Zacharias Topelius Skrifter II


Zacharias Topelius


Nya blad och LjungToimittanut Carola HerbertsSvenska litteratursällskapet i Finland

Helsingfors 2019© Carola Herberts ja
Svenska litteratursällskapet i Finland


Tämän teoksen lisenssiehdot: Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen (CC BY-NC-ND 4.0)


Kansikuva: Daniel Nyblinin valokuva Zacharias Topeliuksesta, 1880-luvun alku (Museovirasto, Helsinki).


Lataa editio e-kirjana tai pdf-tiedostona.

Viittaa tähän digitaaliseen editioon: URN:NBN:fi:sls-7245-1565781303.Zacharias Topelius Skrifter II
ISSN 2814-5534 (painettu)
ISSN 2814-5542 (verkkojulkaisu)


Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland nr 838
ISSN 0039-6842 (painettu)
ISSN 2490-1547 (verkkojulkaisu)
Tekijät
Toimittaja (johdanto, tekstikriittinen selonteko, tekstin etablointi, kommentit) Carola Herberts
Kollaatio Catharina Gripenberg
Ville Lindholm
Elisa Veit
Käsikirjoitusten transkribointi Elisa Veit
Koodaus Karin Lund
Elisa Veit
Varianttien kokoaminen Carola Herberts
Elisa Veit
Oikoluku Karin Lund
Frida Wickholm
Skannaus Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors
OCR-käsittely Olli Kinnunen
Digitaalinen editio Niklas Liljestrand
Anna Movall
Johdannon ja esipuheen suomennos Kari Koski