Lästext

Register
till Helsingfors Tidningar år 1849.

1 (Ziffrorna utmärka tidningsnummern; * beteckar insändt, ** öfversatt eller lånadt.)

I. Inrikes. Allmänna författningar, kungörelser m. m.

2 Om stiftsdelningen 4. – Kyrkolagkomitén 8. – Banko Assignationerna 10, 44. – Laternor på ångfartyg 36. – Fosforstickor 44. – Privata sällskaper och föreningar 55. – Nedsatt postporto 80. – Ryska kreditbiljetter 82. – Enskilda läroanstalter 96. – Deputerade för bankorevision 99. – Nedsatta premier på linne 100. – Stämplade brefkuverter 100.

2) Befordringar, afsked, transporter m. m.

3 1, 4, 7, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 63, 73, 74, 76, 87, 88, 90, 92, 93, 98, 101,tillagt av utgivaren normaliseringoriginal: 1,102.

4 Militära: 2, 9, 11, 13, 15, 19, 22, 26, 30, 33, 48, 51, 54, 60, 63, 65, 70, 75, 77, 80, 86, 93, 98.

5 Ordensutnämningar, medaljer, nådigt välbehagoriginal: välbe ag: 3, 9, 10, 14, 24, 25, 27, 31, 39, 40, 63, 70.

6 Titlar: 25, 26.

7 Ny adel och introduktion 31, 44.

8 Pensioner: 30, 32, 82, 90.

3) Stiftsnyheter:

9 Erkestiftet: 2, 10, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 54, 58, 64, 66, 69, 70, 73, 74, 76, 78, 79, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100,original: 100. 102.original: 1,102.

10 Borgå stift: 5, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 26, 29, 32, 34, 41, 44, 50, 52, 64, 74, 78, 79, 80, 82, 84, 86, 94, 96, 98, 101,tillagt av utgivaren normaliseringoriginal: 1,102.

11 Utarrenderade pastorater: 38.

4) Universitetsnyheter:

12 8, 12, 14, 15, 22, 25, 27, 34, 45, 48, 51,original: 51. 55, 69, 75, 77, 79, 82, 89, 96, 100.

13 Castrén 3, 17, 18. Wallin 11, 58, 60.

5) Underrättelser

14 rörande: Finska Vetenskapssocieteten: 34, 38, 89. – Finska Literatursällskapet: 9, 14, 23, 25, 36, 77, 84, 96, 98. – Sällskapet pro Fauna etc 97. – Akademiska Läseföreningen: 9, 17. – Finska Konstföreningen: 5, 9, 12, 17, 18, 20, 25, 36, 75, 77, 78, 89, 90, 96. – Finska Hushållningsällskapet: 21, 88. – Bad- och Brunnsinrättningen i H:fors: 34, 47. – Bibelsällskapet i H:fors: 34. – Åbo ångfartygsbolag: 22, 25, 39. – Murtaja: 26. – Tulluppbörden 1848: 7, 26. – Handelsbalansen 101. – Mortaliteten 1848: 96. – Vaccinen: 35. – Allmänna Brandstodsbolaget: 9, 21, 30, 48, 85. – Banken: 1, 44. – Sjöassuransföreningen: 3, 6, 9, 25, 46, 64, 75, 77. – Lösörebolaget: 46. – Tekniska Realskolan i H:fors 4, 9, 80. – Fruntimmersföreningen i H:fors 9, 10, 12, 17, 18, 25, 27, 31, 34 – Brandstodskomitén i H:fors 14. – Småbarnsskolorna 29. – Läroverken 76, 80, 100. – Navigationsskolan i H:fors 35. – Finska gardet 38, 40, 41, 42, 43, 47, 77, 80, 83, 87. – Finska landtmannaprodukter i P:burg 38. – Finska Sjöekipaget 39, 40, 43, 77. – H:fors Handelsflotta 40. – Orpolaistenoriginal: Orpolaisken Ystävät 90, 95, 96. – Eckles. stat. enke och pup. kassa 44, 46. – Lyceum 52. – Landtmäteriet 73. – Årsvexten 76, 102. – Medicinalverket 83. – Kontrollstämpling 100.

15 Notabla dödsfall: A. Kingelinoriginal: Kingolin 6. D:r Gadolin 25. Guv. Lagerborg 27. C. F. Björnberg 32. D:r G. Hirn 34.original: 34.. Prof. Fattenborg 39. A. Serén 44. Puttkovskij 45. D:r A. Boxström 79, 80, 93. G. Wasastjerna 84. Granstedt 95. D:r Engel 102.

16 Koleran: 33, 36, 39, 44, 47, 64–84.

17 D:r Crusells läkeanstalt 85.

6) Notiser från hofrätterna:

18 Åbo: 8, 30, 69, 73.original: 73,

19 Vasa: 102.

20 Wiborg: 8.original: 8,

7) Meddelanden

21 om den höga Kejserliga Familjen samt Ryssland : 6, 7, 30, 32, 34, 42, 52, 56, 60, 67, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 85, 89, 94.

22 Från armén 56, 57, 58, 59, 60, 62–65, 67, 68–73.

8) Handels- och sjöfartsnotiser:

23 10, 33, 37–98.

9) Landsortsnyheter:

24 Åbo 1, 2, 4, 8, 10, 16, 20, 27, 33, 38, 41, 42, 44, 46, 61, 73, 79, 81, 82, 83, 85, 88, 89, 98. – Kuopio 1, 6, 7, 15. – Heinola 92. – Borgå 1, 6, 88, 92, 94, 98, 100. – Vasa 5, 14,original: 14. 43, 50, 58, 69, 83, 95, 102. – Jakobstad 5. – Tavastehus 6, 67, 68, 94, 96, 100. – Uleåborg 7, 69, 76, 81, 91, 94, 99. – Brahestad 8, 20, 100. – Fredrikshamn 8, 16. – Christinestad 13, 97. – Kangasala 16. – Wiborg 17, 20, 25, 84, 92. – Ny-Carleby 23, 38. – S:t Michel 24. – Åland 24, 64 – Björneborg 31, 32, 38, 76. – Tamerfors 33. – Nyslott 39. – Nurmes 43. – Rovaniemi 97. – Lappträsk 43. – Askola 96. – Anjala 43. – Sordavala 95. – Vörå 45. – Idensalmi 92. – Kyrkslätt 73. – Parikkala 86. – Utsjoki 76. – Mändyharju 86. – Vichtis 77. – Loppis 93. – Viitasaari 82 – Alavo 82. – Joensuu 86. – Vilmanstrand 94.

10) Nyheter från Helsingfors

25 i de flesta numror. Deribland: theater: 1, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 38; Gehrmanns opera 46–52–56. – Hessler 87, 88, 91, 92, 93, 96, 98. – Musik Eisner 5, 8, 9, 64. – Öknen 13, 15, 16, 17. – Schubert 21. – Sophie Bohrer 25. – Långfredagskonserten 27, 32.tillagt av utgivarenTavaststjerna 29, 31, 58, 64–66, 85. – Fru Johanna Brand 46, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 82, 95. – I Nikolaitornet 49. – Schäfer 53. – Wohllebe 53, 56. – Parys 58, 59, 61. – Vieuxtemps 66–68. – C.tillagt av utgivaren G. Wasenius 81. – Eisner 84–86. – Konsert för Allner 92. – Symfoniföreningen 89, 93, 96, 99. – Alina Frasa 84 – Dahlqvist, Stjernström 8, 60, 61. – Martini 10, 61, 62, 66, 68, 70, 72, 76. – Magito 60. – Literära Soireer 81, 83, 86, 90–92, 93, 96, 97. – Eldsvådor 34, 95. – Vintermarknaden 8. – Höstmarknaden 79. – Polissaker 2. – Födde och döde 1848: 2

26 Bref till Major Leopold: Januari 9.Februari 17.Mars 25.April 34.Maj 43.Juni 52, 53.September 77.Oktober 87.November 96.December 102.

27 Bref från och om Finska gardet 67.

II. Utrikes Notiser

28 i hvarje nummer. Revy af Utlandet i hvarannan. Deribland:

29 Frankrike: 1, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 34, 38, 40, 43, 44, 46, 50, 60, 64, 66, 70, 76, 78, 80, 84, 86, 88, 92, 100. – Britannien: 1, 6, 8, 16, 44, 54, 62, 64, 92, 96. – Österrike och Ungern: 2, 6, 8, 16, 18, 22, 24, 26, 32, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 58, 60, 62, 64, 66, 71, 73, 80, 86, 88, 90, 92, 98, 100. – Tyskland: 1, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 26, 30, 34, 36, 38, 40, 43, 44, 46, 54, 56, 60, 62, 64, 68, 70, 74, |103 13| 87, 80, 84, 88, 92, 94, 96, 100 – Italien. 2, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 29, 30, 32, 36, 38, 40, 43, 56, 60, 64, 66, 70, 73, 78, 80, 82, 90, 94. – Spanien: 1, 8, 73, 90. – Portugal: 1. – Turkiet: 29, 64, 73, 82, 94, 96. – Sverige och Norige: 14, 26, 40, 68. – Danmark: 4, 12, 22, 24, 45, 56, 58, 60, 62. – Amerika: 1, 2, 4, 12, 18, 43, 73, 84, 92, 98. – Afrika: 4, 6, 29, 98. – China: 8, 29. – Ostindien: 20, 22, 29, 36. – Holland, Belgien: 22, 29, 64. – Schweitz: 22, 62, 70. – Karrikatyrer 16.

30 Notabla dödsfall utrikes 1847, 48: 30.

III. Literatur.

31 Anmälda och bedömda musikalier och skrifter:

32 *Cavatina och Ballad ur Sommarnatten 4.

33 Sommarnatten af N. H. Pinello 11.

34 Necken, kalender för 1849: 14.

35 Läsebibliothek i Finland 18.

36 Aura III–VI. 30.

37 *Musik af Karl Kollan 45.

38 **Predikningar af Martensen 73.

39 Strid och Seger, Pietisterne, Hämden 84, 85.

40 Nya Imperialtörnrosen 88, 89.

41 Anjalaförbundet af M. Malmanen 98.

42 Dikter af Heinrich Heine 101.

43 Andra hithörande uppsatser:

44 *En ropande röst om Öknen 14.

45 *En ny Choralbok 15

46 *Replik (om normaliseringoriginal: »auktoritet och auktoritetstro) 15, 16.

47 Revy af tidningarna 35.

48 *Hr Parys i Helsingfors 58.

49 *En Wiborgsbos sändebref till Åbolänningarne 88.

50 Svenska Psalmböckerna 96.

51 Tidningsprenumerationen år 1849: 99.

52 Utländska Tidningar 100.

IV. Artiklar rörande Finlands handel, industri, jordbruk, konst och öfriga förhållanden:

53 Sjöassuransbolag i Finland 2.

54 *Genmäle om Leppävirta kyrkaoriginal: tyrka 2.

55 Finska Konstföreningens Reorganisation 4.

56 *Några Ord om Sjöassuransföreningen 6.

57 *Om Ilm:s Anmärkn. mot Allm. Brandstodsbolagets Direktion 6.

58 Nu gällande Införseltull i Sverige 8.

59 *Om Fruntimmersför:s Skola i H:fors 10.

60 *Om Klockareskolan i Borgå 12.

61 Finska Konstföreningens årsdag 20.

62 Fruntimmersföreningen i Helsingfors 26.

63 Replik ang. Finska Konstföreningen 29.

64 Om den kristliga idén af Hr Ekmans altartafla till nya kyrkan i H:fors 19.

65 *Om minskning af brottslingar i landet 31.

66 *Reform af Navigationslagarne i England 35.

67 *Om Fattigvården i Helsingfors 1847: 41.

68 *Replik till art. om brottslingar 42.

69 *Anm. i anl. af Fattigvården 44.

70 Sällskapet för Finsk Zoologi och Botanik 45.

71 *Återblick på art. Om minskning af brottslingar 46–50.

72 *Ett vigtigt moment af prestbildningen 76.

73 Flyttningstiden den 1 Oktober 80.

74 Beskattningsfrågan i Finska Konstföreningen 81.

75 Bolag till brandförsäkring af lösegendom 86.

76 *Orpolaisten Ystävät 90.

77 *Något om Fattigvården 91.

78 *Om Finlands smörexport etc. 93.

79 Helsingfors Theaterhus 95.

80 Liten replik om d:o 99, 100.

V. Poesi och Novellistik: Verser:

81 Nyårsönskningar 1.tillagt av utgivaren

82 Kung Renés dotter 24.

83 *Förklaringen 30.

84 *Nytt sätt att hålla värdshus 36.

85 *Blomhämnden 54.

86 *Efter en glad qväll 57.

87 **Kärleksförklaringen 71.

88 *Lurley jungfrun 82.

89 *Till Natalias sörjande föräldrar 100.

90 Logogrifer: Flicka 21. Granit 31. Krabat 90.

91 Charader: Infanteriregemente 5. Perlemor 15. Villervalla 33. Åbo 36. Kopek 42. Tortur 75. Välbehållen 86. Bekant 86. Kärring 95. Måndag 97. Muntergök 100.

92 Noveller, Biografier m. m.

93 Gamla Baron på Rautakylä 2–8, 12–16, 18–24, 26–28.

94 En roman om romaner 32, 39, 40.

95 *Finska gardets afresa 44.

96 Grammatikaliskt ovett 47.

97 **Chemisten af D. Tenier 51, 53.

98 *Gamla Kärleksbref 54.

99 **En skizz 55, 57.

100 **Fru Professorskan 58–64, 69, 71 (slut saknas).

101 **En ung frus hemlighet 66.

102 **En veteran från 1812: 78.

103 Vikingens Graf 79, 80, 82–84, 86.

104 Höstmörkret 91.

105 **Läseriet i Norrland 92–94.

106 *En tiofaldig mördare 97.

107 **En profetia om Bathyanys död 98.

108 *Ett skeppsbrott på Näsijärvi 100.

VI. Blandade ämnen:

109 *Genmäle angående bränvin 3.

110 *Bref från en i Ryssland resande Svensk 10.

111 **Om förgiftade tapetter 13.

112 *Hvad gör England stort och fritt? 27.

113 *Insända repliker 24.

114 Vinsterna vid Frunt.för:s lotteri 32.

115 *Bref från Amanuensen af Tengström 33.

116 *Orthografiska reflexioner 44.

117 **Tankar om bildning med afs. på qvinnan 55.

118 **Ny Ägomätningsmethod 57.

119 **Fredsvännernas kongress i Paris 72–76.

120 **Reformerna i Svenska språket 78.

121 Seden att gå och se på brudar 88.

122 *Om dödsstraffet 90.

123 Misceller: 4, 16, 41, 44, 46, 55, 57, 62, 69, 73, 76, 84, 90, 92.

VII. Annonser:

124 Månadstaxor: Januari 2. Februari 10. Mars 18. April 27. Maj 36. Juni 44. Juli 52. Augusti 61. September 71. Oktober 78. November 87. December 96. – Kungörelser och meddelanden från Guvernörsembetet 2, 4, 5, normaliseringoriginal: 5, 8, 10, 12, 14, 17, 18, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 38, 41, 44, 47, 49, 59, 60, 61, 77, 78, 82, 88, 90, 93, 98. – Pastorsembetet 2, 3, 14, 23, 24, 31, 34, normaliseringoriginal: 34, 37, 90, 97. – Poliskammaren 2, 3, 93–95.tillagt av utgivaren – Inqvarteringskomitén 3, 4, 5, 16,original: 16. 17, 18, 46, 47, 60, 89. – Brandstodsbolaget 6, 10, 24, 25, 26, 29, 44, 48, 52, 55, 60, 64, 71, 76. – Magistraten 9, 21, 22, 26, 27,original: 27. 28, 30, 32, 36, 38, 50, 52, 54, 55, 56, 60, 61,original: 61. 66, 69, 73, 89, 92. – Allmänna hospitalet 9, 67, 96. – Fattigvården 11, 12, 16, 18, 20, 29, 37, 49, 50, 51, 66. – Sparbanken 33, 37, 41, 42, 54, 55, 56, 76, 96, 97. – Brandkommissionen 48, 94, 95, 96, 99, 100. – Finska Konstföreningen 2, 3, 7, 18,original: 18. 19, 81. – Fruntimmersföreningen 29, 30. – Mantalsskrifningen 92, 94 95. – Qvarliggande bref för Januari 9,tillagt av utgivaren April 37,original: 37. Maj 45,original: 45. Juni 53, Juli 63, Augusti 71, September 80, Oktober 28, November 76.

125 Förteckning öfver resande i H:fors 58.

126 Dessutom anmälde resande, auktioner, ångfartygslägenheter, predikoturer, bokhandelsannonser samt andra allmänna och enskilda tillkännagifvanden.

127 Under året har tidningen 40 gånger utkommit på helark, hvarförutom 13 supplementblad och 9 bihang, jemte andra särskildt tryckta meddelanden blifvit med densamma utdelade.

|102 14|

 

 

    Kommentar

    Det finns inga kommentarer till de enskilda artiklarna och artikelserierna i delutgåvan.

    Faksimil