndomsbilder af Oskar Pletsch. Öfversättning och bearbetning af Z. T., Helsingfors: Wasenius och Stockholm: Bonnier 1862

116 »Till Sveriges barn från fattiga barn i Finland», Linnea 5/1863

117 »Skolbarnens sång», Eos 1.10.1866

118 »Sländan och solstrålen», Trollsländanin näytenumero 14.12.1867

119 »De glömda på jorden», Trollsländan 25.1.1868

120 »Det som aldrig förgås», Trollsländan 22.2.1868

121 »Från trollsländans vingar», Trollsländan 25.7.–19.12.1868

122 »Huru Wilhelm läser öfver sin lexa i geografin», Trollsländan 31.10.1868

123 Smått folk. Elfva teckningar af Oskar Pletsch, Helsingfors: G. W. Edlund 1868

124 »Påskmorgonen», Trollsländan 27.3.1869

125 »Mina vänner i viken», Trollsländan 7.8.–25.9.1869

126 »Juldagens evangelium», Trollsländan 24.12.1869

127 »När solen sken, den 12 januari», Trollsländan 29.1.1870

128 »Barnens frågor om majföreningen», Trollsländan 30.4.–7.5.1870

129 »Leopolds visa», Trollsländan 6.8.1870

130 »Pennans samtal med pappret», Trollsländan 15.10.–19.11.1870

131 »Amys tanke om ljuset», Julkalender för de unga 1870

132 »Elis skrin», Trollsländan 7.1.–16.9.1871

133 »Alexis, Clara och Reinhold», Trollsländan 16.5.–17.6.1871

134 »Blommorna på Karl Collans graf», Trollsländan 23.9.1871

135 »Herdarne vid Bethlehem», Trollsländan 23.12.1871

136 »Naturens Döttrar», Läsning för barn IV, Edlundin painos, 1871

137 »De nio guldtaflorna», Trollsländan 13.1.–13.4.1872

138 »Kappseglingen i Sommarvik», Trollsländan 14.9.1872

139 »Huru världen går framåt», Trollsländan 12.10.–7.12.1872 och 18.1.–1.3.1873

140 »Ny julvisa», Trollsländan 21.12.1872

141 »Carls nyårsönskningar», Trollsländan 30.12.1872

142 »Första maj 1873», Trollsländan 3.5.1873

143 »Kappseglingen vid Majstrand», Trollsländan 20.9.1873

144 Barnens sommar på landet I 1878

145 Barnens sommar på landet II 1879

146 En barndomsdag 1879

147 »Sländans nyårshälsning», Nya Trollsländan 3.1.1885

148 »Tryckfelen», Nya Trollsländan 17.1.1885

149 »Stjernhimmelen», Nya Trollsländan 7.2.1885

150 »Huru snön värmer», Nya Trollsländan 21.2.1885

151 »Fåglarnes språk», Nya Trollsländan 16.5.–18.7.1885

152 »Huru insekterna skydda sig mot sina fiender», Nya Trollsländan 15.8.1885

153 »Vattendroppens vandringar», Nya Trollsländan 17.10.1885

154 »Blinda spelman», Nya Trollsländan 2.1.1886

155 »Stora, klara stjernor», Nya Trollsländan 6.2.1886

156 »Den heliga natten», Sländans julblad 24.12.1886

157 »Ett äfventyr i vår tid», Nya Trollsländan 19.2.–5.3.1887

158 »Nya upptäckter i naturen», Nya Trollsländan 6.8.–3.9.1887

159 »Vill du vara vår vän?», Jultomten 1887

160 »Vårens arbete», Nya Trollsländan 21.4.1888

161 »Naturens lif», Nya Trollsländan 7.7.1888

162 »Fiskarnes krig», Nya Trollsländan 21.7.1888

163 »En afton på månen», Nya Trollsländan 6.10.1888

164 »Onkel Adam», Nya Trollsländan 16.2.1889

165 »Vid morgontoiletten», Nya Trollsländan 2.3.1889

166 »Vårens fåglar», Nya Trollsländan 1.6.1889

167 »Vilda barn», Nya Trollsländan 15.6.1889

168 »Fyrfota gardet», Nya Trollsländan 3.8.–21.9.1889

169 »Julpsalm», Julhelsning 1889

170 »Henry Stanleys ungdom», Nya Trollsländan 15.2.1890

171 »Huru man räknar stjernorna», Nya Trollsländan 15.11.1890

172 »Guds englars vakt», Julbudskap för barn 1890

173 »Barnens gäst», Nya Trollsländan 16.5.1891

174 »En hjälte på sina lagrar», Nya Trollsländan 19.9.1891

175 »Den sömnige provisorn», Nya Trollsländan 7.11.1891

176 »Herren är vår helsa», Julhelsning 1891

177 »En nyårssaga», Nya Trollsländan 2.1.1892

178 »Mina oxar», Nya Trollsländan 6.2.1892

179 »För 60 år sedan», Nya Trollsländan 2.7.1892

180 »Sländans vingar», Nya Trollsländan 17.12.1892

181 Annas sommar 1895

182 »Skapelsens suckan», Sylvia 5/1896

183 »En ny tid», Finlands djurskydd 1897

184 »Näktergalen», Sylvias majblad 1897

185 »Jul», Eos nr 10, höstterminen 1897

186 »Sländan och tomtarne», Sländans julblad 1897

187 »Marias frågor», Barnens jul 1897

188 »Barnen och Julgranen», Julhälsning 1897

189 »Toinis vaggvisa», Sländan 14.1.1898

190 »Våra egna», Sylvias Topeliiblad 1898

191 »Läxor för lifvet», Sländan 15.12.1898Lähteet ja kirjallisuus

Digitaaliset lähteet

Bayerische StaatsBibliothek digital, https://www.bsb-muenchen.de

Biografiskt lexikon för Finland, http://www.blf.fi

Julkaisuarkistopalvelu Doria, https://www.doria.fi

LIBRIS, http://libris.kb.se

Litteraturbanken, https://litteraturbanken.se

Kansalliskirjaston digitaaliset kokoelmat, https://digi.kansalliskirjasto.fi (Barnens jul; Eos; Finlands djurskydd; Finsk Tidskrift; Helsingfors; Helsingfors Dagblad; Helsingfors Tidningar; Hufvudstadsbladet; Julbudskap för barn; Julhelsning; Jultomten; Lilla djurvännen; Nya Trollsländan; Sländan; Sländans julblad; Sylvia. Djurskyddstidning för barn och ungdom; Sylvias majblad; Sylvias Topeliiblad; Tidskrift utgifven av Pedagogiska föreningen i Finland; Trollsländan; Åbo Underrättelser)

Nationalencyklopedin, https://www.ne.se

Project Runeberg, http://runeberg.org

Svenska Akademiens ordböcker, https://svenska.se

Sächsische Biografie, http://saebi.isgv.de

Uppslagsverket Finland, http://www.uppslagsverket.fi

Zacharias Topelius Skrifter, https://topelius.sls.fi

Kirjallisuutta

Aejmelaeus, Salme, Moraalin kukkia ja pörröisiä veitikoita. Suomenruotsalaisia satukirjailijoita 1847–1939, Tampere: Suomen Nuorisokirjallisuuden Instituutti 1996, s. 9–13


Bochow, Fedor, »Pletsch, Oscar (Oskar)», Sächsische Biografie, http://saebi.isgv.de/biografie/Oscar_Pletsch_(1830-1888)

Brunken, Otto, Handbuch zur Kinder- und Jugendliteratur. Von 1850 bis 1900, Stuttgart: J. B. Metzler 2008


Finsk Tidskrift, »I Bokhandeln» 6/1878

Finsk Tidskrift, »I Bokhandeln» 6/1879


Helsingfors, »Julbok» 25.11.1879

Helsingfors Dagblad, »Ny barnlitteratur» 21.12.1868


Jantunen, Timo, Satu kasvattaa. Topeliuksen sadut ja kasvatusajattelu, Jyväskylä: PS-kustannus 2000


Kirstinä, Leena, »Vattumato olemisen suuressa ketjussa. Zacharias Topelius eläinten suojelijana», Tapion tarhoista turkistarhoille. Luonto suomalaisessa lasten- ja nuortenkirjallisuudessa, toim. Maria Laakso, Toni Lahtinen ja Päivi Heikkilä-Halttunen, Helsinki: SKS 2011, s. 55–62

Konttinen, Riitta, »Frosterus-Segerstråle, Hanna», Biografiskt lexikon för Finland, http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-4739-1416928957345


Lahtinen, Toni, »Sampon matka koukojen kotoon. Erämaan merkityksistä Zacharias Topeliuksen sadussa ’Sampo Lappalainen’», Tapion tarhoista turkistarhoille. Luonto suomalaisessa lasten- ja nuortenkirjallisuudessa, toim. Maria Laakso, Toni Lahtinen ja Päivi Heikkilä-Halttunen, Helsinki: SKS 2011, s. 63–75

Laurent, Kaarina, Topelius saturunoilijana, Helsinki: Werner Söderström 1947

Lehtonen, Maija, »Puoli vuosisataa lasten kirjailijana – Zacharias Topelius», Pieni suuri maailma. Suomalaisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden historia, toim. Liisi Huhtala, Karl Grünn, Ismo Loivamaa ja Maria Laukka, Helsinki: Tammi 2003, s. 20–31

Lehtonen, Maija, Aaveita ja enkeleitä, lapsia ja sankareita. Näkökulmia Topeliukseen, Tampere: Suomen Nuorisokirjallisuuden Instituutti 2002

Lunelund-Grönroos, Birgit, Zachris Topelius’ tryckta skrifter. Bibliografisk förteckning, SSLS 342, Helsingfors 1954


Nyberg, Paul, Zachris Topelius. En biografisk skildring, Helsingfors: Söderströms 1949


Pletsch, Oskar, Die Kinderstube. In 36 Bildern von Oskar Pletsch. In Holz geschn. von August Gaber, Hamburg: Agentur des Rauhen Hauses 1860, https://nbn-resolving.org/URN:NBN:de:gbv:084-21314

Pletsch, Oscar, Kleines Volk. 20 Charakterzeichnungen von Oscar Pletsch. In Holzschnitt ausgef. von H. Bürkner, Berlin: Weidmann 1865, https://nbn-resolving.org/URN:NBN:de:gbv:084-21154

Pletsch, Oscar, Allerlei Schnik-Schnak. Mit 48 Originalzeichnungen von Oscar Pletsch, in Holz geschnitten von H[ugo] Bürkner, Leipzig: Dürr 1866, http://mdz-nbn-resolving.de/URN:NBN:de:bvb:12-bsb10637616-6

Pletsch, Oscar, Pienokaiset. Yksitoista Kuwaa Oskar Pletschin piirustamaa, Helsinki: G. W. Edlund 1869, http://urn.fi/URN:NBN:fi-fd2010-00000178


Svensson, Sonja, »’En barntidning utan ZT är som en kyrka utan prest!’ Zacharias Topelius och nordiska barntidningar», Taru ja totuus – Saga och sanning, red. Elina Pöykkö och Märtha Norrback, Helsingfors: Topeliussällskapet rf. 2008, s. 126–165

Svensson, Sonja, »1800-talets ’farbror Sven’. Zacharias Topelius för Sveriges barn», I litteraturens underland. Festskrift till Boel Westin, red. Maria Andersson, Elina Druker och Kristin Hallberg, Göteborg: Makadam förlag 2011, s. 185–199

Svensson, Sonja, »Onkel Adams Linnea», Onkel Adam. Författaren och gården, red. Gunnel Mörtfors och Anita Löfgren Ek, Linköping: Östergötlands museum, 2016, s. 72–83, http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1052989/FULLTEXT01.pdf


[Topelius, Zacharias], »Jul-Literatur», Helsingfors Tidningar 23.12.1846

[Topelius, Zacharias], »Eos. Tidskrift för Barn», Helsingfors Tidningar 10.12.1853

Topelius, Zacharias, »Om läsning för barn» I–IV, Helsingfors Tidningar 7.11.–19.12.1855

Topelius, Zacharias, »Trollsländan hälsar Sveriges Linnea», Trollsländan 4.12.1869

Topelius, Zacharias, »Om Majföreningarne», Tidskrift utgifven av Pedagogiska föreningen i Finland 5/1870, s. 287–293

Topelius, Zacharias, »Majföreningarne i Finland», Trollsländan 29.4.1871

Topelius, Zacharias, »Trollsländans nyheter», Trollsländan 17.6.1871

Topelius, Zacharias, »Majföreningarna», Lilla djurvännen 1/1894

Topelius, Zacharias, Blad ur min tänkebok, Helsingfors: Söderströms 1898

[Topelius, Zacharias], Zacharias Topelius Skrifter I–XXI, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland 2010–2022

     I   Ljungblommor, utg. av Carola Herberts under medverkan av Clas Zilliacus, SSLS 742, 2010, http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-6601-1508156399

     XVII   Naturens Bok och Boken om Vårt Land, utg. Magnus Nylund under medverkan av Håkan Andersson, Pia Forssell och Henrik Knif, SSLS 816, 2017, http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-6597-1508156359

     XX:1   Brev. Zacharias Topelius korrespondens med förlag och översättare, utg. Carola Herberts, SSLS 835:1, Helsingfors 2015, http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-6604-1508156429

     XX:2   Brev. Zacharias Topelius korrespondens med föräldrarna, utg. Eliel Kilpelä, SSLS 835:2, 2018, http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-6632-1525325973

     XXI   Dagböcker, utg. Pia Asp under medverkan av Eliel Kilpelä, SSLS 823, 2018, http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-7059-1525330243

Trollsländan, »Smått folk» 12.12.1868

Trollsländan, »Böcker för barn» 19.12.1868


Vasenius, Valfrid, Zacharias Topelius. Hans lif och skaldegärning I–VI, Helsingfors: Edlunds I–III 1912–1918, Schildts IV–VI 1924–1930 och Stockholm: Bonniers I–V 1913–1927


Widhe, Olle, Dö din hund! Krig, lek och läsning i svensk barnboksutgivning under 200 år, Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet nr 129, Lund: Ellerströms 2015


Åbo Underrättelser, »Litteratur» 23.12.1878

Åbo Underrättelser, »Jul-literatur för barn och ungdom» 8.12.1880