Sofia Topelius–ZT och Emilie Topelius 8.4.1847

Lästext

Sofia Topelius till Zacharias & Emilie Topelius 8.4.1847

Kudnäs d. 8. Ap.

Egen Zache.

1 Oväntat emotog jag åter ett kärt bref i från dig, måtte detta träffa dig och dina kära vid hälsan, jag är så ofta orolig för er, men kan ej annat än öfverlämna er i Guds beskydd under denna sjukliga tid och altid. ni skall så mycket ni kan undvika stora folksamlingar där kan finnas smittor om nån farsot är gängse och sen värme som lätt gör förkylning lemma startditt vistande i Lyceumkommentar bekymrar mig och din gång där i från om du är varm, kära barn sök att ackta dig du har nu många att lefva för länge är det ej tills vi får träffas om Gud vill och ändå tycker jag nu att det är mycket länge till dess och huru mycket kan ej hända dess för innan. Och Emelie lemma startrukkaspråk: finskakommentar som matar sin pia på bekostnad af eget hull ge henne annat mat efter som hon tål vid, nog märkes det hvad de tål och sen nån gång litet desert på och spara dig för natten det är bättre|| ge flickan i bland gröt och fisk litet köttsoppa äfven i bland det är bättre att vänja dem medan de är små alt efter som de kan smälta, sitter hon ren för sig sjelf efter du skall lära henne krypa det lär bli lagom tid på Kudnäs att börja på med det Påskdagen var jag opp hos Häggströms och såg lilla Aline i sin blåa kjol hon såg rätt näpen ut intet var den för stor snart är den för knapp. Jag har haft Påsk lemma startfrämmandekommentar lemma startLisette Toppelius med lilla Janne de reste i dag, nog var det sant att Essens vill ha dem dit eller till sig när de fått köpa nån större egendom så vill de ha Lisette äfven till att ha upsigt öfver det hela som en matmor, och i fall lilla Grefven ej skulle ha Fallenhet för läsa så skulle Janne hållas i skola, det låter ej illa detta project då man vet att de är beskedliga menniskjor så nog kan det hända att hon antar det hon var i somras sex veckor tillsammans med dem hos Mamsellerna Forsman i Lillkyro, de flyttar nemligen Mamsellerna med första kärrför till Essenskommentar sitt hemman har de sålt bort

||

2 med Julius som var hem till Påsk hade jag bref i från lilla Gustaf det var så likt honom kort och begripligt det låter ju ej så illa för honom hans Lärare är ej missnöjd med honom lexorna skall gå bra sade Julius också Janne, men att han kom i första klassens nedra afdelning dett var för dåligt, flyttat öfver många har han ändå blifvit och Lönmark skall sagt att han har ej många så lemma startbegripligakommentar i klassen, så kanske det ändå blir någodt af honom stackare Kan du minnas om du fått pengar mer än en gång af Rosenkampff på min räckning ty Augusta skrifver att skuldsedeln är 480. silfsilfver men i boken står 456. nu hade äfven jag en lapp däri Rosenkampff underrätta mig att sen 62. bcobanco rubrubel som du fått var afdragit var 480. silf.silfver qvar men skulle du möjligtvis nån annan gång fått 24. Rub. SilfRubel Silfver – för sök dra dit till minnes. Har Augusta ingen aning om hvem hon fått brefvet med pengarna i från? en hederlig menniskja var det. kanske har du opskrifvit om du fått af Rosenk. jag vill tro att så är eljest vore ej bok och revers olika.

||

3 Hilda Favorin har lämnat verlden annan dag påsk. I dag reser Fredrika Dyhr och Fred. Toppelius som varit hos Dyhrns sen Mariedagen Fred sade att han så gärna ville träffa dig som han ej sett sen du gick i skolan.

4 d. 9. I går aftse var jag och tittade på Augusta Lybeck med sin lilla pia med så stora blå ögon ett vackert barn Augusta stackare har bröstböld men af lindrig art utan värk har det ren gått hål så nog blir den väl snart bra där träffade jag Mamma Lindqv. och syster Thilda de bad alla hälsa och mådde bra. nu igen till liten Aina se för all del hur barn flickan bär henne oförmärkt om ni kan lita på då ni är borta att hon ej kan kasta sig bakut också skall ni aldrig ha henne att stor skratta häftigt det det är skadligt för hennes fina blodkärl – ja Gud låte er få vara friska och behålla skatten. Om Augusta vill skicka pengar så passar det väl med Otto Engström jag har gamla hål här för halfva summan.

5 din lemma startprackarekommentar som åter gått i borgen för Cronhjelm den är du säker om att få betala har du sagt opp Snellmans eller ha Malin betalt? farväl nu igen kära barn jag längtar ofta att språka med er nog vet jag att

ni ej glömmer er

Mamma

6 Emelie hälsas hjerteligen med sin pia, och låt mig veta hur det går för Leopolds och hvad Marie Kerrman tycker om sig och om de ofta går hos er.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  1 ditt vistande i Lyceum Topelius var lärare i historia och svenska vid Helsingfors lyceum 1846–1850.

  1 rukka (fi.) stackarn.

  1 främmande gäster.

  1 Lisette Toppelius [...] lilla Grefven [...] kärrför till Essens Elisabeth Toppelius var släkt med familjerna Essen och Forsman genom äktenskap. Makens död försvårade hennes utkomst och tvingade henne att söka beskydd inom släkten. Systrarna Forsman var mostrar till Johan August von Essen och bosatte sig 1847 hos honom på Rauhalinna i S:t Karins. I familjen von Essen ingick barnen Carl Magnus Mauritz (»lilla Grefven») och Hedvig Johanna Vilhelmina Gustava Armfelt från makans föregående äktenskap.

  2 begripliga förståndiga, intelligenta.

  5 prackare fattiglapp.

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 1615
  • Avsändare: Topelius, Catharina Sofia, f. Calamnius
  • Mottagare: Topelius, Maria Emilie & Topelius, Zacharias
  • Arkiv: Nationalbiblioteket
  • Samling, signum: Topeliussamlingen 244.94
  • Form: brev
  • Status: original
  • Format: 23 x 13,5 cm
  • Lägg: 1
  • Antal blad: 1
  • Sidor brevtext: 4
  • Färg: vitt
  • Kvalitet: brevpapper
  • Tillstånd: välbevarat, frånsidans text syns
  • Skrivmaterial: svart bläck

  Faksimil