Carl Wilhelm Fontell

Lukuteksti

|67|

På grafvarna.

Carl Wilhelm Fontell.

† 1862.

Somna i döden, somna ljuft och stilla,

Forskande ande, trött af verldens villa!

Somna från bräcklig konst till evig läkdom,

Frid och försoning!

5Lidandets tårar, länge till dig burna,

Stänka med qvällens dagg uppå din urna.

Hjertan, som blödde, hjertan, dem du helat,

Tyst dig välsigna.

Hvila från mödan! Skördetid är inne.

10Hvila på skörden af ett älskadt minne!

Hvila hugsvalad, hvila mjukt på kudden

Af våra böner!

|55|

 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  Tre utkast är kända, ms1 och ms2 daterade 4/9 62. Dikten publicerades i Helsingfors Tidningar 23/9 1862 och avtrycktes i Vasabladet.

  Carl Wilhelm Fontell (f. 1794) var provinsialläkare i Jakobstad 1839–1861 (från 1852 Gamla Karleby distrikt) och känd i hela landet. När Topelius och systern Sophie insjuknade i rödsot 1833 sköttes de av Fontell: »Den hedersmannen såg att det gällde livet och kom var och varannan dag de två milen från Jakobstad, ty ingen läkare fanns i Nykarleby.» (1922, s. 54)

  Fontell begravdes i Jakobstad den 11 september. Topelius verser sjöngs av gymnasisterna till samma melodi som Horatius ode »Integer vitae scelerisque purus» tonsatt av F. F. Fleming, ett ode som ofta sjöngs på begravningar. Strofen är sapfisk och har rimflätningen AAXX. Samma strof använde Topelius i minnesdikter till bl.a. Johan Jacob Nervander (ZTS I, s. 230) och Fredrik Cygnæus(d. a., s. 255).

  Bibliografi

  Helsingfors Tidningar 23/9 1862; Topelius, Självbiografiska anteckningar 1922, s. 54

  Faksimile