Julpolska

Lukuteksti

[]

Julpolska

Låt klaveret klinga!

Låt små barnen springa!

Nu är julen här, och klockorna de ringa.

Nu så låt oss sjunga,

Hoppa, dansa, gunga,

Nu är julen här i barnens klunga,

Si, der tittar han på fönsterrutan,

Har så mycket, ingen skall bli utan.

Låt klaveret klinga!

Låt små barnen springa!

Nu är julen här, hans klockor ringa.

Nu så tändas ljusen.

Vintern är så frusen.

Alla gamla gummor krypa i karpusen.

Hör hur stormen brakar!

Hör hur brasan sprakar!

Nu är julen här för tusen hakar.

Fäll gardinerna och drag fast spjällen!

Nu skall här bli godt och varmt till qvällen.

||

Nu så tändas ljusen.

Vintern är så frusen,

Alla gummor krypa i karpusen.

Lustigt barnen larma.

Signe Gud de arma,

Som ej nu ha ljus och bröd och kläder varma!

Signe Gud den lilla

Fågelen, som stilla

Väntar vårens dag i vinterns villa.

Ge vi fågeln korn och bröd åt barnen,

Si så ger oss Gud nog mjöl i qvarnen.

Lustigt barnen larma.

Signe Gud de arma,

Som ej nu ha bröd och kläder varma.

Och nu bort, tulubbar!

Stån ej här som stubbar!

Nu så vankas risgrynsgröt och julegubbar.

Hej, för pipor trummor,

Lutfisk, stora summor!

Mera, mera bullor, kära gummor!

Hvem är det, som der i dörren brassar?

Si, han har ju horn och skägg och tassar!

Bort med er, tulubbar!

Stån ej här som stubbbar!

Nu så vankas gröt och julegubbar.

Nu så dukas borden.

Sjung de glada orden:

Nu är jul i himlen, jul på hela jorden!

Nu få barnen springa;

Klockorna de ringa,

Englarösterna i höjden klinga.

Och i julenatten brinna klara

Tusende Guds stjernor underbara ...

Nu så dukas borden.

Sjung de glada orden:

Nu är jul i himlen och på jorden!

Z. T.

 

 

    Kommentaari

    Kommentar

    Dikten publicerades i Eos 15/12 1856.

    Faksimile