Sofia Topelius–ZT och Emilie Topelius 14.12.1851

Lästext

Sofia Topelius till Zacharias & Emilie Topelius 14.12.1851

Kudnäs d. 14. Dec

Käraste gulle min Zache! –

1 lemma startSå att du nu är Lectorkommentar jag viste ej hvad jag skulle önska när jag höll dit bref i handen fort var sigillet brutet och en tår föll på första raderna nu är jag lugn och tror att Gud styrer alt till det bästa. lemma startmed besvären torde det ej vara så farligtkommentar Gustaf som i dag hemkom ifrån Wasa sade att Lilius skall varit rigtigt ond men hvart kommer han med det. Renvall har tagit gossar i qvarter ännu för nästa termin. nog lär du väl få lof att flytta i augusti ty hur vill du flytta om vintern månne det ej ginge ann att ha tidningen för hela året ändå med Vikarie som om sommar månaderna kanske du fick nån annan än Crusell det vore en hjelp till fattig året, Lectors lön lär vara 480. Rub.Rubel måtte du få mycket prenumeranter lemma startnovellen är intresantkommentar. jag roade mig åt gubben Berger han var så intreserad han tycktes ha noga reda på 30 åriga kriget men ändå han de lemma startMunkenkommentar han va en lemma startkaribelkommentar m. m. d.med mera dylikt sade han. nu skall du hushålla och depensera ej mer för lemma startflickornaskommentar skull utan spara på dina fyrkar att du åtminstone har att flytta med. du har aldrig nämt hur det går med adjunkturerna om de blir indragna. Julen nalkas och jag tycker mig ren fått en god julklapp, våra beställningar är det knappa utsigter om i fall ej Stenroth är beskedlig var ej onödigt granlaga hvad säger min goda svärdotter om Wasa med gudshjelp skall du äfven trifvas där och äfven göra Wasa trefligt för din gubbe ty har man huslig trefnad så går det nog, Gud gifve er nu en sann fröjde full jul det önskar af hjertat er

Mamma.

2 min lilla Aina pia som Farmor ej nämt ett ord till få se huru om jul gubben hälsar på dig om julafton.

3 hälsa Augusta med de sina och era flickor i från mig och Fanny

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  1 Så att du nu är Lector Domkapitlet i Åbo utnämnde Topelius till lektor i historia vid Vasa gymnasium den 3 december 1851. Se ST–ZT 20/11 och 23/11 1851.

  1 med besvären torde det ej vara så farligt De två övriga sökandena, August Lilius och Oskar Rancken, besvärade sig över domkapitlets beslut i senaten.

  1 novellen är intresantFältskärns berättelser hade börjat utkomma som följetong i Helsingfors Tidningar 29/10 1851.

  1 Munken Jesuiten Hieronymus i första cykeln av Fältskärns berättelser

  1 karibel (dial.) skälm, kanalje.

  1 flickornas Zacharias Topelius kusin Jenny Toppelius och familjebekanta Hildegard Jessberg bodde hos familjen Topelius vintern 1851–1852.

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 1621
  • Avsändare: Topelius, Catharina Sofia, f. Calamnius
  • Mottagare: Topelius, Maria Emilie & Topelius, Zacharias
  • Arkiv: Nationalbiblioteket
  • Samling, signum: Topeliussamlingen 244.94
  • Form: brev
  • Status: original
  • Format: 22,5 x 11,5 cm
  • Antal blad: 1
  • Sidor brevtext: 1
  • Färg: vitt
  • Kvalitet: brevpapper
  • Tillstånd: välbevarat, konserverat
  • Skrivmaterial: svart bläck

  Faksimil