Aftonsång

Lukuteksti

|226|

Aftonsång.

Sol går ned,

Dag går med,

Vågor dö

Långt i sjö.

5Skuggan växer lång på heden,

Daggen faller våt på sveden.

Gå, mitt barn, till hvila nu,

Sof hos goda englar du!

Sof, älskade,

10Sorglöst lyckliga

Ljufva barn!

Bed! Bed!

Bed för dem, hvilkas sol går ned!

Sköna land,

15Lugna strand,

Stilla bo,

Sof i ro!

Dina starka floder strömma,

Dina tysta moar drömma.

|227|

20Somna vid din furas sus,

Vakna upp i kraft och ljus!

Sof, törstande,

Trötta, dignande,

Ädla land!

25Bed! Bed!

Bed för ditt ljus, som nu går ned!

Sol är släckt,

Aftonfläkt,

Mild och sval,

30Går i dal.

Nattens bleka måne stafvar

Plånad skrift på fäders grafvar;

Himlen står i stjerneskrud.

Lofvad vare Herren Gud!

|311|

35Vaka, sökande,

Sorgset längtande

Ande du!

Bed! Bed!

Bed om en sol, som ej går ned!

 

 

    Kommentaari

    Kommentar

    Ett manuskript är känt, daterat Dec. 78.

    Versen är trokeisk-daktylisk (med undantag av spondéer i vers nio i första och andra strofen) med taktschemat 2–2–2–2–4–4–4–4–2–2–2–1–4 och parrim; verserna 12–13 utgör ett slags omkväde.

    Faksimile