Sländans Nyårshälsning

Lukuteksti

Sländans Nyårshälsning.

Ett godt nytt år för Finlands små

I fjerran bygd och nära!

Ett godt nytt år för dem också,

Som hålla barnen kära!

Ett godt nytt år för folk och land,

Att, enigt, fritt, med trofast hand

Arbeta för Guds ära!

Mod, glada gosse! Blif så käck,

Att du tar björn i kragen!

Väx stark, väx redlig utan fläck,

Med öppen blick som dagen!

Och du, min raska flicka, mod!

Blif sann, blif enkel, varm och god,

Som solsken öfver hagen!

Må lexan löpa som en dans

I skolans kära salar

Och sen betyget stå i glans,

När vårens kucku galar!

Må ingen vind er hinna opp

I skogens snår, på bergets topp,

I sommargröna dalar!

Till sist vill Sländan önska här

Åt sig en nyårsgåfva:

Att kunna hålla något när

Hon har er vågat lofva,

Att skildra sant det godas verld,

Att hemta kraft vid barnens härd

Och vaka, när de sofva.

 

 

    Kommentaari

    Kommentar

    Dikten publicerades i Nya Trollsländan 3/1 1885.

    Faksimile