Sofia Topelius–ZT 19.3.1829

Lästext

Catharina Sofia Topelius till Zacharias Topelius 19.3.1829

Kudniss d 19 Martii

1 Min goda gosse. i går bekom vi dit bref och finner med ledsnad at du mått illa men var nu försicktig at du ej blir sjuk på nytt du skrifver kära Zachris så korta bref men du sparar väl länge at du ej hinner mer men du bör skrifva dagen förut du vet ju huru mycket du gläder din Mamma då du skrifver Boken du begär skall du väl få bara jag är i stånd at få den dit i går var Alexander och Frans här och en hop andra gossar och flickor så det var et väsende må du tro aldeles som då du var hemma men vi saknade alla dig i hopen Alexander skickade et bref till dig. Pappa hälsar dig äfven så små systrarna och dina andra vänner Wacklins Mormor är här och ber hälsa dig och ber du skall ej glömma bort henne därföre när du skrifver skall du hälsa till henne äfven så till Mormor och Morfar ty de vill|| altid läsa dina bref och det ser illa ut om du ej hälsar till dem som så mycket håller af dig försök en gång at skrifva till Morfar.

2 när du får detta bref som lär väl bli om söndag så skrif om måndag at det får gå med tisdags posten at jag får höra at du är ricktigt frisk kom i håg det at om jag ej får bref med den possten så tror jag at du är sjuk.

3 goda barn var nu lydig beskedlig och kom altid i håg de förmaningar du fått af din

Mamma.

4 lemma startdu skall sjelf betala postpengar när du skrifver äfven så när du får gå på specktakletkommentar

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  4 du skall sjelf betala [...] gå på specktaklet d.v.s. skulle Topelius själv stå för portot och inträdet till teatern, istället för att be sin farbror göra det.

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 908
  • Avsändare: Topelius, Catharina Sofia, f. Calamnius
  • Mottagare: Topelius, Zacharias
  • Arkiv: Nationalbiblioteket
  • Samling, signum: Topeliussamlingen 244.94
  • Form: brev
  • Status: original
  • Format: 19,5 x 11,5 cm
  • Antal blad: 1
  • Sidor brevtext: 2
  • Färg: vitt
  • Kvalitet: konceptpapper
  • Tillstånd: välbevarat, frånsidans text syns
  • Skrivmaterial: svart bläck
  • Övrigt: Årtalet skrivet av annan hand med blyerts

  Faksimil