Sofia Topelius–ZT 4.1.1844

Lästext

Sofia Topelius till Zacharias Topelius 4.1.1844

Kudnäs d. 4. Jan. 1844.

Goda Zache.

1 Godt nytt år kära barn, du vet väl hvad den önskan innebär då den kommer i från Moders hjertat alt godt för tid och evighet ej allenast för år.

2 i dag väntar du ej bref det vill säga den dagen du får detta, men i dag skall jag höra efter i från dig dock med föga hopp – du lär nog tittat förgäfves några gånger därföre får du ersättning.

3 vår vän Leopold kom helt oförväntat samma dag jag sist skref han dröjde hos oss öfver natten, en treflig och glad gosse är han. att du ej skickade Thildas böcker med honom var rätt ledsamt kom i håg du är ej välkommen om du ej lagar hit dem eller åtminstone har dem med dig. Sophie hälsar och tackar för Lutherus den var rätt välkommen hon ber mig säga att hon ej misstyckte att han var förgyld ty han kan ej nog äras.

4 du vet ju att hon fick bok hylla af Emelie och Luther lemma starthänger nu opp i rosettenkommentar. du skrifver att du kommer hem i januari lemma startDyrhn sade åt mig att då han skref till dig trodde han att Brölloppet skulle hinna bli i denna mån men nu i an seende till auction blir det ej för än sednarekommentar således|| är det väl ej värdt att du kommer så tidigt om du ej har tid att dröja så snart jag får höra när lysningen är utsatt så skrifver jag. den 17. blir auction kanske lyses det snart därefter sen det blir litet stille stånd. i för modan att du ännu är qvar i Helsingfors när Leopold kommer till bakas som lär väl bli om kring d. 20 – så skickar vi litet smått åt dig med honom. har du fått reda på din vargskinns pels lys efter den hvad skall du ha till släd kläder kom ej hem och förkyl dig du kan nog ha god grund af dit fugtiga rum.

5 vi har bett Augusta om litet spetsar till Thildas brud näsduk som Sophi sytt kan du ut väga dig till att betala dem du får väl i gen dem till åter skjutsen. i går fick jag lemma startmit qvartalkommentar och det tänker jag betala Fru Kantlin med som jag varit skyldig som du mins snart 3 år. laga och du bort dina skulder och tänk aldrig på giftas så länge du är skyldig en fyrk. Forssberg har nu upsagt lemma startLand bondskapetkommentar få nu se hvar jag skall ta någon i stället jag mins ej om jag berättat att Gumman Boman är död och således äfven den lägenheten ledig –. lemma startLithenska mönstret skulle du bjuda ut i Comercerådinnan Lindbergs hus där stor försälgning och troligen uthyres mönster och tapetseri arbeten.kommentar jag mins nu ej någodt annat mer med Leopold. Gud vare med dig –

din Mamma.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  4 hänger nu opp i rosetten finns nu på hedersplatsen.

  4 Dyrhn sade åt [...] för än sednare Albert Dyhr skulle gifta sig med Mathilda Lithén men p.g.a. att fästmöns far hade ekonomiska problem och familjens lösöre skulle utauktioneras i januari sköts bröllopet upp med någon månad.

  5 mit qvartal här: min änkepension, som i likhet med tjänstemännens löner betalades kvartalsvis.

  5 Land bondskapet här: arrendet (till något av de hemman som hörde till Kuddnäs).

  5 Lithenska mönstret [...] tapetseri arbeten. I HT 13/12 1843 annonserades tapisseriarbeten och mönster till salu före jul.

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 1594
  • Avsändare: Topelius, Catharina Sofia, f. Calamnius
  • Mottagare: Topelius, Zacharias
  • Arkiv: Nationalbiblioteket
  • Samling, signum: Topeliussamlingen 244.94
  • Form: brev
  • Status: original
  • Format: 21,5 x 13,5 cm
  • Antal blad: 1
  • Sidor brevtext: 2
  • Färg: blågrönt
  • Kvalitet: brevpapper
  • Tillstånd: välbevarat
  • Skrivmaterial: brunt bläck

  Faksimil