Annas sommar

Lukuteksti

Annas sommar

1. Vattenplask.

Där ute i viken hörs plask, plask, plask,

Är det regnet, som kommer med slask, slask, slask?

Det är Anna, som plaskar på guldgul sand,

Och förundrade kuddorna stå på strand.

Lilla löjan hon nafsar i Annas ben,

Stora abborren gömmer sig bakom en sten,

Pikku Liisaspråk: finska, i pajtan hon skrattar godt,

Hon vill med, men hon törs ej, för vattnet är vått.

2. Midsommarqväll.

Så ljus är qvällen, så lugn är sjön,

Så blå är himlen och jorden grön.

Nu flammar kokkonspråk: finska på bergets höjd

Vår Gud till ära för ljus och fröjd,

Och röken stiger som menskoböner

Mot himlens fäste, som berget kröner.

– Ser farmor gnistan, som slocknar där?

– Ja, barn, hon liknar vår lefnad här.

3. Midsommardag.

Själ, var glad och lofva Gud

Nu, när allt sig gläder!

Si hur skön i bröllopsskrud

Jorden all han kläder!

Helgdagsro är själaspis,

Barnatro gör gammal vis.

Lofva, själ, Guds under

I de fagra lunder!

4. På höängen.

Blomstra i din ungdoms vår!

Gud är god mot alla,

Solen bränner, lian går,

Ängens blommor falla.

Räfsa, räfsa raska tag,

Ladans hö skall in i dag,

Och så midt i brådskan

Mullrar redan åskan.

5. I bärskogen.

Så mörk står furan på enslig mo,

Men tufvorna blänka röda,

Och höstens svampar så granna gro,

Men blommorna ligga döda.

Vi plocka lingon, kisse och jag,

Dem skall jag sälja i sta’n en dag.

Mor säger, att farmor väntar

En bibel med stora präntar.

6. Till rågåkern.

Gud ske lof för dagligt bröd,

Han för oss bär sorgen.

Hvart skall Anna varm och röd?

Hvad bär mor i korgen?

Skördens talkko är i gång,

Skäran går med skämt och sång.

Ost och pannekaka

Skall till kaffe smaka.

7. På herrgården.

Mamma helsar och låter svara,

Att lingonen äro mycket rara,

Och nu, när du gått dig trött på vägen,

Så drick en kopp, och var ej förlägen!

Och doppa med litet hvetebröd,

Det är just kommet från ugnens glöd.

– Tack, Anna niger så blygt förtroligt.

Att få och bjuda är lika roligt.

8. Farmors 70:de födelsedag.

Si, nu skall farmor bli riktigt glader,

När hon ser boken på rosenblader

Med messingsknäppen och granna slängar,

Jag har ju köpt den för lingonpengar.

Han är nog dyr, sade herrn i boden,

Han kostar tre mark, om jag förstod’en.

– Voj, jemmer, tre? Och jag har blott två!

– Nå, tredje marken skall Gud bestå.

 

 

    Kommentaari

    Kommentar

    Annas sommar. Annan kesä (1895) är en tvåspråkig portfolieutgåva med åtta akvareller av konstnären Hanna Frosterus-Segerstråle (1867–1946) och ett ark med Topelius text, en åttaradig strof för varje illustration. Bildverket utkom på Werner Söderströms förlag.

    Faksimile