Förr och nu

Lukuteksti

|250||324|

Förr och nu.

Fordom i barndomsdag

Drog jag i härnad ut,

Väpnad med svärd och spjut,

Slog mina stolta slag

5Vidt öfver gård och park,

Fälde med hand, som sved,

Nässlornas här till mark,

Mejade tistlar ned,

Kände ej sorg, ej harm

10Ens vid en blommas fall,

När hon i stridens larm

Föll på den gröna vall,

Offrad, när hjelten

Mätte med segrar

15Lifvets lopp.

Nu, när jag grånad går

Tyst i min barndomspark,

Granskar jag hvarje spår

I den förtrogna mark,

|251|

20Fruktar att trampa på

Minsta förvissnadt strå,

Kysser ranunkelns blad,

Helsar hvar nässla glad.

Ack, de ha vuxit upp

25Djupt ur mitt väsens grund,

Druckit ur samma luft,

Badat i samma dagg,

Blommat i samma ljus,

Blickat mot samma

30Strålande stjernor,

De, som jag!

 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  Två manuskript är kända, bägge daterade 1873.

  Dikten är den tidigaste i sviten Barndomsminnen. Den tillkom samma år som Kuddnäs såldes (Enckell 1970, s. 353).

  Versen är trokeisk-daktylisk; uppdelat i två versgrupper om 12 respektive 13 tretaktiga och tre tvåtaktiga verser; oregelbunden rimflätning med manliga rim.

  Bibliografi

  Enckell i Topelius, 120 dikter 1970, s. 352 f.

  Faksimile