Katolicismens enka i Finland

Katolicismens enka i Finland

Lukuteksti

|187||287|

Motiv.

Katolicismens enka i Finland.

(Historiemålning.)

En höstqväll. Nådendal. Ruin af klostret.

Solnedgång. Hafvet purpurrödt i vester.

Man ser en skara lemma startbilderstormarekommentar,

På gyckel styrda ut i biskopsmössor

5Och nunnedok, i nysständ eld förbränna

Reliker, helgonbilder, rosenkransar …

Belyst af skenet från lemma startpapismenskommentar aska,

Står, åtti år, i lemma startbrigittinerdrägtkommentar,

Den fromma syster Elin, sista nunnan

10I Nådendal. Hon knäpper sina händer,

Med tårögd blick, kring helga krucifixet.

Hon ser sitt tidehvarf med henne dö.

 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  Se kommentar till diktsviten »Motiv», s. 555 f.

   

  Birgittaklostret i Nådendal instiftades 1438. Blomstringstiden sträckte sig från 1460-talet fram till 1495 då en svår pest utbröt. Vid reformationen 1527 började klostrets upplösning, men några nunnor bodde kvar. Om detta skriver Topelius i föreläsningarna: »År 1581 återstod blott en enda, Elin Knutsdotter, katholic:s enka i Fd. Hon lefde af konungens allmosor ännu år 1592. – Efter Joh. III:s död följde Upsala möte 1593, och nu uppstod en storm mot de katholska minnena. Hvad tidens tand skonat, förstördes af luthersk fanatism. Otaliga helgonbilder och reliker offrades då åt lågorna. N:s förfallna klosterbyggnader nedbrötos.» (3/12 1863).

  Enckell ser i dikten Topelius som hävdatecknare: med några penseldrag manar han fram en vemodig bild av översiggivenheten hos den sista nunnan i Nådendal kloster, när reformationen har ödelagt de fromma livsformer som varit hennes grundval (1970, s. 324).

  Topelius omnämner »katholicismens enka» också i Finland framställdt i teckningar (ZTS XII, s. 111 f.), En resa i Finland (ZTS XIII, s. 46), se även Boken om Vårt Land (ZTS XVII, s. 366).

  Punktkommentarer

  vers – textställe – kommentar

  3 bilderstormare bildstormare: person som förstör bilder som anses heliga.

  7 papismens den romersk-katolska kyrkans, påvedömets.

  8 brigittinerdrägt textstället upptas som exempel i SAOB.

  Bibliografi

  Enckell i Topelius, 120 dikter 1970, s. 324; Leinberg, De finska klostrens historia 1890, s. 260–287, 299 f.; Topelius, En resa i Finland, ZTS XIII, s. 46, Finland framställdt i teckningar, ZTS XII, s. 111 f., Föreläsningar i historia och geografi, ZTS XV, 3/12 1863

  Faksimile