Choral af Seb. Bach

Choral af Seb. Bach

Lukuteksti

|221||168|

Choral af Seb. Bach.

Vilse vandrare i öknen,

Kom, att söka lifvets stig!

Ofvan natten, bortom töcknen

Dagas vägen ock för dig.

5Här uti den mörka dal

Qvida alla jordens qval.

Kom, att i Guds klarhet bo;

Der är fröjd och evig ro.

Herre, när skall natten vika?

10När skall dödens dimma fly?

När uppgår ditt ljus, det rika?

När skall lifvets morgon gry?

När skall öknen blomstra skön?

När skall sorgens dal bli grön?

15Herre, lys min mörka stig!

Vänd, o vänd min väg till dig!

 

 

    Kommentaari

    Kommentar

    Tre manuskript är kända, de två första daterade 30 Okt. 64.

    Möjligen avser Topelius här J. S. Bachs Cantata nr 147 (»Jesus bleibet meine Freude»). Versen är fyrtaktig och trokeisk med rimflätningen AbAbccdd.

    Faksimile