Guds englars vakt

Lukuteksti

[1]

Guds englars vakt.

(En julvers för länge sedan.)

Hvar jag än i verlden går,

Herrens engel när mig står.

Trygg i nöd och fara all

Skyddar han min fot för fall.

I min själ han skåda kan:

När jag syndar, gråter han;

När till Gud jag vänder mig,

Fröjdas han så innerlig.

Led mig, Helge And, att så

På Guds vägar alltid gå,

Att jag ej bedröfvar mer

Herrens engel, som mig ser!

Lof ske Herren, stor i makt,

För de sköna englars vakt!

Sjung med mig, min engel blid:

Lof ske Gud till evig tid!

Z. T.

 

 

    Kommentaari

    Kommentar

    Dikten publicerades i Julbudskap för barn 1890.

    Faksimile