Beethovens Längtans-Vals

Lästext

|265| |164|

Beethovens Längtans-Vals.

Hvi flyr du så fjerran mitt längtande öga?

Hvi lockar, hvi tjusar, hvi gäckar du mig?

De höstliga skyar på blommorna snöga,

Hvi knoppas ej våren ånyo i dig?

5Förgråten, förgäten,

Jag söker förmäten

O sällhet! förgäfves, förgäfves din stig.

Jag druckit din nektar i lysande salar,

Jag hviskat åt tärnan ditt tjusande namn.

10Jag andats din doft i de blommande dalar;

Förgäfves! Du flyr från min älskande famn.

Du sväfvar som töcken

Från tårarnas öken

Och flyr till de eviga stjernornas hamn.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Tre manuskript är kända: ms 1 är ett tidigt utkast [1841], de två följande arbetsmanuskript, ms 2 daterat 10 Dec. 59 och ms 3 Jan. 1860. Därtill finns ett ms med titeln Sehnsuchts Waltz och två sjuradiga strofer på tyska, daterat Hfrs 1842 Febr. 11 (ms 4).

  Dikten är skriven till Beethovens vals »Le Désir» (inte att förväxla med Beethovens tonsättning av Goethes dikt »Sehnsucht»). »Sehnsucht»-valsen hörde till Emilie Lindqvists repertoar, och hon spelade också »brillianta versioner» av den. Topelius blev väl förtrogen med melodin när han skrev av noterna åt sin syster Sofie (db 2 november 1838; Biskop 1998, s. 15).

  Diktens tematik, sällhetens undflyende väsen, uppträder också i »Dröm och Verklighet» och »Sällheten».

  Versen är jambisk-anapestisk, fyrtaktig med aggregering (halverad vers) i v 5 f. och rimflätningen AbAbCCb.

  Bibliografi

  Biskop, Topelius i dansens virvlar 1998, s. 15, 79; Topelius, 120 dikter 1970, s. 35

  Faksimil