Vaggsång för hafvet

Vaggsång för hafvet

Lukuteksti

|224|

Vaggsång för hafvet.

(Införd i Vinterqvällar II.)

O du fria, stolta haf,

Allas väg och ingens slaf,

Du, som famnar utan gräns

Jordens rand och himmelens!

5Jag har sett din våg i fragga

Bräcka köl och dränka flagga,

Jag har hört i natt och höst

Som en åskas dån din röst.

Men nu slumrar du så säll,

10Som ett barn i sommarqväll,

Och nu gömmer du ditt svall

I den glittrande kristall.

Sof, mitt haf, på silkeskuddar!

Bär oss långt från hemmets uddar,

15Bär oss kärligt i din famn

Till en fjerran, okänd hamn!

|225|

När du vaknar upp i brus,

Badande i morgonljus,

Sänd en solig bölja då

20Till mitt hjertas land också!

Söf dess sorg, och sjung dess fröjder;

Vattna dalar, spegla höjder,

Smält i silfver vid dess strand,

Kyss, o kyss mitt fosterland!

 

 

    Kommentaari

    Kommentar

    Inget manuskript är känt. Dikten trycktes först i Vinterqvällar II:2 (»Årstiderna», 1882) och därefter i Ljungblommor och Nya blad af Z. Topelius. Urval för skolorna (Hfrs 1883) trots att den inte ingår i Nya blad (1870).

    Versen är fyrtaktig, trokeisk och parrimmad, aabbCCdd.

    Faksimile