Carolina Borgström

Lukuteksti

|103||238|

Carolina Borgström.

(Sång vid grafven den 6 Januari 1885.)

lemma start»Ditt lif var en våg»kommentar,*)Den hädangångnas älsklingssång.

Som värmde sin strand;

Så rastlös din håg

Och vänsäll din hand.

5Så rik var din famn;

Ditt hem var din verld,

Men långt från dess härd

Välsignas ditt namn.

Hur lemma startfridsälltkommentar ditt spår!

10Hur lycklig din lott

Att torka hvar tår,

Så långt du har nått,

Att, än i din höst

Varm, trofast och blid,

15Få slockna i frid

Vid älskande bröst!

|104|

Sof, moder och vän!

Guds eviga ro

Dig löne igen

20För kärlek och tro.

Pris vare Hans namn!

Sof! Natten är lång.

Uppvakna en gång

I din frälsares famn!

 

 

  1. *)Den hädangångnas älsklingssång.

Kommentaari

Kommentar

Två manuskript är kända: ms1 är daterat Jan 85. och ms2 20/5 87. Dikten utkom som separattryck och avtrycktes i tidningen Finland 7/1 1885.

Carolina Borgström, född Kjemmer 1807 i Gamla Karleby, var gift med kommerserådet och konsuln Henrik Borgström och kusin till Emilie Topelius. Borgströms hem i Helsingfors var ett andra hem för Topelius under studietiden. Han uppskattade familjens »intresse för det bildade och utmärkta». Borgströms hörde till familjen Topelius närmaste umgängeskrets. – Carolina Borgström dog efter en kort tids sjukdom den 2 januari 1885, ett och ett halvt år efter sin make.

Versen är tvåtaktig, jambisk-anapestisk med rimflätningen ababcddc.

Punktkommentarer

vers – textställe – kommentar

1 »Ditt lif var en våg» parafraserar de inledande orden i Karl August Nicanders dikt »Wågen», tonsatt av C. J. G. Laurin.

9 fridsällt fridsamt.

Faksimile