Till Magn. v. Wright

Lukuteksti

|91|

Till Magn. v. Wright.

(D. 7 Juni 1865. lemma startMelodi af Kjærulfkommentar.)

Hör, nu sjunger vårens vind i skogen,

Som du målat glad och frisk och trogen

I de lugna dalar,

I de gröna salar,

5Der naturens ljufva stämma talar.

Och nu qvittra fåglar små helt nära,

Vårens barn, som du har haft så kära

I de lugna dalar,

I de gröna salar,

10Der naturens ljufva stämma talar.

|73|

Och här står vårt land, som återstrålar

Dubbelt skönt ur hvarje bild du målar

I de lugna dalar,

I de gröna salar.

15Gifve Gud den frid, som dig hugsvalar!

 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  Ett manuskript är känt. Dikten skrevs till Magnus von Wrights 60-årsdag den 13 juni 1865. Födelsedagen uppmärksammades vid Konstnärsgillets vårfest på Villinge i Helsingfors skärgård den 7 juni. »Lilla Sylvia föreningen» hyllade honom med Topelius sång och Fredrik Cygnæus höll festtal.

  Magnus von Wright (1805–1868) hade en viktig roll i det konstliv som växte fram i Finland på 1840-talet. Han var ritlärare vid universitetet 1849–1868 och aktiv i konstföreningen. Liksom sin yngre bror Ferdinand målade han fågelmotiv, men framförallt landskap och kulturmiljöer. Han bidrog med flera illustrationer till Finland framställdt i teckningar (1845). Topelius beundrade brödernas levande och realistiska avbildningar av fåglar. Han menade att det »episkt lugna» som karakteriserar målningarna avspeglar samma lynne som den finländska poesin (HT 21/4 1855). Se minnesorden till von Wright i »Konstnärsgillets prolog 1869», s. 79 (kommentar s. 418) och minnesdikten s. 271.

  Versen är trokeisk med taktschemat 5–5–3–3–5 och rimflätningen AABBB. Vers 3–4 utgör ett omkväde.

  Punktkommentarer

  vers – textställe – kommentar

  Rubrik Melodi af Kjærulf Vilken melodi av den norske tonsättaren Halfdan Kjerulf (1815–1868) som avses har inte kunnat fastställas.

  Bibliografi

  Cygnæus, Magnus von Wright. Vid Konstnärsgillets Vårfest på Willinge ö, den 7 Juni 1865, af Fredr. Cygnæus; Topelius, »Bref från Gabriel» HT 21/4 1855 och Självbiografiska anteckningar 1922, s. 237 f.; Magnus von Wright. Dagbok 1863–1868 2004, s. 180

  Faksimile