Sofia Topelius–ZT 7.11.1837

Lästext

Sofia Topelius till Zacharias Topelius 7.11.1837

Kudniss d. 7. Nov.

Goda Zache.

1 med Tullförvaltar Lundmark begagnar jag tillfället at besvara dit bref som i går kom mig tillhanda jag blef helt förskräckt när jag började läsa om lemma startdet upträdet som varitkommentar men tackade innerligt Gud när jag slutat. det är ju fasligt at de ej kan ackta sig för sådant men hvad åstadkommer ej fylleri. kära barn ackta dig för nattvandringar eller ens at följa med någon som är full eller kitslig ty lätt kunde en oskyldig komma i samma fördömmelse. af ditt förra bref ser jag at du nu har arbete tillräckligt och det gläder mig hjerteligen om du begagnar din tid rätt. huru är det med dina financer jag väntade pengar från Bäckas men ännu har ej någodt kommit eljest skulle jag skickat dig och du ej behöft plåga Rosenkampff|| om de andra 100. R.Riksdalerna låt mig emedlertid veta hur det står till. jag har bedt Moster om några Commisjoner som du sen skall ta emot och bestyra at de kommer med Tullförvalt. fråga därföre straxt när han skall resa. nu tycks det ställa sig till Vinter det har varit så slaskit till staden at vi högst sällan varit ute Sophie har väl en och annan gång suckat i tysthet och stor skildnad lär det väl och vara mot förra hösten hon har fått flere bref från Stockholm och de utvisa alla at hon varit afhållen där..

2 om stadens affärer får du väl fråga Tullförvaltarn och jag slutar med många hälsningar till Blanken. och Gud bevare er för at komma i några vidlyftigheter skrif snart till din

Mamma.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  1 det upträdet som varit Den 24 oktober 1837 hade fem druckna studenter begett sig ut på gatorna på Skatudden i Helsingfors och slagit sönder ett fönster. Under bråket med studenterna dog en rysk gendarm. Studenterna frisläpptes efter att obduktionen hade visat att gendarmen dött av slaganfall. Topelius skriver om händelserna i dagboken 24/10 och 30/10 1837.

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 1532
  • Avsändare: Topelius, Catharina Sofia, f. Calamnius
  • Mottagare: Topelius, Zacharias
  • Arkiv: Nationalbiblioteket
  • Samling, signum: Topeliussamlingen 244.94
  • Form: brev
  • Status: original
  • Format: 21 x 17 cm
  • Antal blad: 1
  • Sidor brevtext: 2
  • Färg: vitt
  • Kvalitet: brevpapper
  • Mönster: vattrat
  • Tillstånd: välbevarat
  • Skrivmaterial: brunt bläck

  Faksimil