3. Snöstormen

Lukuteksti

Nordiska taflor.

3. Snöstormen.

Och Muspels söner, de gå på jagt,

Halloh, halloh,

Till Niffelhem uti köldens trakt,

Halloh, halloh!

5Der flyga dufvor ur nattens nästen,

De fly, de fly emot himlens fästen,

Och jagten ilar

Med stormens pilar

I töckenluft, der ej solen smilar.

10Halloh!

|166|

Och frostens dufvor, de hasta fort,

Halloh, halloh!

De fälla fjädrar på tak och port,

Halloh, halloh!

15Med hvita vingar de ned sig huka

Så bomullsfina och silkesmjuka

På skogens lockar

I täta flockar,

Som fjun af silfver, dem ingen plockar.

20Halloh!

Och jagten går ifrån Niffelhem,

Halloh, halloh,

Och pilen träffar, han vet ej hvem,

Halloh, halloh!

25Och lemma startFriggakommentar skakar de dufvofjädrar,

När hon sin kudde i vinden vädrar,

Och lemma startBalderkommentar målar

Med gyllne strålar

Den röda mahnen af Muspels fålar.

30Halloh!

|130|

 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  Se kommentar till diktsviten »Nordiska taflor», s. 440 f.

   

  Inget manuskript är känt. Dikten tillkom sannolikt våren 1858.

  Muspels söner är i nordisk mytologi världsfördärvets söner, flammande varelser från eldens rike Muspelhem. Enligt myten rämnar himlen då Muspels söner vid Ragnarök rider från Muspelhem mot Nifelhem, isriket i norr. Den vilda framfarten får beteckna stormen i Topelius dikt. F.ö. saknar »Snöstormen» mytologiskt fäste (se Pettersson 1952, s. 16).

  Versen är jambisk-anapestisk med taktschemat 4–2–4–2–4–4–2–2–4–1 och rimflätningen aBaBCCDDDB.

  Punktkommentarer

  vers – textställe – kommentar

  25 Frigga Frigg: Balders mor.

  27 Balder solgud.

  Faksimile