Vaggvisa

Lukuteksti

|216|

Vaggvisa.

Sommarsol på ängen glimmar;

Sof, min klara morgonstrimma!

Fåglarna i träden sjunga;

Sof, min glada fågelunge!

5Vinden gnyr,

Vågen yr;

Liten båt, till hamnen styr!

|165|

Rönnen blommar, björken flaggar;

Sof, grön qvist, i blomstervagga!

10Litet frö, som jorden drifver,

Gud Allsmäktig vexten gifver.

Hvem skall dig i frosten frälsa?

Jesus Christus är vår helsa.

Herrens tro

15Är vårt bo;

Litet frö, i Herren gro!

Herren skall din ringhet skona;

Jesus Christus är vår krona.

 

 

    Kommentaari

    Kommentar

    Ett manuskript är känt, daterat Palmsöndag 1865.

    Dikten är en pendang till föregående vaggvisa. – Versen är trokeisk med taktschemat 4–4–4–4–2–2–4–4–4 och rimflätningen AABBcccDD.

    Faksimile