Noli me tangere

Lukuteksti

|205|

lemma startNoli me tangerespråk: latinkommentar.

Du, som älskande kom och förlåtande gick

Med det eviga lifvets förklarade blick,

Hvarför tystnar min sång,

Som du vingat en gång,

5Vid ditt älskade minne så bäfvande stum?

Det osägliga flyr från hans fladdrande skum.

Du, du var ju i allt, hvad jag lyckligast drömt,

Jag har sett din gestalt i det bästa jag gömt,

Och ännu ser jag dig,

10O, så högt öfver mig,

Utan suck, utan tår, utan ord, utan namn,

Men så strålande ren i din Frälsares famn!

 

 

  Kommentaari

  Kommentar

  Inget manuskript är känt.

  Dikten är tillägnad minnet av Topelius hustru Emilie Topelius som avled den 14 november 1885 efter en längre tids sjukdom, läkarna gav diagnosen hjärnförlamning i förening med sockersjuka. Begravningen ägde rum den 19 november i Helsingfors. Till Albert Bonnier skriver han: »Man mister icke så lätt medelpunkten för alla sorger, fröjder, planer och förtroenden under ett långt lif, och jag har dessa månader gått som i drömmen, – ej ens kunnat arbeta, – men lifvet återkommer.» (ZT–AB 22/1 1886). Dikten är daterad fyra år senare.

  Versen är anapestisk med taktschemat 4–4–2–2–4–4 och parrim, aabbcc.

  Punktkommentarer

  vers – textställe – kommentar

  Titel Noli me tangere (lat.) rör inte vid mig. Joh. 20:14–17.

  Bibliografi

  Nyberg, Zachris Topelius 1949, s. 501 ff.; ZT–Albert Bonnier 22/1 1886, Brev, ZTS XX:1

  Faksimile