Esipuhe

Zacharias Topelius Skrifter II,
Nya Blad ja Ljung, digitaalinen editio

Zacharias Topelius Skrifter -sarjan toinen runojulkaisu käsittää kirjailijan neljännen runokokoelman Nya bladin (1870) sekä viidennen ja viimeisen, Ljungin (1889). Nya blad ilmestyi samanaikaisesti Edlunds förlagin kustantamana Helsingissä ja Albert Bonniers förlagin kustantamana Tukholmassa. Topelius lähetti kummallekin kustantajalle oman käsikirjoituksen, ja siksi laitokset poikkeavat huomattavasti toisistaan. Tässä on julkaistu Edlundin laitos. Ljung ilmestyi myös molempien kustantamana, mutta tällä kertaa Bonniers painatti molemmat laitokset.

Tämän edition toimitustyö käynnistyi vuonna 2010 molempien kokoelmien tekstuaalisen tilan kartoituksella, perustekstien skannauksella sekä OCR-käsittelyllä, ja Catharina Gripenberg suoritti Nya bladin kollaation. Pari vuotta myöhemmin Elisa Veit jatkoi työtä suorittamalla Ljungin kollaation ja ryhtyi sitten aikaa vievään työhön inventoimaan, transkriboimaan ja koodaamaan käsikirjoituksia. Hän on myös koodannut lukutekstin variantteineen, laatinut painettujen muunnelmien luettelon, tehnyt säeanalyysit ja julkaissut faksimileversion. Sen lisäksi hän on koonnut Manuskript och tryck- sekä Översättningar och tonsättningar -liitteet. Kaikilta osin erinomaisen huolellisesti suoritettu työ on luonut editiolle vakaan ja pätevän perustan. Ville Lindholm on avustanut työssä suorittamalla käsikirjoitusten kollaation. Sen jälkeen minä olen etabloinut lukutekstin, kommentoinut runoja, laatinut luettelon käsikirjoitusten variaatioista sekä kirjoittanut johdannon ja tekstikriittisen selonteon.

Edition käsikirjoituksen ovat tarkastaneet Pia Forssell, joka toimi päätoimittajana vuoteen 2018, ja Clas Zilliacus. Heidän laajasta aikakauden tuntemuksestaan ja pettämättömästä kielitajustaan on ollut runsaasti apua toimituksellisen tekstin hiomisessa. Zacharias Topelius Skrifter -sarjan toimitusneuvosto on tarjonnut arvokkaita kommentteja, etenkin Barbro Ståhle-Sjönell ja Kerstin Thelander, jotka lukivat koko käsikirjoituksen. Kaksi Svenska litteratursällskapetin julkaisulautakunnan nimittämää asiantuntijaa on suorittanut ulkoisen tarkastuksen ja esittänyt tarkkanäköisiä huomioita. Sebastian Köhler on saattanut kommentit teknisesti valmiiksi painatusta varten. Karin Lund on oikolukenut johdannon ja kommentit ja linkittänyt digitaalisen laitoksen sisäiset viitteet. Frida Wickholm on lukenut taitetun oikovedoksen viimeisen tarkastusluvun. Anna Movall on alusta asti koordinoinut avustajien työtä ja hionut digitaalisen edition ulkoasua. Kaikille edellä mainituille: syvimmät kiitokseni!


Carola Herberts