9. Ljusterflamman på sjön

9. Ljusterflamman på sjön

Lukuteksti

Nordiska taflor.

9. lemma startLjusterflammankommentar på sjön.

Ensliga ljus,

Fjerran i aftonens sus,

Långt på den speglande fjärd,

Klart uti skuggornas verld!

5Hvarföre vinkar du mig,

Höstliga flamma, till dig?

Ensliga lilla,

När jag dig ser,

Gladt är mitt hjerta, men sorgset än mer.

10Glimma ännu!

Ljustrarens flamma är du.

Skön som en dröm från det blå,

Trolös, men älskad ändå,

Gäckar du seglarn och bryr,

|172|

15Tjusar och frestar och flyr.

Glimma, o, glimma!

När jag dig ser,

Gladt är mitt hjerta, men sorgset än mer.

|135|

 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  Se kommentar till diktsviten »Nordiska taflor», s. 440 f.

   

  Två odaterade manuskript är kända.

  Om denna dikt skriver Topelius till kompositören J. A. Josephson: »det går en höst-tanke allt igenom» (7/2 1859). Dikten upptar motiv och stämning från »Irrskenet på heden» (ZTS I, s. 50).

  Versen består av koriamber och anapester, har taktschemat 2–3–3–3–3–3–2–2–4 och rimflätningen aabbccxdd.

  Punktkommentarer

  vers – textställe – kommentar

  Titel Ljusterflamman den ljuskälla som används vid ljusterfiske nattetid.

  Faksimile