Strandbrinken

Lukuteksti

|122|

Strandbrinken.

lemma start(Mel.: »Det er et yndigt land».)kommentar

På jordens vida rund

Finns ej så glad en bölja,

Som blåa Öresund :||:.

Hon strömmar långt, hon blickar stort.

5Och der är Danmarks kungsväg,

Och der är nordens port. :||:

Der står ett sommarbo

I gröna löf vid Brinken,

Der böljan söker ro. :||:

10Stativets tub ser ut mot sjön;

Han vaktar Danmarks rike,

Han skyddar kunga-ön. :||:

Han räknar mast och topp

Från alla verldens stränder,

15Han mäter deras lopp, :||:

Han helsar blågul flagg som vän,

Och Finlands vimpel nickar

Sin helsning gladt igen. :||:

|123|

Men dånar en propell

20Af lemma startBismarckskommentar lemma startmonitorerkommentar

|250|

I stormig hösteqväll, :||:

Då svajar stolt en lemma startDannebrogkommentar

Från Brinkens lugna tinnar

Mot trotsig pansarbog. :||:

25Och aldrig vakt stod här

Så täck i sommargrönska

För Danmark i gevär. :||:

Hans öppna famn sträcks ständigt ny

Mot gäst från lemma startTaarbækskommentar brygga

30Och lemma startKongens smukke Bykommentar. :||:

Var helsad, gröna Brink

Med doft från lemma startDyrehavenkommentar

Och hafvets solskensblink! :||:

Var helsad, hvarje redlig hand

35Och hvarje trofast hjerta,

Som värnar Danmarks land! :||:

 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  Ett utkast på några rader samt två manuskript är kända, ms1 har dateringen 13/12 86. Dikten publicerades i den illustrerade tidskriften Norden 1887.

  Sommaren 1886, ett halvår efter hustrun Emilie Topelius död, åkte Topelius och dottern Eva på en två månader lång badkur till de tyska och schweiziska alperna. De stannade till i Köpenhamn där läkaren Arnold Gamél bekostade inkvartering på ett lyxhotell. Gamél ordnade också en rad program, bl.a. en ståtlig galamiddag för Topelius i sin villa Strandbrinken. De hade träffats i Florens våren 1876 och höll därefter kontakt brevledes.

  Versen är jambisk med taktschemat 3–3–3–4–3–3 och rimflätningen aXabXb.

  Punktkommentarer

  vers – textställe – kommentar

  Rubrik (Mel.: »Det er et yndigt land».) »Der er et yndigt land», den danska nationalsången med text av A. G. Oehlenschläger och musik av Hans Ernst Krøyer.

  20 Bismarcks den tyske rikskanslern Otto von Bismarck (1815–1898).

  20 monitorer krigsfartyg.

  22 Dannebrog Danmarks flagga.

  29 Taarbæks stadsdel i Köpenhamn där Gaméls villa låg.

  30 Kongens smukke By (da.) kungens vackra stad.

  32 Dyrehaven parkområdet Jægersborg Dyrehave på östra Själland.

  Bibliografi

  Nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 517 ff.

  Faksimile