En glad visa

Lukuteksti

|206|

En glad visa.

Hör, Anna lill’, om det gör dig harm,

Att Pelle ej är dig trogen,

Så tag en snöboll, och kyss den varm,

Kanske att karten blir mogen.

5Och när du kysst den en timma eller par,

Har du i handen precis så mycket qvar,

Som du rår med

Af gossars ed

Och af sju fåglar i skogen.

10Och kära Pelle, om Anna är

lemma startsippkommentar som blomstret af häggen,

|158|

Så håll en spegel mot solen der,

Och fånga skenet på väggen.

Och när du håller den strimman i din hand,

15Så har du kanske ett litet, litet grand

Att bygga bo

På flickors tro.

Nej, gossar, ta’n er om skäggen!

Och tag den ena, och slå en ann,

20Och knäpp en visa på lutan!

Och om en flicka ej får sig man,

Så kan hon gerna bli utan.

Och om en gosse ej får sin lilla tös,

Så kan han gerna gå gladelig och lös.

25Ty kärlek är

Ett stort besvär,

Och det är knappt med valutan.

 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  Tre manuskript är kända: ms1 är daterat 7 Okt. 63, de två övriga 8 Okt. 63. Dikten utkom som separattryck 1869 och trycktes i Folkwännen 27/11 1878. Se kommentar till »Mitt hjertas kung», s. 468.. »En glad visa» var avsedd att tonsättas av Ernst Fabritius (ms3).

  Versen är jambisk-anapestisk med taktschemat 4–3–4–3–5–5–2–2–3 och rimflätningen aBaBccddB.

  Punktkommentarer

  vers – textställe – kommentar

  11 sipp här: nätt, sirlig.

  Faksimile