Veckan: 7 Maj

Lästext

Notisen/artikeln ingår i HT 8/5 1858:|36 1|

1 Veckan: 7 Maj. I går den 6 Maj blefvo Helsingfors hamnar isfria; ångare och segelfartyg inkommo, jemte båtar från Ingo och Kimito; sjötrafiken är öppen, allt får ett rörligare, raskare lif. Båtarne berätta, att nästan ingen drifis är synlig i hafvet och inomskärslederna farbara. – Veckans nyheter, den oberäkneligt vigtiga förordningen om folkskoleväsendet, jemte förändringarne inom den högre embetsmannapersonalen, läsas här ofvan. Om öfriga nyheter må läsaren med nödig reservation fråga det muntliga ryktet. – En uppsjö af allehanda programmer slites om Helsingfors publik, och derunder står den störste konstnären, naturen, obemärkt med sin trollstaf på land och sjö, förvandlar allt och gör verlden ny.

 

 

    Kommentar

    Det finns inga kommentarer till de enskilda artiklarna och artikelserierna i delutgåvan.

    Faksimil